فضل اله اسمعیلی

 فضل اله اسمعیلی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

فضل اله اسمعیلی

Fazlolah Esmaili

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی مطالعه موردی: شهر شاندیز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از تکنیکVIKOR (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی دهستان قرهطغان- شهرستان نکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
5 بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در بافت های فرسوده و جدید شهری (آباد و ظفر کرمانشاه مطالعه موردی: محله فیض) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 7
6 بررسی نقش صنایع کوچک بخش کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان گلاب شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
7 برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی با رویکرد توسعه حمل و نقل محور TOD با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس QSPM مورد پژوهی: دهستان اختیارآباد شهرستان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
8 تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 3
9 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
10 سطح بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
11 سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MADM )و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
12 مدیریت ریسک خشکسالی و اثرات آن بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی؛مطالعه موردی: شهرستان بناب (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
13 نقش مدیریت نوین روستایی در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان اترک شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
14 پایش و پیش بینی فرایند گسترش کالبدی و تغییرات کاربری زمین در شهرهای میانه اندام (مورد شناسی: شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
2 ارتباط فقر و توسعه پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد:بخش مرکزی شهراردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
4 ارزیابی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان در پارک های شهری نمونه مورد مطالعه: پارک شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
5 ارزیابی نقش گردشگری در کیفیت معیشت روستایی با تاکید بر صنایع دستیمطالعه موردی : منطقه شهرستان شهریار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
6 ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم در تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای ییلاقی (مورد: روستای ییلاقی سیاه مرز کوه شهرستان علی آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 ارزیابی کیفیت مبلمان پارکهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
8 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکلگیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهرگرگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
9 بررسی تطبیقی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی تطبیقی وضعیت آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدلهایبیوکلیماتیک انسانی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی عوامل به موجد ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
12 بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سیلاب در نواحی شهری (نمونه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
14 بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 2 و 3 کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
15 بررسی وضعیت رفتارها و دغدغه های محیط زیستی مصرف آب در بین روستاییان (مطالعه موردی:دهستان بناجوی شمالی-شهرستان بناب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
16 تحلیلی بر شبکه شهری رویکردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای استان های مرزی با استفاده از مدل های کمی (موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
17 سنجش تطبیقی امنیت در محلات وقفی و غیر وقفی شهری مورد مطالعه گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
18 سنجش مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری مورد:شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
19 عوامل موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست در مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 مکانیابی دفن پسماند در حاشیه رودخانه طلار با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
21 نقش شوراهای اسلامی در توسعه پایدار اقتصادی دهستان پاتاوه(استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
22 پهنه بندی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC و GIS (مطالعه موردی: حوضه ابخیز قازانقایه-شهرستان کلاله) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )(مورد: حوضه آبخیز کال آجی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 کاربرد تکنیک تحلیل عاملی در اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری مطالعه موردی : مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری