محسن اصغری

 محسن اصغری

محسن اصغری

Mohsen Asghari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Semi-Analytical Solution for Flexural Vibration of Micro Beams (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی ارتباط بین فرآیند تبدیل دانش با نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
3 بررسی رابطه بین توانایی مدیر عامل و ارزش حاشیه ای وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 25
4 تحلیل ارتعاشی میکروروتورهای نامیزان و شفت های متشکل از مواد هدفمند تابعی براساس نظریه ی تنش کوپلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با ورمی تکنولوژی و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 اثر آماده سازی بذر به وسیله پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
3 اثر تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی، میزان پرولین و کاتالاز در گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
4 اثرات آماده سازی بذر توسط پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه داروییسرخارگل ( Echinacea purpurea (L.) Moench ) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثرات آماده سازی بذر توسط پیریدوکسین بر روی صفات زراعی لوبیای معمولی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثرات آماده سازی بذر توسط پیریدوکسین و کینتین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثرات آماده سازی بذر توسط کینتین بر روی شاخص های جوانهزنی گیاه دارویی سرخارگل( Echinacea purpurea (L.) Moench ) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت پرولین بذر گیاه دارویی سرخارگل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت پرولین بذر گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و درصد پروتئین کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت پرولین بذر گیاه دارویی سرخارگل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت پرولین بذر گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین و پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 اثرات پرایمینگ بذر توسط جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 اثرات پرایمینگ به وسیله کینتین بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پراکسیداز و کاتالاز بذر گیاه دارویی سرخارگل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 اثرات تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم پراکسیداز بذر گیاهدارویی سرخارگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 اثرات تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز بذر گیاه دارویی سرخارگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 اثرات تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز بذر گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 اثرات تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی و فعالیت پرولین بذر گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 اثرات تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 ارتباط بین سبک رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت مدیریت زمان در دستگاه های دولتی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
25 ارتعاشات عرضی - پیچشی میکروتیر دوار بر اساس تیوری تنش کوپلی اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 استفاده از مفهوم سینرجی های عضلانی جهت تخمین گشتاورهای وارد بر مفصل شانه با استفاده از سطح فعالیت عضلات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
27 Effect of bFGF Peptide Antagonist on Mouse Model Breast Tumor through ERK/MAPK and PI3K/AKT Signaling Pathways (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
28 Intrinsic Formulae for The Rate of Isotropic Tensor Functions in The Cases of Non-Distinct eigenvalues and Its Application to The Rate of Hill's Strains (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 On the tensile behavior of carbon nanotubes and nanotube-reinforced composites at large strains (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 The Non-negative factorization to extract muscular synergies for balancing external bi-axial moments isometrically by a redundant 3D biomechanical shoulder model (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 بررسی اثر میکوریزا بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
32 بررسی اثرات پلی اتیلن گلایکول 6000 بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی خارمریم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
33 بررسی اثرات تنشخشکی درمرحله گل دهی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی اثرات کود باکتریایی نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
35 بررسی ارتباط بین فرآیند مدیریت دانش با خلاقیت در بین اساتید دانشگاه های استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
36 بررسی ارتباط بین فرایند مدیریت دانش با خلاقیت در بین دبیران مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
37 بررسی تأثیر کود باکتریایی نیتروکسین بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
38 بررسی تحلیل تعارضات همسایگی شهری و پیامدهای آن درشهر آستارا (نمونه موردی محله پاسداران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
39 بررسی توانایی گیاه تاتوره (.Datura Steramonium L) در پاک سازی خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
40 بررسی توانایی گیاه تاتوره (.Datura Steramonium L) در پاک سازی خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
41 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
42 بررسی سبک مدیریت کلاس درس دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهرستان آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
43 بررسی گنبد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی بر اساس سازه طاق و گنبد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
44 بررسی میزان تاثیر الگوی منظم آموزشی بریادگیری ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
45 بررسی نقش تعدیلی بیش قیمت گذاری حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین استراتژی تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
46 بیان و تخلیص الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
47 تاثیر ورمی کمپوست وهیومیک اسید وبرهم کنش آن ها برخصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
48 تأثیر پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم نان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
49 تأثیر پیریدوکسین و طول دوره ی کاربرد آن بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم آذر 2 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
50 تأثیر زئولیت بر صفات زراعی گلرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
51 تأثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر روی خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک ذرت شیرین تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
52 تحلیل الاستیک - پلاستیک ورق کامپوزیتی الیافی تحت بارگذاری کشش یکنواخت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
53 تسریع دهنده تعبیه شده توابع متعامد چبیشف با استفاده از تراشه های برنامه پذیر آرایه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
54 رهبری معنوی : یک سازه در حال توسعه در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
55 کمپوست و تأثیر آن بر میزان ماده آلی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 کنترل مقاوم ارتعاشات تیر توسط عملگر پیزوالکتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
57 گیاه پالایی؛ روشی نوین برای پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد پدیده اسکوات و مقایسه روابط ارائه شده جهت پیش بینی اسکوات (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
59 مروری بر کاربرد GIS در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 مسیریابی در فضای پیوسته سهبعدی همراه با موانع به دو روشالگوریتم ژنتیک و برنامهریزی متوالی درجه دوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
61 مطالعه بر روی واکنش های شیمیایی در شرایط احتراق کوبشی در موتورهای HCCI (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز