امیرحسین چیت سازیان

 امیرحسین چیت سازیان دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

امیرحسین چیت سازیان

Amirhossein Chitsazian

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و سطح بندی آسیب های قالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 24
2 امکان سنجی تعمیم روش ژیلبر دوران درتحلیل آثار رضا عباسی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
3 بازشناسی پردیس در بستر نمادگرایانه معماری و فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 12
4 بررسی تطبیقی فرشینه های اروپا با گلیم ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 13
5 بررسی سیر تذهیب قرآن در دوره های تیموری، صفوی و قاجار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی و تحلیل چگونگی ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های قرون 3 و 4 ه. ق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 2، شماره: 3
7 جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتیبا نظری به مسگزی کاشان در گذشته و امزوز (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 زیبایی شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
9 شناسایی، بررسی و اندازه گیری اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از قرارگیری مرمت گر و ابزار نامناسب مرمت قالی، به منظور طراحی و ساخت ایستگاه کاری مرمت قالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
10 طبیعت گرایی و زیباشناسی فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 1، شماره: 1
11 طراحی و رتبهبندی مولفه های آمیخته بازاریابی داخلی فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 17
12 عوامل موثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
13 فرم شناسی و نمادشناسی نقوش پرندگان در سفالینه های دوره ی سامانی قرن سوم و چهارم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 5، شماره: 9
14 نقش فرهنگ اشتغال و کار بیرون از خانه در وضعیت قالی بافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
15 نقش نمادین ستاره در قالی های دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 15
16 نقش نمادین ستاره در قالی های دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 7، شماره: 15
17 نقشمایه پرنده در فرش طرح خشتی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21
18 نماد شناسی نقش پرنده در قالی های ایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 7، شماره: 14
19 نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 5
20 نمازلیق ترکمنی جانمازهای ترکمنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
21 هور شریعتمدار، هویتی پنهان در عرصه فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 11
22 پژوهشی در هنر انگشترسازی سنتی قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
23 کتیبه های ضریح حضرت عباس (ع)، بررسی تطبیقی آیات با مبانی اعتقادی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 18
24 گزارش علمی دایره المعارف فرش و دانش فرش شناسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 10
25 گفتمان باستان گرایی در نقوش قالی های تصویری دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انواع خطوط بر روی سفالینه های دوره اسلامی با تاکید بر ظروف موزه آبگینه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
2 بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر حفظ و افزایش بافندگان فرش دستباف مطالعه موردی شهرستان شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 بررسی زیبایی شناسی رنگ در سفالینه های نخودی نیشابور (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
4 بررسی عوامل فنی ساخت و نقش در پارچه بافی سنتی خراسان جنوبی (تون بافی) مطالعه موردی روستاهای خراشاد ، گورید بالا، شورستان و خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
5 سینمای آمریکا در مواجهه با فرهنگ و تاریخ ایران مطالعه موردی سینمای تقلیل گرایانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
6 طراحی وابداع نمایشگر هوشمند قالی های موزه ای، ضرورتی برحفظ میراث گرانبهای ایران درموزه های فرش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
7 عیب شناسی قالی و مطالعه تطبیقی هنر رفوگری در مناطق صاحب سبک رفو در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
8 نقش سکولاریته (دنیوی شدن) در افول هنرهای سنتی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
9 نمادپردازی نقوش ظروف اسگرافیتو در دوران اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
10 هالیوود و نگاه تحقیر آمیز به خاورمیانه مطالعه موردی فیلم های تولیدی هالیوود درباره ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
11 پویشی در اندیشه امام خمینی (ره) در باب هنر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
12 پژوهشی بر سفال سلادون در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری