آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- حبیب آبدوست
8- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
9- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
10- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
11- سارا آبرون
12- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
13- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
14- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- سید آرشام آتش زر
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
27- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
30- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
32- علیرضا آذربخت
33- علیرضا آذربخت بنکده
34- محمدتقی آذرشب
35- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
38- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
39- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
40- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- رضا آراد منش
50- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
51- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
52- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
53- محمدرضا آراستی
54- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
55- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
56- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
57- وحید آرایی
58- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
59- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
60- علیرضا آرش پور
61- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
62- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
63- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
64- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
65- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
66- رحمان آرمیده
67- موسی آرمیده
68- محسن آرمین
69- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
70- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
71- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
72- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- علی آریاپور
74- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
75- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
76- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
77- سالار آرین مقدم
78- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
79- برهان آزاد
80- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
81- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
82- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
83- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
84- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
85- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
86- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
87- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
89- امین آزادی
90- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
91- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
92- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
93- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
94- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
95- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
96- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
97- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
98- کیوان آزادیخواه
99- سمیه آزرمی
100- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
101- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
102- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
103- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
104- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
105- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
106- محمد آستانه اصل
107- سجاد آستانی
108- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
109- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
110- مهدی آشتیانی
111- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
112- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
113- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
114- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
115- حسام الدین آشنا
116- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
117- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
118- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
119- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
120- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
121- مازیار آصفی
122- آیدین آغداشلو
123- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
124- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
125- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
126- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
127- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
128- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
129- علی رضا آقا حسینی
130- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
131- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
132- علی اکبر آقا کوچک
133- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
134- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
135- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
136- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
137- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
138- احسان آقابابایی
139- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
140- سیدکیوان آقابیک ایگلی
141- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
142- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
143- فاطمه آقاجانی
144- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
145- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
146- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
147- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
148- مهرداد آقاجانی
149- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
150- حسین آقاجانی اصفهانی
151- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
152- حسین آقاحسینی
153- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
154- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
155- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
156- علی آقازادگان
157- ابوالفضل آقاسی
158- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
159- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
160- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
161- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
162- داوود آقامحمدی
163- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
164- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
165- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
166- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
167- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
168- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
169- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
170- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
171- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
172- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
173- خانوم آقایی
174- سیدعلی آقایی
175- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
176- محمدرضا آقایی
177- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
178- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
179- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
180- آرش آقایی فر
181- همیرا آگاه
182- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
183- یاسمین آل آقا
184- علیرضا آل ابراهیم
185- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
186- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
187- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
188- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
189- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
190- رویا آل عمران
191- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
192- آیدا آل هاشمی
193- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
194- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
195- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
196- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
197- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
198- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
199- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
200- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
201- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
202- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
203- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
204- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
205- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
206- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
207- سروش آوخ
208- کیامهر آویژه
209- محسن آيتي
210- محمدباقر آیانی
211- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
212- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
213- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
214- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
215- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
216- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
217- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
218- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
219- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
220- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
221- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
222- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
223- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
224- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
225- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
226- سیمون آیوازیان
227- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
228- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- نیازعلی ابراهیم پاک
11- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
12- حبیب ابراهیم پور
13- حسین ابراهیم پور
14- رضا ابراهیم پور
15- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
16- صادق ابراهیم پور
17- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
18- امیر ابراهیم زاده
19- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
20- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
22- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
23- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
24- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
25- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
26- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
28- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
29- ابوالقاسم ابراهیمی
30- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
31- پریسا ابراهیمی
32- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
33- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
34- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
35- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
36- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
37- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
38- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
39- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
40- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
42- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
43- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
44- طاهر ابراهیمی
45- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
46- عطاالله ابراهیمی
47- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
48- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
49- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
50- قنبر ابراهیمی
51- محسن ابراهیمی
52- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
53- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
54- مرضیه ابراهیمی
55- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
56- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
57- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
58- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
59- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
60- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
61- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
62- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
63- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
64- مریم ابراهیمی کیا
65- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
66- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
67- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
68- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
69- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
70- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
71- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
72- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
73- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- سید مجتبی ابطحی
76- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
77- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
78- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
79- سید محمدرضا ابن الرسول
80- مجید ابن الرضا
81- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
82- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
83- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
84- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
85- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
86- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
87- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
88- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
89- محمد ابوالحسنی
90- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
91- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
92- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
93- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
94- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
95- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
96- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
97- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
98- شبان ابوحسین
99- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
100- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
101- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
102- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
103- بهزاد اتابکی
104- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
105- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
106- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
107- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
108- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
109- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
110- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
111- عبدالمهدی اجلالی
112- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
113- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
114- مجید احتشامی
115- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
116- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
117- سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
118- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
119- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
120- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
121- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
122- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
123- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
124- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
125- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
126- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
127- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
128- افسانه احسانی
129- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
130- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
131- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
132- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
133- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
134- مهدی احسانیان منفرد
135- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
136- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
137- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
138- منوچهر احقر
139- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
140- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
141- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
142- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
143- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
144- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
145- بهروز احمدپور
146- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
147- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
148- جعفر احمدزاده
149- رسول احمدزاده
150- علی احمدزاده
151- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
152- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
153- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
154- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
155- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
156- محمدرضا احمدنسب
157- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
158- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
159- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
160- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
161- احمد احمدی
162- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
163- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
164- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
165- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
166- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
167- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
168- اکرم احمدی
169- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
170- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
171- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
172- حسن احمدی
173- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
174- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
175- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
176- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
177- خلیل احمدی ، استادیار
178- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
179- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
180- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
181- سلیمان احمدی ، دانشیار
182- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
183- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
184- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
185- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
186- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
187- شیرین احمدی
188- عاطفه احمدی
189- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
190- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
191- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
192- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
193- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
194- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
195- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
196- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
197- فیروزه احمدی
198- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
199- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
200- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
201- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
202- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
203- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
204- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
205- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
206- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
207- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
208- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
209- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
210- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
211- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
212- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
213- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
214- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
215- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
216- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
217- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
218- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
219- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
220- سوران احمدی زاد
221- سجاد احمدی زاده
222- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
223- جعفر احمدی شالی
224- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
225- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
226- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
227- علی محمد احمدی قراچه
228- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
229- مجید احمدی کچایی
230- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
231- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
232- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
233- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
234- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
235- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
236- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
237- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
238- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
239- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
240- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
241- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
242- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
243- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
244- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
245- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
246- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
247- افشین اخلاص پور
248- احمد اخلاصی
249- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
250- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
251- توحید اخلاقی
252- حسین اخلاقی
253- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
254- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
255- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
256- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
257- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
258- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
259- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
260- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
261- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
262- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
263- حمیدرضا اخوان ارمکی
264- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
265- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
266- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
267- مریم اخوان خرازیان
268- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
269- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
270- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
271- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
272- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
273- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
274- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
275- سید محمد مهدی اخوت
276- سید محمود اخوت ، استاد
277- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
278- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
279- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
280- زهرا اخوی
281- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
282- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
283- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
284- ریحانه ادبی
285- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
286- سامسون ادنیی الدجاره
287- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
288- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
289- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
290- عبدالرئوف ادیب زاده
291- پیمان ادیبی
292- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
293- سینا ارادتی
294- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
295- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
296- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
297- اکبر اربابیان
298- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
299- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
300- علی ارحامی
301- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
302- زهراسادات اردستانی
303- مجتبی اردستانی
304- سعید اردکانی
305- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
306- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
307- امیرهوشنگ اردلان
308- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
309- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
310- محمدجواد ارده
311- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
312- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
313- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
314- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
315- حسین ارزانی
316- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
317- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
318- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
319- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
320- محمدحسین ارشادی ، استادیار
321- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
322- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
323- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
324- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
325- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
326- سیدمحمد ارفعی
327- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
328- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
329- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
330- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
331- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
332- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
333- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
334- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
335- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
336- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
337- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
338- سمیه اسبکیان
339- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
340- مهدی استاد احمد
341- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
342- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
343- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
344- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
345- سعید رضا استادزاده
346- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
347- هوشنگ استادی
348- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
349- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
350- گلن استفن پاتتن
351- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
352- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
353- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
354- فرهاد استوان
355- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
356- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
357- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
358- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
359- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
360- خدابخش اسداللهی
361- سهراب اسداله زاده
362- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
363- امین اسدالهی
364- فرشته اسدالهیان بناب
365- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
366- علی اسدپور
367- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
368- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
369- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
370- عبدالله اسدزاده جاریحانی
371- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
372- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
373- امیرحسین اسدی
374- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
375- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
376- حسن اسدی
377- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
378- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
379- زهرا اسدی
380- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
381- سیده کبری اسدی
382- علیرضا اسدی
383- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
384- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
385- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
386- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
387- محمدامین اسدی
388- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
389- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
390- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
391- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
392- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
393- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
394- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
395- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
396- هرمز اسدی کوه آباد
397- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
398- الهه اسدیان
399- فریده اسدیان
400- قاسم اسدیان
401- مهسا اسرافیلی
402- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
403- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
404- محمدشمس اسفندآبادی
405- مسعود اسفندياري
406- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
407- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
408- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
409- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
410- مرضیه اسفندیاری
411- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
412- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
413- اعظم اسفیجانی
414- حمیدرضا اسکاش
415- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
416- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
417- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
418- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
419- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
420- فرزاد اسکندری
421- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
422- مسعود اسکندری
423- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
424- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
425- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
426- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
427- مهرداد اسکویی
428- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
429- کریم اسگندری
430- امیرحسین اسلام پناه
431- بهدیس اسلام نور
432- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
433- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
434- ابوالفضل اسلامی
435- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
436- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
437- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
438- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
439- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
440- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
441- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
442- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
443- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
444- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
445- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
446- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
447- منصور اسلامی
448- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
449- حسین اسلامی مفیدآبادی
450- سعید اسلامیان
451- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
452- پوریا اسماعیل پور
453- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
454- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
455- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
456- مهربان اسماعیل زاده ، -
457- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
458- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
459- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
460- رضا اسماعیل زاده کناری
461- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
462- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
463- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
464- امیدعلی اسماعیلی
465- امین اسماعیلی
466- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
467- داریوش اسماعیلی
468- سمیرا اسماعیلی
469- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
470- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
471- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
472- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
473- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
474- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
475- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
476- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
477- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
478- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
479- مهدی اسماعیلی
480- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
481- صالح اسماعیلی درکه
482- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
483- غریبه اسماعیلی کیا
484- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
485- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
486- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
487- فرحناز اسمعیلی رادور
488- جان الکساندر اسمیت
489- رضا اسودی
490- مهرداد اشتری
491- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
492- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
493- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
494- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
495- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
496- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
497- شهرام اشراق
498- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
499- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
500- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
501- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
502- علی اشرف صدرالدینی
503- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
504- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
505- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
506- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
507- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
508- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
509- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
510- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
511- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
512- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
513- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
514- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
515- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
516- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
517- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
518- مرتضی اصغرنیا
519- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
520- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
521- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
522- محسن اصغری
523- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
524- محمدرضا اصغری
525- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
526- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
527- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
528- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
529- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
530- ابراهیم اصغری کلجاهی
531- محمد علی اصغری مقدم
532- محمدعلی اصغری مقدم
533- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
534- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
535- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
536- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
537- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
538- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
539- ابراهیم اصلانی
540- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
541- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
542- سردار اصلانی
543- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
544- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
545- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
546- مرتضی اصلانی نژاد
547- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
548- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
549- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
550- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
551- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
552- امیرمهدی اعتباری
553- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
554- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
555- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
556- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
557- سید غلامرضا اعتماد
558- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
559- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
560- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
561- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
562- بهزاد اعتمادی
563- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
564- امیر اعتمادی بزرگ
565- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
566- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
567- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
568- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
569- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
570- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
571- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
572- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
573- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
574- رضا اعطائی زاده
575- محمد اعظم زاده ، استادیار
576- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
577- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
578- موسی اعظمی
579- نسرین سادات اعظمی
580- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
581- حسین اعظمی چهاربرج
582- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
583- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
584- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
585- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
586- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
587- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
588- محمدرضا افتخار
589- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
590- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
591- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
592- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
593- سید ابوذر افتخاری ، استاد
594- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
595- سید علی افتخاری
596- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
597- مهران افتخاری
598- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
599- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
600- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
601- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
602- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
603- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
604- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
605- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
606- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
607- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
608- پریا افراز ، کارشناس
609- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
610- محبوب افراسیاب
611- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
612- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
613- مه لقا افراسیابی
614- حسین افراسیابیان
615- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
616- محسن افروزه
617- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
618- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
619- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
620- قهرمان افشار
621- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
622- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
623- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
624- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
625- ابوالفضل افشاری
626- بهرام افشاری
627- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
628- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
629- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
630- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
631- علی افشاری
632- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
633- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
634- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
635- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
636- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
637- دکتر حسن افشین
638- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
639- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
640- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
641- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
642- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
643- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
644- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
645- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
646- خسرو افضلیان
647- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
648- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
649- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
650- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
651- احمد علی افکاری
652- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
653- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
654- اردلان افلاکی
655- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
656- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
657- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
658- اجو افولابی میچائیل
659- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
660- منوچهر اقبال
661- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
662- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
663- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
664- بیژن اقتصاد
665- سوده اقتصاد
666- محمد اقتصاد
667- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
668- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
669- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
670- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
671- اردشیر اکبر آبادی
672- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
673- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
674- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
675- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
676- حبیب اکبرزاده
677- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
678- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
679- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
680- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
681- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
682- احمد اکبری ، استاد
683- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
684- تقی اکبری
685- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
686- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
687- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
688- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
689- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
690- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
691- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
692- علیمراد اکبری
693- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
694- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
695- غلامعلی اکبری
696- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
697- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
698- مجتبی اکبری
699- مجید اکبری
700- محسن اکبری ، استادیار
701- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
702- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
703- مرتضی اکبری
704- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
705- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
706- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
707- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
708- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
709- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
710- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
711- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
712- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
713- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
714- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
715- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
716- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
717- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
718- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
719- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
720- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
721- محمد جعفر اکرام جعفری
722- محمد اکرم
723- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
724- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
725- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
726- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
727- زهرا البرز
728- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
729- ابراهیم التجائی
730- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
731- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
732- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
733- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
734- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
735- احمد الستی ، استادیار
736- محمد مهدی الشریف
737- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
738- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
739- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
740- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
741- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
742- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
743- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
744- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
745- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
746- حجت اله الماسی
747- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
748- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
749- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
750- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
751- محمد الموتی
752- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
753- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
754- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
755- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
756- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
757- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
758- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
759- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
760- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
761- محمدرضا الهامی ، استاد
762- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
763- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
764- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
765- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
766- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
767- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
768- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
769- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
770- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
771- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
772- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
773- سید محمدرضا امام ، دانشیار
774- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
775- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
776- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
777- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
778- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
779- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
780- جمشید امامی
781- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
782- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
783- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
784- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
785- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
786- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
787- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
788- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
789- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
790- محسن امامی
791- محمد امامی
792- مریم امامی ، کارشناس نشریه
793- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
794- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
795- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
796- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
797- سید عمادالدین امامی فر
798- آریو امامی فر
799- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
800- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
801- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
802- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
803- غلامرضا امانی
804- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
805- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
806- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
807- گیتی امتیازی
808- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
809- آرش امرایی
810- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
811- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
812- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
813- نبي اميدي
814- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
815- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
816- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
817- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
818- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
819- پرویز امیدنیا
820- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
821- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
822- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
823- کمال امیدوار
824- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
825- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
826- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
827- ابوذر امیدی
828- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
829- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
830- رسول امیدی
831- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
832- محمود امیدی
833- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
834- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
835- فرانک امیدیان
836- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
837- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
838- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
839- مهرداد امیر آقایی
840- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
841- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
842- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
843- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
844- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
845- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
846- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
847- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
848- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
849- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
850- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
851- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
852- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
853- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
854- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
855- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
856- رضا امیرنیا
857- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
858- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
859- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
860- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
861- زهرا امیری
862- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
863- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
864- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
865- علی امیری
866- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
867- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
868- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
869- مجتبی امیری
870- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
871- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
872- موسی امیری
873- میلاد امیری
874- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
875- ویدا امیری
876- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
877- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
878- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
879- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
880- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
881- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
882- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
883- محمد امین
884- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
885- امید امین الرعایایی یمینی
886- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
887- جواد امین خندقی
888- رضا امین زاده
889- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
890- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
891- نگوا امین عارف
892- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
893- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
894- عباس امین منصور
895- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
896- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
897- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
898- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
899- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
900- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
901- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
902- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
903- حمیده امینی
904- داوود امینی ، استادیار
905- رحمان امینی
906- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
907- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
908- عباس امینی
909- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
910- عبدالحسین امینی
911- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
912- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
913- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
914- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
915- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
916- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
917- مجید امینی
918- محمدتقی امینی ، دانشیار
919- منوچهر امینی
920- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
921- نوروز امینی
922- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
923- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
924- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
925- محسن امینی خوزانی
926- محمد امینی زاده ، استادیار
927- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
928- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
929- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
930- غلامعلی امینیان
931- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
932- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
933- محمدرضا انبیائی
934- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
935- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
936- علیرضا انتظاری
937- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
938- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
939- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
940- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
941- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
942- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
943- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
944- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
945- محمدامین انسان
946- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
947- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
948- حسن انصاری
949- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
950- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
951- عبدالحمید انصاری
952- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
953- محمد سعید انصاری
954- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
955- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
956- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
957- یاسر انصاری
958- کریم انصاری اصل
959- علیرضا انصاری چهارسوقی
960- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
961- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
962- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
963- حمید انصاریان
964- خلیل انصاریان
965- سیدجواد انگجی
966- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
967- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
968- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
969- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
970- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
971- علی انوری
972- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
973- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
974- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
975- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
976- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
977- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
978- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
979- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
980- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
981- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
982- علیرضا اورنگی
983- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
984- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
985- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
986- علی اوسط رشتچیان
987- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
988- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
989- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
990- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
991- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
992- محمدرضا اولیاء
993- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
994- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
995- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
996- مصطفی اویسی
997- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
998- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
999- احسان ایپکی
1000- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1001- محمد حمید ایجازی
1002- غلامرضا ایراجیان
1003- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1004- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1005- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1006- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1007- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1008- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1009- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1010- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
1011- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1012- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1013- عبداله ایرانخواه
1014- سید محمد ایرانمنش
1015- لیلا ایرانمنش
1016- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1017- راضیه ایرانی
1018- غلامرضا ایرانی
1019- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1020- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1021- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1022- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1023- شاهرخ ایروانی
1024- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1025- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1026- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1027- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1028- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1029- عبداله ایزد پناه
1030- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1031- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1032- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1033- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1034- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1035- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1036- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1037- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1038- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1039- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1040- عباسعلی ایزدی
1041- علی ایزدی
1042- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1043- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1044- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1045- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1046- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1047- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1048- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1049- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1050- ناصر ایزدی نیا
1051- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1052- محمد حسین ایکانی
1053- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1054- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1055- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1056- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1057- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1058- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1059- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1060- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1061- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1062- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1063- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1064- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1065- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1066- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1067- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1068- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1069- مرتضی ایمانی راد
1070- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1071- مرتضی ایمانیان
1072- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1073- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- امین بابادی
12- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
13- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
14- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
15- علی اکبر بابالو
16- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
17- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
18- مهدى بابایى زاده
19- علیرضا بابایی
20- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
21- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
22- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
23- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
24- ساسان بابایی
25- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
26- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
27- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
29- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
30- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
31- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
32- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
33- ناصر بابایی
34- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
35- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
36- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
37- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
38- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
39- حاجی بابایی مقدم
40- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
41- هلنا ماریا باپتیستا الویس
42- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
43- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
44- مینا باجگاه
45- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
46- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
47- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
48- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
49- بهروز بادامی
50- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
51- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
52- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
53- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
54- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
55- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
56- قاسم بارانی
57- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
58- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
59- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
60- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
61- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
62- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
63- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
64- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
65- کامبیز بازرگان
66- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
67- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
68- شهرزاد بازرگان حجازی
69- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
70- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
71- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
72- حجت الله بازوبندی
73- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
74- محمد حسن بازیار
75- مینو باسامی
76- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
77- اعظم باستان‌فرد
78- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
79- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
80- محمد باشکوه ، دانشیار
81- محمد باشکوه اجیرلو
82- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
83- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
84- پریسا باصری
85- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
86- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
87- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
88- مهدی باغبان
89- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
90- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
91- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
92- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
93- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
94- محمد باغستانی کوزه گر
95- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
96- حمیدرضا باغیانی
97- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
98- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
99- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
100- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
101- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
102- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
103- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
104- جمشید باقرزاده
105- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
106- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
107- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
108- محمد باقرنیافر
109- ابوالفضل باقری
110- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
111- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
112- احمد باقری ، استاد
113- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
114- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
115- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
116- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
117- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
118- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
119- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
120- سیدرامتین باقری
121- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
122- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
123- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
124- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
125- علیرضا باقری
126- کمال الدین باقری
127- محمد باقری ، استادیار
128- محمد باقری
129- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
130- مرتضی باقری
131- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
132- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
133- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
134- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
135- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
136- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
137- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
138- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
139- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
140- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
141- محمدباقر باقری کنی ، استاد
142- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
143- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
144- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
145- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
146- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
147- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
148- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
149- زهره بال
150- فرزانه بالاجه
151- مهسا سادات بالادهی
152- هومن بالازاده
153- رائو بالوسو
154- محمد بامنی مقدم
155- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
156- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
157- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
158- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
159- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
160- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
161- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
162- تقی باهو طرودی
163- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
164- محمد بایبوردی
165- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
166- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
167- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
168- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
169- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
170- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
171- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
172- عباس بحری ، مجری طرح
173- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
174- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
175- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
176- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
177- مجتبی بحیرایی
178- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
179- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
180- بیدار بخت
181- مصطفی بختیار
182- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
183- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
184- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
185- حسین بختیاری
186- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
187- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
188- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
189- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
190- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
191- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
192- مینا بختیاری
193- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
194- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
195- علیرضا بخشایی
196- محسن بخشنده
197- محمد بخشنده
198- عباس بخشنده بالی
199- عباس بخشنده نصرت
200- محمد بخشوده ، استاد
201- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
202- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
203- زهرا بخشی
204- سعیدرضا بخشی
205- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
206- علی بخشی
207- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
208- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
209- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
210- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
211- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
212- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
213- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
214- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
215- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
216- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
217- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
218- سید علی بدری
219- عاطفه بدری
220- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
221- کاظم بدو
222- فاطمه بدوی
223- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
224- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
225- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
226- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
227- کاوه بذرافکن
228- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
229- سعید برآبادی
230- احمد براآنی
231- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
232- امیرحسین براتی
233- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
234- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
235- سارا براتی
236- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
237- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
238- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
239- محمد براتی
240- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
241- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
242- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
243- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
244- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
245- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
246- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
247- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
248- عبدالاحد برادران خلخالی
249- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
250- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
251- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
252- کیان براری
253- معصومه براری
254- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
255- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
256- عباس براعتی
257- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
258- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
259- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
260- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
261- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
262- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
263- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
264- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
265- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
266- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
267- منصوره بردبار
268- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
269- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
270- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
271- پویا برزگر
272- شهرام برزگر
273- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
274- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
275- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
276- محمدرضا برزگران
277- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
278- کاظم برزگربفرویی
279- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
280- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
281- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
282- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
283- محسن برغمدی
284- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
285- ناصر برک پور
286- سیدمسعود برکاتی
287- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
288- حسن برگزین
289- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
290- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
291- آیدین برنجیان
292- علی برهان زهی
293- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
294- علیرضا برهانی داریان
295- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
296- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
297- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
298- جورج بروفاس
299- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
300- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
301- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
302- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
303- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
304- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
305- ناصر برومند
306- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
307- علی برومند نیا
308- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
309- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
310- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
311- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
312- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
313- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
314- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
315- امید بزرگ حداد
316- عیسی بزرگ زاده
317- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
318- داوود بزرگمهر
319- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
320- حسین بزرگیان
321- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
322- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
323- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
324- الیاس بستگانی
325- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
326- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
327- مرتضی بسیج
328- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
329- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
330- حسین بشارتی ، استاد
331- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
332- سجاد بشرپور
333- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
334- مسلم بشکار
335- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
336- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
337- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
338- کیجی بشیر احمد
339- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
340- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
341- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
342- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
343- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
344- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
345- عبدالعلي بصيري
346- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
347- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
348- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
349- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
350- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
351- عبدالحسن بصیره
352- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
353- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
354- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
355- مهدی بصیری ، استاد
356- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
357- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
358- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
359- عبدالحسین بغلانی
360- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
361- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
362- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
363- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
364- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
365- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
366- ریکیک بل بابا
367- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
368- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
369- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
370- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
371- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
372- احمد بلندنظر
373- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
374- شعله بلوچ
375- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
376- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
377- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
378- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
379- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
380- سعید بلیانی
381- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
382- عفت بمبئی چی
383- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
384- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
385- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
386- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
387- شیلا بناری
388- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
389- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
390- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
391- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
392- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
393- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
394- امین بنایی
395- مهدی بنایی جهرمی
396- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
397- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
398- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
399- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
400- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
401- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
402- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
403- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
404- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
405- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
406- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
407- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
408- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
409- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
410- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
411- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
412- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
413- ناصر بنیادی
414- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
415- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
416- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
417- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
418- حمید بهادر قدوسی
419- علی بهادران ، کاندیدای دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
420- آرمان بهادری
421- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
422- هادی بهادری
423- بهرام بهادری بیرگانی
424- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
425- امیدرضا بهادری نژاد
426- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
427- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
428- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
429- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
430- شمس الدین بهاری
431- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
432- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
433- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
434- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
435- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
436- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
437- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
438- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
439- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
440- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
441- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
442- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
443- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
444- محرم بهرام خو
445- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
446- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
447- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
448- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
449- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
450- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
451- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
452- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
453- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
454- شهاب بهرامی ، استادیار
455- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
456- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
457- عبدا... بهرامی ، استاد
458- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
459- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
460- علی بهرامی
461- علیرضا بهرامی
462- محسن بهرامی ، استاد
463- محمد بهرامی ، استادیار
464- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
465- نجمه بهرامی
466- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
467- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
468- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
469- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
470- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
471- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
472- سجاد بهرامی مقدم
473- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
474- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
475- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
476- منا بهره دار
477- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
478- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
479- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
480- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
481- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
482- بهروز بهروزی راد
483- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
484- محمد بهروزیان نژاد
485- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
486- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
487- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
488- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
489- جانعلی بهزادنسب
490- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
491- مرضیه بهزادی
492- مریم بهزادی
493- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
494- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
495- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
496- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
497- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
498- امیر خسرو بهشتی
499- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
500- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
501- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
502- سیدمحمد بهشتی
503- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
504- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
505- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
506- محمدرضا بهشتی
507- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
508- ابراهیم بهشتی جاوید
509- حسین بهشتی نژاد
510- علی بهفروز
511- علی بهلولی
512- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
513- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
514- میثم بهمنش
515- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
516- پریسا بهمنی
517- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
518- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
519- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
520- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
521- بیوک بهنام ، استادیار
522- حمید بهنام
523- ناصر بهنام پور
524- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
525- محمد بهنام فر
526- محمدحسن بهنام فر
527- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
528- نسرین بهنیافرد
529- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
530- بو عالم بواشش
531- خسرو بوالحسنی
532- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
533- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
534- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
535- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
536- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
537- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
538- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
539- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
540- علیرضا بوشهری
541- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
542- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
543- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
544- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
545- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
546- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
547- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
548- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
549- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
550- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
551- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
552- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
553- بهرام بیات
554- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
555- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
556- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
557- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
558- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
559- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
560- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
561- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
562- نیلوفر بیاتی
563- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
564- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
565- لیلا بیان
566- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
567- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
568- هادی بیت الهی
569- محمد حسین بیجه کشاورزی
570- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
571- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
572- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
573- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
574- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
575- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
576- محمد بیدهندی
577- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
578- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
579- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
580- علی بیرانوند ، مربی
581- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
582- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
583- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
584- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
585- کارمن بیزاری
586- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
587- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
588- زهرا بیضائی
589- مسعود بیطرفان
590- مهدی بیطرفان
591- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
592- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
593- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
594- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
595- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
596- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
597- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
598- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
599- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
600- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
601- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
602- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
603- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
604- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
605- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
606- سکینه بیگی
607- محمدحسن بیگی
608- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
609- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
610- ازهر بین هارون
611- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
612- محمد بینازاده
613- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
614- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- عبدالرضا پاکشیر
57- محمد پاک‌نژاد
58- سیرهار پال
59- ریچارد پالمر
60- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- رضا پایدار
66- شهرام پایدار ، دانشیار
67- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
69- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
70- محمود پایندان
71- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
72- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
73- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
74- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- فرشید پذیرا
78- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- میلتون پرابو
80- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- حسن پرسا
83- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- مصطفی پرنیانی
88- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزکار
91- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
105- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- صادق÷ پژمان
110- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
111- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
112- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
113- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
115- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
116- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
117- محمد پسندیده
118- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
119- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
120- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
121- علی محمد پشت دار ، دانشیار
122- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
123- محمد پناهنده
124- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
125- روزبه پناهی
126- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
127- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
128- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
129- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
130- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
131- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
132- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
133- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
134- چیستا پناهی وقار
135- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
136- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
137- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
138- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
139- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
140- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
141- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
142- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
143- احسان پهلوانی فرد
144- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
145- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
146- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
147- علیرضا پور ابراهیمی
148- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
149- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
150- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
151- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
152- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
153- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
154- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
155- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
156- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
157- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
158- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
159- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
160- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
161- احسان پوراسماعیل
162- یاسان الله پوراشرف
163- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
164- جلال پورالعجل
165- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
166- حسن پوربابایی
167- حسن پوربافرانی
168- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
169- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
170- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
171- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
172- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
173- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
174- امیرحسین پورجوهری
175- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
176- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
177- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
178- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
179- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
180- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
181- علیرضا پورخورشیدی
182- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
183- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
184- سعید پورروستایی
185- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
186- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
187- مهدی پورشا
188- اسماعیل پورشاهید
189- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
190- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
191- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
192- ناصر پورصادق
193- نسترن پورصالحی
194- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
195- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
196- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
197- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
198- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
199- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
200- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
201- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
202- بهزاد پورغریب ، استادیار
203- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
204- محمدرضا پورقربان
205- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
206- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
207- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
208- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
209- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
210- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
211- محمد پورکیانی
212- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
213- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
214- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
215- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
216- الهام پورمهابادیان
217- محمدصادق پورمهدی
218- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
219- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
220- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
221- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
222- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
223- لیلا پورنجفی
224- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
225- فرزاد پورنور
226- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
227- احسان پوری
228- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
229- محمدرضا پوریای ولی
230- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
231- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
232- مهندس پارسا پویا ، مربی
233- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
234- علی پویان
235- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
236- بابك پيله ور
237- میترا پیام بوساری
238- پائولو پیترو بیانسون
239- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
240- پرویز پیران
241- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
242- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
243- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
244- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
245- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
246- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
247- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
248- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
249- پویان پیردیر
250- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
251- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
252- سجاد پیرسا
253- مجید پیرستانی
254- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
255- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
256- جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
257- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
258- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
259- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
260- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
261- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
262- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
263- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
264- حسین پیری ، دانشگاه بناب
265- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
266- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
267- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
268- اسماعیل پیش بین
269- ایمان پیش بین
270- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
271- امیرحسین پیشگویی
272- پروانه پیشنمازی
273- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
274- حمیدرضا پیشوایی
275- مهدی پیشوایی
276- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
277- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
278- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
279- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
280- فاطمه پیغمبری
281- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
282- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
283- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
284- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
285- خسرو پیله وریان
286- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
287- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- حسین تبیانیان
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- هوبه تحویلداری
51- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- حسین ترابزاده خراسانی
57- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- صدیقه ترابی
60- فاطمه ترابی
61- فیروزه ترابی
62- قدرت ترابی
63- محمد مهدی ترابی
64- مرتضی ترابی
65- یوسف ترابی
66- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- آرش ترک سامنی ، استادیار
74- بهروز ترک لادانی
75- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
76- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
77- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
78- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
79- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
80- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
81- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
82- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
83- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
84- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
85- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
86- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
87- بهنام تشکری
88- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
89- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
90- دارا تفضلی
91- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
92- شاهین تفنگدارزاده
93- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
94- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
95- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
96- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
97- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
98- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
99- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
100- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
101- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
102- ویدا تقوایی
103- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
104- سید علی تقوی
105- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
106- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
107- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
108- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
109- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
110- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
111- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
112- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
113- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
114- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
115- علی اکبر تقی پور
116- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
117- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
118- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
119- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
120- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
121- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
122- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
123- قاسم تقی زاده
124- کتایون تقی زاده
125- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
126- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
127- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
128- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
129- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
130- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
131- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
132- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
133- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
134- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
135- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
136- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
137- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
138- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
139- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
140- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
141- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
142- محمدرضا تمامگر
143- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
144- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
145- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
146- عباس تمیزی
147- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
148- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
149- میلاد تنها
150- زهرا تنها معافی ، دانشیار
151- فرهاد تنهای رشوانلو
152- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
153- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
154- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
155- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
156- هادی تهرانی
157- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
158- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
159- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
160- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
161- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
162- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
163- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
164- معصومه توانگر
165- ارکان توپال
166- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
167- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
168- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
169- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
170- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
171- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
172- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
173- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
174- سمیه توحیدلو
175- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
176- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
177- علی توحیدی مقدم
178- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
179- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
180- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
181- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
182- منوچهر توسلی نائینی
183- ایرج توسلیان
184- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
185- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
186- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
187- فیروز توفیق
188- امید توفیقی
189- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
190- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
191- علی اصغر توفیقی
192- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
193- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
194- علی توکلان
195- احسان توکلی
196- امید توکلی
197- امید توکلی
198- حمیدرضا توکلی
199- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
200- علی توکلی
201- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
202- غلامحسین توکلی
203- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
204- فایزه توکلی
205- ماه گل توکلی
206- محمد جواد توکلی
207- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
208- منصور توکلی
209- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
210- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
211- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
212- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
213- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
214- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
215- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
216- محمدرضا توکلی صابری
217- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
218- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
219- امیر توکمه چی
220- روح الله تولایی
221- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
222- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
223- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
224- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
225- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
226- چنگ تونگ ، استاد
227- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
228- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
229- کاوه تیمورنژاد
230- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
232- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
233- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
234- حمید رضا تیموری
235- سحر تیموری
236- سعید تیموری
237- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
238- فاطمه تیموری
239- فرشته تیموری
240- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
241- رضا تیموری فعال ، استاد
242- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- مهرداد ثابت
4- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
6- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
7- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
8- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
9- فرهاد ثبوتی
10- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
11- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
12- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
13- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
14- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
15- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
16- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
17- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
18- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مدرس دانشگاه
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- پرهام جانفشان
26- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
27- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
28- حسین جانمحمدی
29- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
30- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
31- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
32- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
33- ابراهیم جاودان
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- تیمور جباری
53- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
54- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
55- حمید جباری
56- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
57- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
58- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
59- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
60- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
61- عباسعلی جباری ثانی
62- تقی جباری فر
63- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
64- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
65- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
66- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
67- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
68- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
69- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
70- محمد جرادت
71- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
72- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
73- علی جزایری
74- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
75- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
76- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
77- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
78- امیر جعفرپور
79- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
80- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
81- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
82- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
83- جعفر جعفرزاده
84- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
85- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
86- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
87- فروزنده جعفرزاده پور
88- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
89- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
90- حسين جعفري
91- حسين جعفري
92- سيداصغر جعفري
93- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
94- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
95- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
96- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
97- امین جعفری
98- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
99- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
100- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
101- جواد جعفری
102- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
103- حسین جعفری
104- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
105- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
106- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
107- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
108- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
109- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
110- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
111- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
112- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
113- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
114- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
115- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
116- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
117- علی جعفری
118- علی جعفری
119- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
120- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
121- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
122- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
124- غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
125- غلام حسین جعفری
126- کبری جعفری
127- محمد جعفری
128- محمد جعفری
129- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
130- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
131- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
132- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
133- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
134- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
135- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
136- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
137- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
138- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
139- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
140- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
141- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
142- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
143- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
144- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
145- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
146- احسان جعفری فر
147- نسرین جعفری گلستان
148- محسن جعفری مذهب
149- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
150- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
151- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
152- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
153- سعيد جعفری نیا
154- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
155- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
156- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
157- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
158- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
159- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
160- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
161- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
162- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
163- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
164- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
165- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
166- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
167- حسن جلالی
168- سپهر جلالی
169- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
170- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
171- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
172- محمد امین جلالی
173- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
174- وحیدرضا جلالی
175- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
176- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
177- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
178- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
179- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
180- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
181- محمود جلالی کروه
182- محمدرضا جلالی ندوشن
183- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
184- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
185- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
186- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
187- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
188- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
189- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
190- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
191- پروین جلیلوند
192- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
193- حمید جلیلوند
194- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
195- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
196- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
197- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
198- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
199- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
200- حمید جلیلی راثی
201- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
202- سمانه جلیلی صدرآباد
203- هاشم جلیلی صفریان
204- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
205- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
206- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
207- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
208- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
209- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
210- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
211- الهام جم زاده
212- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
213- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
214- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
215- فریبرز جمالزاد فلاح
216- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
217- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
218- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
219- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
220- فرید جمالی
221- مسعود جمالی آشتیانی
222- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
223- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
224- مهدی جمالی نژاد جمالی نژاد
225- ابوذر جمالی نیا
226- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
227- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
228- رسول جمشيدي
229- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
230- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
231- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
232- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
233- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
234- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
235- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
236- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
237- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
238- سلیمان جمشیدی
239- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
240- محمدرضا جمشیدی
241- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
242- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
243- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
244- همایون جمشیدیان ، استادیار
245- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
246- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
247- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
248- سید مهدی جمیلی
249- نسرین جناب آقا
250- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
251- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
252- محسن جنتی
253- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
254- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
255- حامد جنیدی
256- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
257- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
258- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
259- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
260- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
261- عباس جهان بخشی
262- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
263- علی جهان بینی
264- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
265- محمدرضا جهان میری
266- حمید جهانبخش
267- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
268- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
269- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
270- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
271- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
272- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
273- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
274- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
275- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
276- نصرالله جهانگرد
277- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
278- جواد جهانگیر
279- محمد حسین جهانگیر
280- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
281- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
282- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
283- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
284- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
285- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
286- محسن جهانگیری
287- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
288- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
289- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
290- عاطفه جهان‌محمدی
291- عليرضا جهاني
292- عباسقلی جهانی
293- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
294- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
295- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
296- نوید جهدی
297- نوید جهدی
298- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
299- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
300- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
301- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
302- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
303- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
304- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
305- اکبر جوادی
306- ایرج جوادی
307- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
308- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
309- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
310- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
311- محمد جوادی
312- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
313- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
314- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
315- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
316- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
317- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
318- فرناز جوادی گرگری
319- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
320- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
321- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
322- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
323- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
324- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
325- عباس جوارشکیان
326- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
327- فرهاد جوان
328- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
329- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
330- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
331- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
332- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
333- علی جوان فروزنده
334- جواد جوان مجیدی
335- محمد جوان نیکخواه ، استاد
336- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
337- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
338- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
339- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
340- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
341- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
342- نادر جوانی
343- محمود جوانی پور
344- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
345- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
346- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
347- سعید جواهرزاده
348- فرید جواهرزاده
349- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
350- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
351- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
352- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
353- محمدرضا جودت
354- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
355- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
356- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
357- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
358- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
359- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
360- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
361- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
362- علی اکبر جوکار
363- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
364- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
365- سمیه جولایی
366- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
367- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
368- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
369- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
12- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
13- اسماعیل چمنی
14- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
16- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
17- چینگ چنگ لی
18- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
19- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
20- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
21- فرهاد چنگیزی
22- وحید چنگیزی
23- بنویت چنیاس
24- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
25- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
26- منوچهر چهاردولی
27- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
28- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
29- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
31- علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
32- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
34- شمهونا چودهاری
35- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
36- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
37- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
38- محمد جواد چیت ساز
39- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
40- علیرضا چیت سازیان
41- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
43- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- مهران حاتم
12- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- فرزاد حاتمی
18- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- محمدرضا حاتمی
20- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
21- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
22- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
23- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
24- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
25- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
26- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
27- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
29- اصغر حاج سقطی
30- خسرو حاج صادقی
31- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
32- علي حاجي آقا بزرگي
33- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
34- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
35- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
36- محسن حاجی آقایی
37- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
38- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
39- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
40- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
41- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
42- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
43- خلیل حاجی پور
44- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
45- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
46- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
47- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
48- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
49- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
50- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
51- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
52- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
53- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
54- حسین حاجی سلطانی
55- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
56- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
57- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
58- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
59- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
60- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
61- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
62- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
63- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
64- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
65- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
67- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
68- الهه حاجیان حیدری
69- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
70- زهره حاجیان فروشانی
71- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
72- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
73- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
74- مجتبیض حافظ مکی
75- محمد رضا حافظ نیا
76- محمدرضا حافظ نیا
77- احمد حافظی ، مدرس
78- اکرم حافظی
79- رحمت الله حافظی
80- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
81- فردین حافظی
82- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
83- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
84- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
85- سمانه حامدی ، استادیار
86- شمیسا حامدی
87- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
88- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
89- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
90- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
91- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
92- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
93- فرح حبیب ، استاد تمام
94- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
95- رضا حبیب اله گرمابکی
96- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
97- طاهر حبیب زاده
98- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
99- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
100- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
101- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
102- عـزیزاله حبیبی
103- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
104- بهروز حبیبی
105- بیوک حبیبی ، پروفسور
106- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
107- حمیدرضا حبیبی
108- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
109- عبدالحمید حبیبی
110- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
111- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
112- کیومرث حبیبی
113- لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
114- محمدحسین حبیبی
115- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
116- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
117- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
118- هنگامه حبیبی
119- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
120- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
121- مهدی حبیبی دوست
122- صابر حبیبی سوادکوهی
123- آرش حبیبی لشکری
124- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
125- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
126- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
127- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
128- الهه حجازی ، دانشیار
129- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
130- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
131- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
132- سحاب حجازی
133- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
134- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
135- مجید حجازی
136- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
137- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
138- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
139- عیسى حجت ، استاد تمام
140- عیسی حجت
141- محمدمهدی حجت
142- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
143- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
144- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
145- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
146- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
147- سعید حجتی
148- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
149- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
150- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
151- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
152- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
153- وحید حجتی نیکو
154- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
155- رضا حداد
156- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
157- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
158- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
159- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
160- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
161- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
162- مسعود حدادها
163- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
164- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
165- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
166- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
167- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
168- هدی حدیدی
169- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
170- بهمن حری امینی
171- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
172- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
173- مهدی حریری ، استادیار
174- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
175- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
176- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
177- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
178- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
179- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
180- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
181- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
182- میرزا حسن الزمان
183- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
184- جعفر حسن پور
185- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
186- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
187- زینب حسن پور
188- شهاب حسن پور
189- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
190- مهدی حسن پور
191- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
192- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
193- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
194- حامد حسن زاده
195- حسین حسن زاده ، استادیار
196- حمیدرضا حسن زاده
197- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
198- عاطفه حسن زاده
199- عليرضا حسن زاده
200- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
201- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
202- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
203- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
204- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
205- حمید حسن زاده اصفهانی
206- علی حسن زاده خوئی
207- مجتبی حسن زاده دلوئی
208- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
209- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
210- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
211- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
212- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
213- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
214- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
215- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
216- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
217- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
218- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
219- آرمان حسنی ، استادیار
220- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
221- امیر حسنی
222- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
223- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
224- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
225- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
226- سیدرضا حسنی
227- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
228- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
229- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
230- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
231- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
232- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
233- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
234- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
235- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
236- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
237- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
238- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
239- سعید حسین پور
240- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
241- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
242- مرتضی حسین پور امام
243- محمدجواد حسین پورفرد
244- الهام حسین خانی
245- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
246- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
247- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
248- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
249- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
250- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
251- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
252- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
253- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
254- متین حسین زاده
255- مریم حسین زاده
256- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
257- یوسف حسین زاده تروان
258- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
259- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
260- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
261- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
262- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
263- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
264- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
265- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
266- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
267- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
268- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
269- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
270- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
271- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
272- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
273- پریسا حسینی
274- پیام حسینی
275- حامد حسینی
276- زینب السادات حسینی
277- سلمان حسینی
278- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
279- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
280- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
281- سید تیمور حسینی
282- سید جلال حسینی
283- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
284- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
285- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
286- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
287- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
288- سید سلیمان حسینی
289- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
290- سید طاهر حسینی
291- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
292- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
293- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
294- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
295- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
296- سید کریم حسینی
297- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
298- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
299- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
300- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
301- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
302- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
303- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
304- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
305- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
306- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
307- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
308- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
309- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
310- سیدعلی حسینی ، دانشیار
311- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
312- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
313- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
314- سیدوحید حسینی ، استاد
315- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
316- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
317- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
318- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
319- ملیحه سادات حسینی
320- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
321- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
322- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
323- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
324- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
325- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
326- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
327- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
328- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
329- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
330- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
331- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
332- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
333- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
334- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
335- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
336- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
337- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
338- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
339- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
340- موید حسینی صدر ، پروفسور
341- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
342- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
343- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
344- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
345- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
346- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
347- سید حسین حسینی لواسانی
348- سید مصطفی حسینی مزینانی
349- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
350- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
351- سید علی حسینی میلانی
352- سیدمحمد حسینی نژاد
353- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
354- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
355- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
356- سید محمد حسینی نصر
357- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
358- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
359- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
360- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
361- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
362- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
363- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
364- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
365- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
366- رویا حسینیان اصفهانی
367- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
368- پژمان حسینیون
369- سولماز حسینیون
370- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
371- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
372- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
373- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
374- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
375- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
376- سعید حصارکی
377- ایوب حضرتی
378- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
379- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
380- محمد حضوری
381- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
382- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
383- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
384- معصومه حق پرست
385- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
386- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
387- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
388- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
389- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
390- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
391- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
392- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
393- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
394- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
395- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
396- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
397- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
398- احمد حقانی
399- محمد حقانی
400- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
401- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
402- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
403- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
404- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
405- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
406- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
407- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
408- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
409- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
410- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
411- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
412- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
413- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
414- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
415- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
416- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
417- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
418- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
419- آزاده حکاک زاده
420- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
421- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
422- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
423- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
424- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
425- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
426- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
427- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
428- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
429- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
430- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
431- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
432- محمد حلاج
433- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
434- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
435- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
436- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
437- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
438- مرجان حمدالهی
439- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
440- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
441- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
442- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
443- حمید حمزه ای
444- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
445- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
446- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
447- شهربانو حمیدپور
448- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
449- مهندس جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
450- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
451- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
452- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
453- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
454- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
455- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
456- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
457- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
458- مهرزاد حمیدی
459- علي حمیدی زاده
460- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
461- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
462- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
463- پریچهر حناچی
464- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
465- سیمین حناچی
466- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
467- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
468- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
469- مرتضی حنیفه زاده
470- منصوره حور علی
471- فاطمه حورعلی
472- مجیدعلی حوری
473- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
474- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
475- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
476- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
477- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
478- زهرا حیاتی
479- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
480- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
481- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
482- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
483- نیما حیدر زاده
484- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
485- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
486- مهیار حیدرپور
487- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
488- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
489- محمد حیدرزاده
490- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
491- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
492- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
493- امید حیدری
494- امیر حیدری
495- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
496- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
497- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
498- حسن حیدری
499- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
500- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
501- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
502- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
503- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
504- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
505- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
506- علی حیدری
507- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
508- فاطمه حیدری
509- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
510- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
511- محمدمهدی حیدری
512- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
513- مختار حیدری
514- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
515- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
516- مهدی حیدری
517- نادر حیدری
518- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
519- محسن حیدری بنی
520- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
521- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
522- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
523- کوروش حیدری شیرازی
524- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
525- مرتضی حیدری مظفر
526- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
527- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
528- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
529- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
530- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
531- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
532- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
533- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
534- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- ناصر خاجی
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- حمید خادم مسجدی
11- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- عباس خاشعی سیوکی
19- نازیلا خاقانی
20- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- امير خاكباز
22- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
23- سیمین خاکپور
24- محمدرضا خاکزاد
25- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
26- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
27- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرضیه خاکستری ، دانشیار
29- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
30- علی خاکی
31- میلاد خاکی
32- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
33- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
34- محمد خالدیان
35- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
36- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
37- علی خالق خواه
38- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39- ابوالفتح خالقی ، استادیار
40- فریبا خالقی سروش
41- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
42- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
43- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
44- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
45- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
46- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
47- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
48- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
49- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
50- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
51- شعبانعلی خان صنمی
52- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
53- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
54- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
55- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
56- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
57- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
58- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
59- محمدرضا خانلو
60- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
61- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
62- حسن خانی
63- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
64- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
65- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
66- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
67- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
68- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
69- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
70- علیرضا خاوندی
71- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
72- محمدرضا خباز تمیمی
73- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
74- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
75- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
76- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
77- علیرضا ختایی ، استاد
78- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
79- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
80- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
81- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
82- رضا خجسته مهر
83- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
84- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
85- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
86- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
87- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
88- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
89- امین خدابخشیان
90- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
91- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
92- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
94- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
95- ابوالحسن خدادادپور
96- ایرج خدادادی
97- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
98- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
99- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
100- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
101- علی اصغر خدادوست آرانی
102- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
103- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
104- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
105- عباس خدامرادی
106- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
107- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
108- حمیده خداویسی
109- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
110- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
111- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
112- ابوذر خدایاری
113- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
114- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
115- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
116- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
117- غلامحسن خدایی
118- زینب خدری
119- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
120- غلامحسین خدری ، دانشیار
121- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
122- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
123- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
124- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
125- فاطمه خرازی افرا
126- محمد خرازی افرا
127- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
128- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
129- سیدعلی خراسانی
130- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
131- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
132- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
133- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
134- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
135- منوچهر خرایی
136- سعید خردمندی
137- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
138- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
139- حسن خرقانی
140- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
141- الهام خرم
142- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
143- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
144- کاظم خرم دل
145- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
146- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
147- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
148- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
149- بهاء الدین خرمشاهی
150- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
151- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
152- منوچهر خرمین
153- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
154- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
155- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
156- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
157- امین خزاعی
158- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
159- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
160- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
161- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
162- ایمان خزایی
163- پژمان خزایی
164- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
165- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
166- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
167- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
168- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
169- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
170- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
171- قدرت الله خسرو شاهی
172- امیر خسروانی
173- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
174- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
175- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
176- نرجس خسروجردی
177- اصغر خسروشاهی اصل
178- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
179- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
180- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
181- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
182- حسن خسروی
183- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
184- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
185- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
186- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
187- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
188- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
189- کیانوش خسروی
190- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
191- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
192- محمدرضا خسروی
193- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
194- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
195- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
196- میثم خسروی
197- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
198- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
199- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
200- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
201- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
202- عیسی خشرو رودبارکی
203- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
204- سلمان خضرایی
205- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
206- علیرضا خضریان
207- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
208- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
209- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
210- محمد خطیب
211- نازیلا خطیب زنجانی
212- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
213- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
214- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
215- داوود خطیبی تبار
216- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
217- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
218- حمید خلج
219- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
220- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
221- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
222- ابوالفضل خلخالی
223- مریم خلخالی
224- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
225- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
226- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
227- امیرحسین خلوتی
228- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
229- محمدعلی خلیجی
230- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
231- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
232- جعفر خلیل پور
233- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
234- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
235- رضا خلیلی
236- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
237- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
238- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
239- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
240- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
241- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
242- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
243- نصراله خلیلی
244- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
245- بیژن خلیلی مقدم
246- مرتضی خمیری
247- جواد خمیس آبادی
248- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
249- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
250- سیدمحمد خوئی
251- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
252- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
253- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
254- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
255- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
256- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
257- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
258- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
259- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
260- داتیس خواجه‌ئیان
261- نادر خواجه‌احمدعطاری
262- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
263- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
264- احسان خواجویی
265- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
266- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
267- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
268- رحمت اله خوارزمی
269- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
270- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
271- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
272- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
273- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
274- محمد خوران
275- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
276- صدیقه خورشید
277- مریم خورشیدی
278- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
279- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
280- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
281- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
282- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
283- علیرضا خوش تراش
284- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
285- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
286- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
287- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
288- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
289- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
290- بهرام خوش نویسان
291- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
292- علی خوشبخت
293- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
294- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
295- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
296- کاظم خوشدل
297- مریم خوشفکر
298- مانا خوشکام
299- مریم خوشنویس
300- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
301- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
302- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
303- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
304- علی اکبر خیاط
305- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
306- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
307- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
308- افشین خیام
309- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
310- محمد خیر
311- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
312- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
313- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
314- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
315- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
316- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
317- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
318- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه
319- مهدی خیرمند
320- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
321- حسن خیری ، استاد یار
322- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
323- هوشنگ خیری
324- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- علیرضا داداشی
4- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
5- علیرضا داداشی جوکندان
6- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
8- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
9- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
10- علیرضا دادرس
11- سجاد دادفر
12- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
13- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
14- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
15- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
16- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
17- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
18- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
19- حسین دارآفرین
20- سعید داراب
21- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
22- حجت الله دارابی
23- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
24- علی دارابی
25- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
26- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
27- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
28- رابرت داستال
29- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
30- علی داسمه
31- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
32- معصومه دامغانی
33- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
34- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
36- ابوالفضل دانای
37- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
38- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
39- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
40- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
41- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
42- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
43- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
45- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
47- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
48- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
49- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
50- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
51- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
52- افخم دانشفر ، دانشیار
53- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
54- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
55- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
56- سارا دانشمند
57- مزدک دانشور
58- محمود دانشور کاخکی ، استاد
59- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
60- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
61- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
62- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
63- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
64- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
65- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
66- علیرضا داودیان
67- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
68- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
69- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
70- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
71- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
72- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
73- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
75- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
76- حامد داوری اردکانی ، استادیار
77- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
78- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
79- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
80- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
81- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
82- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
83- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
84- اسماعیل داوود آبادی
85- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
86- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
87- پدرام داوودی
88- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
89- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
90- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
91- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
92- محمد داوودی
93- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
94- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
95- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
96- وان یانگ داییس
97- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
98- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
99- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
100- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
101- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
102- مارسین دبوسکی
103- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
104- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
106- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
107- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
108- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
109- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
110- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
111- سید حسین دخانچی
112- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
113- سیدعلی دربانی
114- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
115- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
116- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
117- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
118- سیدعلیرضا درخشان
119- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
120- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
121- امیر درخشان مهر
122- نجلا درخشانی
123- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
124- رضا درخشنده
125- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
126- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
127- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
128- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
129- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
130- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
131- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
132- دردانه دُره
133- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
134- س دروسان
135- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
136- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
137- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
138- جهانگیر درویش بانی
139- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
140- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
141- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
142- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
143- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
144- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
145- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
146- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
147- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
148- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
149- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
150- نجمه دری ، دانشیار
151- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
152- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
153- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
154- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
155- عباسعلی دریایی
156- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
157- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
158- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
159- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
160- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
161- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
162- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
163- محمود دژکام
164- صنم دژم
165- فرزان دست بوس
166- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
167- سلمان دستان
168- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
169- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
170- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
171- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
172- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
173- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
174- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
175- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
176- علی دشتی شفیعی
177- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
178- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
179- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
180- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
181- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
182- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
183- محمد دقیقی ، دانشیار
184- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
185- ماندانا دل آرا
186- علی دل پیشه
187- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
188- علی دلاور
189- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
190- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
191- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
192- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
193- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
194- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
195- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
196- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
197- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
198- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
199- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
200- ئاکو دلگشاد
201- لیلا دلیری
202- محمدرضا دلیری
203- مقصود دلیری
204- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
205- سورش دمان ، استاد مدیریت
206- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
207- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
208- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
209- عادل دنیایی
210- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
211- محمدرضا ده بزرگی
212- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
213- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
214- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
215- علی دهباشی
216- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
217- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
218- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
219- زهره دهدشتی شاهرخ
220- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
221- عباس دهش ور
222- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
223- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
224- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
225- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
226- حسین دهقان
227- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
228- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
229- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
230- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
231- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
232- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
233- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
234- فاطمه دهقان
235- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
236- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
237- یوسف دهقان
238- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
239- امین دهقان قهفرخی
240- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
241- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
242- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
243- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
244- محمود دهقان نیری
245- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
246- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
247- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
248- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
249- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
250- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
251- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
252- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
253- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
254- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
255- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
256- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
257- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
258- حسین دهقانی سانیج
259- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
260- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
261- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
262- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
263- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
264- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
265- مهدی دهمرده
266- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
267- نظام علی دهنوی
268- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
269- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
270- ناصر دواتگر
271- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
272- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
273- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
274- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
275- ماریا دوتسنکو
276- سارا دودانگه
277- داوود دورانیان
278- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
279- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
280- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
281- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
282- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
283- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
284- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
285- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
286- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
287- علی دوستی
288- وحید دوستی
289- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
290- حبیب دوستی فر
291- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
292- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
293- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
294- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
295- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
296- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
297- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
298- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
299- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
300- فتح الله دویرانی
301- بستان دی لونل
302- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
303- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
304- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
305- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
306- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
307- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
308- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
309- محمدعلی دیانی
310- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
311- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
312- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
313- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
314- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
315- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
316- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
317- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
318- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
319- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
320- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
321- علی دینی ترکمانی
322- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
323- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
324- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
325- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
326- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
327- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- محمدرضا ذاکرزاده
5- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
6- احمد ذاکری
7- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
8- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9- محمد حسین ذاکری
10- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11- ناصر ذاکری
12- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
13- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- مهدی ذاکریان
15- حسین ذبحی
16- ابوالقاسم ذبیح الله
17- سید مجید ذبیح زاده
18- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
19- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
21- محمد ذبیحی
22- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
23- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
24- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
25- حسین ذکاوتی زاده
26- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
27- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
28- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
29- امیرحسین ذکرگو
30- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31- محمد ذوالحواریه
32- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
33- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
34- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
35- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
36- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
37- سهیل ذوالفقاری
38- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
39- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
40- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
41- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
42- میترا ذوالفقاری
43- شهرام ذوالقدر
44- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
45- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
46- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
47- محمدهادی ذوالنوریان
48- حسن ذوقی
49- مهدی ذوقی
50- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- علی رضا رازقی
41- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
42- فيروز رازنهان
43- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44- رضا راستخواه
45- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
46- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
47- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
48- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
49- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
50- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
51- بهزاد راسخ
52- حسین راسخ
53- نازنین راسخ
54- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
55- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
56- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
57- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
58- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
59- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
60- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
61- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
62- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
63- زهره راشکی
64- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
65- جلال راعی
66- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
67- محمد راعی
68- عباس راعی تبار
69- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
70- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
71- زهرا راکعی
72- فاطمه راکعی
73- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
74- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
75- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
76- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
77- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
78- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
79- حسین رایتی مقدم
80- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
81- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
82- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
83- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
84- طاها ربانی
85- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
86- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
87- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
88- علی ربانی خوراسگانی
89- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
90- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
91- شهنوش ربیعی
92- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
93- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
94- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
95- زهرا ربیعی
96- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
97- علی ربیعی
98- محمد ربیعی
99- مریم ربیعی
100- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
101- محمدمهدی رجا
102- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
103- ناهید رجائی
104- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
105- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
106- سیدمحمدکاظم رجایی
107- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
108- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
109- عباس رجایی ، استادیار
110- علیرضا رجایی
111- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
112- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
113- قدیر رجب زاده
114- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
115- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
116- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
117- علی رجب زاده قطرمی
118- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
119- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
120- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
121- حمیدرضا رجبی
122- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
123- سجاد رجبی
124- سهیل رجبی
125- سوران رجبی
126- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
127- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
128- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
129- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
131- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
132- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
133- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
134- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
135- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
136- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
137- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
138- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
139- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
140- محمد ضیا رحمان
141- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
142- رضا رحمان ستایش
143- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
144- اشکان رحمانی ، استادیار
145- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
146- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
147- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
148- ایرج رحمانی
149- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
150- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
151- حجت رحمانی ، استادیار
152- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
153- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
154- حسین رحمانی
155- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
156- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
157- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
158- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
159- علیرضا رحمانی
160- کریم رحمانی
161- کیومرث رحمانی
162- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
163- مهدی رحمانی
164- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
165- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
166- رامین رحمانی نژاد
167- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
168- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
169- سجاد رحمتی
170- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
171- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
172- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
173- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
174- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
175- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
176- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
177- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
178- ولی رحمتی
179- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
180- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
181- حسین رحمنی
182- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
183- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
184- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
185- نواب رحیم پور
186- صمد رحیم زاده
187- شروین رحیم زاده
188- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
189- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
190- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
191- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
192- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
193- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
194- اکبر رحیمی
195- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
196- امیر رحیمی
197- امیر رحیمی
198- پژمان رحیمی
199- حسین رحیمی
200- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
201- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
202- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
203- روح الله رحیمی
204- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
205- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
206- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
207- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
208- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
209- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
210- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
211- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
212- مهدی رحیمی
213- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
214- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
215- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
216- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
217- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
218- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
219- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
220- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
221- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
222- محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر
223- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
224- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
225- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
226- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
227- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
228- محمد جواد رحیمیان
229- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
230- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
231- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
232- محمد حسین رخشانی
233- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
234- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
235- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
236- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
237- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
238- محمدرضا رزازی ، Computer Science
239- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
240- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
241- سیدقاسم رزاقی
242- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
243- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
244- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
245- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
246- آرمین رزم آهنگ
247- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
248- قادر رزمجو ، استادیار
249- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
250- حبیب رزمی ، پروفسور
251- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
252- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
253- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
254- حسن رستگار
255- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
256- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
257- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
258- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
259- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
260- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
261- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
262- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
263- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
264- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
265- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
266- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
267- حامد رستمی
268- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
269- روح اله رستمی
270- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
271- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
272- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
273- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
274- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
275- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
276- محمد رستمی
277- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
278- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
279- محمدرضا رستمی
280- مصطفی رستمی ، استادیار
281- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
282- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
283- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
284- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
285- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه
286- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
287- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
288- علیرضا رستمی هرانی
289- خادم رسول
290- یحیی رسول زاده
291- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
292- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
293- سعید رسولی
294- سید جلال رسولی
295- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
296- علی اکبر رسولی
297- فاطمه رسولی
298- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
299- دکتر محسن رسولی
300- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
301- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
302- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
303- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
304- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
305- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
306- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
307- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
308- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
309- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
310- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
311- مهدی رشوند
312- مهدی رشوند
313- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
314- نعمت اله رشید نژاد
315- احمد رشیدی ، استادیار
316- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
317- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
318- سامان رشیدی
319- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
320- فرید رشیدی
321- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
322- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
323- حمید رشیدی نژاد
324- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
325- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
326- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
327- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
328- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
329- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
330- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
331- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
332- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
333- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
334- کامران رضا یزدی ، دانشیار
335- امید رضائی
336- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
337- پژمان رضائی
338- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
339- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
340- شمس الدین رضائی
341- علیرضا رضائی
342- موسی رضائی
343- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
344- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
345- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
346- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
347- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
348- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
349- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
350- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
351- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
352- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
353- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
354- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
355- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
356- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
357- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
358- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
359- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
360- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
361- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
362- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
363- امین رضایان
364- مهدی رضایت
365- یحیی رضایت
366- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
367- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
368- مسعود رضایتی
369- محمد رضایی
370- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
371- پریسا رضایی
372- حامد رضایی
373- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
374- حمید رضایی
375- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
376- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
377- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
378- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
379- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
380- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
381- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
382- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
383- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
384- علی اکبر رضایی
385- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
386- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
387- عیسی رضایی
388- غلامرضا رضایی
389- غلامرضا رضایی
390- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
391- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
392- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
393- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
394- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
395- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
396- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
397- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
398- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
399- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
400- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
401- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
402- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
403- یوسف رضایی
404- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
405- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
406- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
407- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
408- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
409- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
410- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
411- حسین رضایی دولت آبادی
412- عبدالحسین رضایی راد
413- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
414- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
415- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
416- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
417- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
418- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
419- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
420- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
421- محسن رضایی میرقائد
422- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
423- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
424- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
425- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
426- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
427- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
428- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
429- زهرا رضوانی
430- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
431- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
432- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
433- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
434- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
435- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
436- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
437- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
438- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
439- سید ابوالفضل رضوی
440- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
441- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
442- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
443- عباس رضوی
444- عبدالحمید رضوی
445- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
446- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
447- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
448- هوشنگ رضوی
449- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
450- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
451- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
452- مهدی رضوی فر
453- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
454- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
455- ندا رضوی‌زاده
456- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
457- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
458- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
459- محمد رعایایی اردکانی
460- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
461- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
462- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
463- زینب رفتنی امیری
464- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
465- مسعود رفيقي
466- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
467- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
468- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
469- جلال الدین رفیع فر
470- فرزان رفیعا
471- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
472- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
473- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
474- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
475- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
476- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
477- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
478- مهناز رفیعی
479- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
480- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
481- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
482- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
483- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
484- فرزاد رفیعیان
485- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
486- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
487- حجة الاسلام جواد رقوی
488- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
489- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
490- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
491- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
492- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
493- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
494- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
495- محمدمهدی رکنی یزدی
496- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
497- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
498- مجید رمضان
499- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
500- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
501- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
502- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
503- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
504- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
505- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
506- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
507- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
508- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
509- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
510- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
511- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
512- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
513- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
514- علی رمضانی
515- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
516- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
517- مجتبی رمضانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
518- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
519- محمود رمضانی
520- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
521- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
522- یعقوب رمضانی
523- یوسف رمضانی
524- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
525- فرزاد رمضانی راد
526- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
527- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
528- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
529- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
530- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
531- رضا رمضانیان
532- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
533- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
534- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
535- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
536- احسان رنجبر
537- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
538- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
539- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
540- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
541- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
542- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
543- علیرضا رنجبر
544- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
545- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
546- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
547- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
548- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
549- زهره رنجبر کهن
550- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
551- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
552- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
553- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
554- الهام رنجبرضرابی
555- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
556- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
557- سمیه رنجکش
558- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
559- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
560- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
561- رضا رهاوی
562- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
563- محمدرضا رهبانیان
564- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
565- مرتضی رهبر
566- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
567- دکتر نادر رهبر ، استادیار
568- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
569- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
570- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
571- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
572- محبعلی رهدار ، استادیار
573- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
574- اکبر رهنما
575- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
576- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
577- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
578- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
579- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
580- نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
581- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
582- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
583- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
584- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
585- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
586- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
587- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
588- سپهر رواتی
589- اعظم روادراد
590- حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
591- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
592- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
593- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
594- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
595- مهدی روانشادنیا ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
596- ثمین روانشادی روانشادی
597- مهدی روپایی
598- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
599- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
600- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
601- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
602- جواد روحانی
603- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
604- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
605- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
606- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
607- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
608- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
609- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
610- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
611- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
612- رضا روحی
613- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
614- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
615- کاوس روحی
616- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
617- عليرضا رودباري
618- هدی رودکی لواسانی
619- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
620- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
621- مظاهر روزبهانی
622- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
623- محمد حسن روزیطلب
624- احمد روستا
625- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
626- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
627- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
628- محمدجواد روستا پیشه
629- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
630- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
631- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
632- غلامرضا روشن
633- فروز روشن بین
634- رسول روشن چسلی
635- سوسن روشن ضمیر
636- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
637- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
638- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
639- سبحان روشنفکر جورشری
640- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
641- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
642- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
643- ویدا روشنی
644- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
645- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
646- شكوفه روغني
647- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
648- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
649- ابراهیم رومینا
650- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
651- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
652- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
653- اعظم ریاحی
654- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
655- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
656- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
657- جواد ریاحی اصل
658- مهدی ریاحی خرم
659- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
660- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
661- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
662- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
663- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
664- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
665- علی ریاضی
666- مارکوس ریتر
667- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
668- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
669- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
670- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار
8- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- داوود زارع
10- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
11- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
12- ساسان زارع
13- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
14- عبدالرضا زارع
15- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
16- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
17- غلامحسین زارع
18- فریبا زارع
19- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
20- محمدجواد زارع
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
26- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
27- محمدعلی زارع چاهوکی
28- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
29- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی
30- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
31- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
32- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
33- حسین زارع شعار
34- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
35- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
36- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
37- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
38- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
39- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
40- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
41- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
42- محمدجواد زارعان
43- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
44- بهروز زارعی
45- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
46- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
47- فاطمه زارعی ، استادیار
48- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
49- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
50- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
51- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
52- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
53- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
54- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
55- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
56- مرضیه زارعی
57- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
58- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
59- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
60- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
61- دکتر مرتضی زارعی حاجی آبادی مینابی ، دکتری
62- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
63- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
64- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
65- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
66- مرتضی زارعی گوار
67- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
68- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
69- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
70- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
71- احسان زارعیان
72- حسین زارعیان
73- علیرضا زاکانی
74- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
75- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
76- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
77- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
78- فاطمه زاهد
79- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
80- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
81- عادل زاهدبابلان
82- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
83- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
84- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
85- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
86- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
87- مرتضی زاهدی
88- مهدی زاهدی
89- مهسا زاهدی
90- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
91- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
92- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
93- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
94- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
95- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
96- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
97- فخرالدین زاوه
98- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
99- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
100- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
101- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
102- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
103- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
104- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
105- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
106- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
107- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
108- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
109- علیرضا زراسوندی
110- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
111- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
112- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
113- منصور زرانژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
114- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
115- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
116- زهره زرشناس
117- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
118- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
119- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
120- حمید زرکش اصفهانی
121- ستار زرکلام
122- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
123- سیدمحمد زرگر
124- سارا زرگر آزاد
125- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
126- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
127- مژده زرگران
128- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
129- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
130- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
131- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
132- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
133- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
134- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
135- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
136- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
137- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
138- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
139- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
140- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
141- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
142- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
143- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
144- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
145- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
146- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
147- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
148- مجید زلقی
149- الهه زمان
150- اصغر زماني
151- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
152- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
153- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
154- بهزاد زمانی
155- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
156- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
157- ذبیح اله زمانی ، استاد
158- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
159- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
160- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
161- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
162- فهیمه زمانی
163- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
164- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
165- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
166- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
167- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
168- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
169- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
170- امیر حسین زمردیان
171- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
172- زهرا زمردیان
173- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
174- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
175- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
176- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
177- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
178- بهزاد زنجانی نژاد
179- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
180- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
181- رضا زند
182- سیامک زند رضوی
183- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
184- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
185- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
186- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
187- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
188- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
189- بهمن زندی
190- حسن زندی
191- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
192- نوشین زندی
193- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
194- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
195- رضا زندی دولابی
196- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
197- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
198- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
199- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
200- یعقوب زنگنه
201- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
202- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
203- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
204- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
205- مهدی زهدی
206- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
207- بنفشه زهرایی
208- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
209- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
210- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
211- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
212- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
213- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
214- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
215- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
216- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
217- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
218- منصور زیبایی ، استاد
219- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
220- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
221- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
222- سعید زین الدینی
223- محمدرضا زین الدینی
224- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
225- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
226- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
227- مهدی زینالی
228- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
229- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
230- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
231- امین زیوری
232- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States
2- محمد ژیانی

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- فتح اله ساجدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- محمد حسین ساجدی نیا
10- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
11- علی محمد سادات افسری
12- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
13- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
14- سعید سادات نیا
15- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
17- سید جواد ساداتی نژاد
18- سیدعلی ساداتی نژاد
19- سیدمحمد ساداتی نژاد
20- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
21- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
22- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
23- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
24- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
25- معین الدین سارکر
26- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
27- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
28- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
29- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
30- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
31- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
32- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
33- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
34- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
35- معصومه سازنده
36- اعظم سازور ، Alzahra University
37- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
38- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
39- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
40- مسعود ساعت ساز ، استادیار
41- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
42- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
43- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
44- محمدامین ساعی
45- اسماعیل ساعی ور
46- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
47- عادل ساکی
48- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
49- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
50- حسین سالار آملی ، استاد
51- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
52- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
53- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
54- مجید سالاری
55- محمد سالاری
56- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
57- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
58- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
59- حسام الدین سالاریان
60- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
61- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
62- محمدمهدی سالخورده حقیقی
63- مجتبی سالک رازی
64- نوریه سالکی
65- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
66- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
67- فردین سالمیان
68- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
69- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
70- نوذر سامانی
71- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
72- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
73- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
74- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
75- محمود سامکن
76- احد سامی فر
77- شیب سانکار سانا
78- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
79- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
80- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
81- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
82- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
83- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
84- محمدتقی سبحانی
85- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
86- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
87- مهدی سبحانی نژاد
88- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
89- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
90- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
91- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
92- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
93- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
94- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
95- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
96- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
97- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
98- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
99- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
100- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
101- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
102- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
103- مرتضی سپهری
104- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
105- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
106- بهرنگ سپهوند
107- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
108- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
109- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
110- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
111- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
112- معصومه ستاری
113- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
114- علی ستاری خواه
115- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
116- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
117- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
118- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
119- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
120- نیما ستوده
121- نیما ستوده
122- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
123- الهه ستوده نما ، Alzahra University
124- محمدرضا ستوده نیا
125- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
126- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
127- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
128- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
129- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
130- بختیار سجادی
131- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
132- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
133- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
134- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
135- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
136- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
137- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
138- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
139- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
140- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
141- سیده اعظم سجادی
142- صمد سجادی
143- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
144- محمود سجادی
145- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
146- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
147- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
148- سهیلا سجادی راد
149- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
150- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
151- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
152- سکینه سجودی
153- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
154- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
155- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
156- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
157- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
158- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
159- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
160- شراره السادات سرابی
161- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
162- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
163- فرهاد سراجی
164- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
165- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
166- علیمراد سرافرازی
167- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
168- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
169- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
170- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
171- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
172- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
173- محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
174- علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
175- مهدی سرچشمه پور
176- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
177- مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
178- بهزاد سرخی لله لو
179- علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
180- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
181- مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
182- فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
183- علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
184- محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
185- حامد سرکرده
186- هادی سرگلزایی
187- محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
188- حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
189- رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
190- احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
191- عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
192- صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
193- افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
194- سیاوش سروشیان
195- عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
196- عبدالرضا سروقدمقدم
197- مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
198- محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
199- هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
200- فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
201- محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
202- سعید سعادت
203- سولماز سعادت ، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
204- سیدحسن سعادت
205- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
206- حمید سعادت فر
207- مهدی سعادت فر ، استادیار
208- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
209- داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
210- علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
211- مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
212- مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
213- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
214- ابوطالب سعادتی شامیر
215- امیر سعدالدین ، associate
216- سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
217- سیف‌الله سعدالدین
218- حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
219- حشمت اله سعدی ، استادیار
220- اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
221- معصومه سعید
222- احمد سعیدنیا
223- ایوب سعیدی
224- پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
225- حجت اله سعیدی
226- حسن سعیدی ، دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان
227- رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
228- رضا سعیدی ، دانشیار کودکان
229- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
230- سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
231- سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
232- عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
233- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
234- علی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
235- علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
236- علی سعیدی
237- علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
238- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس تیم نجات موج پیشرو
239- لاله سعیدی
240- محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
241- محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
242- محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
243- مهناز سعیدی ، استادیار
244- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
245- سعید سعیدی جم
246- محمدحسین سعیدی راد
247- محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
248- نوید سعیدی رضوانی
249- محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
250- بهرام سعیدی فرزاد
251- اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
252- محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
253- محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
254- حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان،