رضا اخوان

 رضا اخوان استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

رضا اخوان

Reza Akhavan

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
2 Is Bedside Ultrasound a Reliable Method for Detecting Soft Tissue Foreign Bodies in Upper Extremity Penetrating Trauma Patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 4
3 آزمونهای مبتنی بر ویژگی کلیدی در ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی: یک بررسی مروری (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
4 برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
5 بررسی و مقایسه فراوانی و الگوی پراکنش گونه های میوه ای در جنگل های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: جنگل های سری 7 نیرنگ- نوشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
6 تحلیل الگوی پراکنش و اجتماع پذیری درختان گونه های آندمیک در مراحل تحولی توده های طبیعی پارک جنگلی نور با استفاده از تابع K رایپلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 1
7 پهنه بندی تراکم درختی جنگل های بلوط زاگرس به روش کریجینگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای Worldview-2 برگرفته از پایگاه اطلاعاتی گوگل ارث (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Mapping of forest infection with Loranthus europaeus in Zagros forests of Iran using Kriging method (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 ارزیابی مقدار زی توده هوایی گونه برودار Quercus brantii Lindl با استفاده از معادلات آلومتریک در زاگرس جنوبی شهرستان باشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 اندازه گیری میزان ترسیب کربن گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
4 برآورد ارزش اقتصادی مقدار ترسیب کربن اندام هوایی گونه برودار (Quercus brantii Lindl) و خاک در شهرستان باشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 برآورد مقدار زی توده، موجودی کربن و رویش زی توده گونه بادام (Amygdalus arabica) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 برآورد و مقایسه زمان مرگ ومیر کامبیوم درختان راش و ممروز با قطرهای مختلف بر اثر آتش سوزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 بررسی الگوی مکانی و رقابت درون گونه ای بلندمازو با استفاده از تابع g در پارسل شاهد جنگل نکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی سینیتیکی و عملیاتی کاتالیستهای آهن و کبالت در تبدیل گاز سنتز به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی شرایط رویش گونه فندق(Corylus avellana) در جهت های جغرافیایی مختلف در اکوسیستم های طبیعی(مطالعه موردی:جنگل های فندقلوی استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی گونه های همراه فندق و رقابت گونه فندق با آنها (مطالعه موردی: جنگل های فندق لوی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
11 تعیین الگوی پراکنش مکانی برخی از گونه های میوه ای (آلوچه، انجیر و ازگیل) در جنگل های شمال کشور (مطالعه موردی: جنگل های سری 7 نیرنگ – نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
12 مطالعه الگوی مکانی 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهای زاگرس شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
13 مقایسه دو الگوریتم حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس در طبقه بندی داده ی ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندی گونه ی Loranthus europaeus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
14 پیش بینی تصادفات در بزرگراه های شهر تهران به کمک پردازش توزیع شده داده های سامانه های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
15 پیشبینی تصادفات در بزرگراه ها با پردازش توزیع شده داده های سامانه های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
16 کاربرد ژئواستاتیستیک در جنگلکاریها (مطالعه موردی: جنگلکاری بنشکی رامسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل