مهدی بشیری

 مهدی بشیری دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

مهدی بشیری

Mahdi Bashiri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی و تحلیل شبکه محور چند بخشی ظرفیت دار و حل آن با الگوریتم پیشنهادی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Bi-objective Mathematical Model for Designing the Closed-loop Supply Chain Network with Disruption in Production Centers (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
3 A Chance Constraint Approach to Multi Response Optimization Based on a Network Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
4 A Heuristic Algorithm for Nonlinear Lexicography Goal Programming with an Efficient Initial Solution (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
5 Green Vehicle Routing Problem with Safety and Social Concerns (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 21
6 Heuristic Methods Based on MINLP Formulation for Reliable Capacitated Facility Location Problems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 26، شماره: 3
7 Proposing Multi-Objective Mathematical Model for Design of Multi-Product Forward and Reverse Logistics Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
8 Re-configuration of the Relief Network Considering Uncertain Demand and Link Failure in an Earthquake: A Multi-stage Stochastic Programming (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
9 ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعه موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
10 ارزیابی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 4، شماره: 11
11 بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
12 بهینه سازی همزمان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طرح باکس - بنکن و برنامه ریزی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
13 تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
14 ترجیحات و موانع مشارکت فعالیت بدنی در معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
15 تعیین سیاست ها ی زیست محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برپایه برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
16 حل مسئله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی دارای پوشش تدریجی و شعاع پوشش متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 2
17 رابطه هوش هیجانی و کارآمدی مربیگری مربیان ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
18 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تامین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
19 ساخت و روایی سنجی پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 15
20 طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
21 طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جواب های حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
22 مدل ریاضی جدیدی برای مسئله مکان یابی تخصیص تکی p- هاب مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
23 مدل سازی و حل مسیله ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
24 مدلسازی ریاضی مساله مکان یابی P مرکز با در نظر گرفتن سلسله مراتب لانه ای و کاربرد الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات در حل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
25 مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کالاهای فسادپذیر با برنامه ریزی تخصیص نیروی انسانی در مسیرها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
26 پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
27 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح استان خراسان رضوی براساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 پهنهبندی روند تغییرات سختی آب زیرزمینی دشتهای قروه و دهگلان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 A Generalized Consistent VRP with Optional Customers and Different Consistency Requirements (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 A genetic algorithm approach to cellular manufacturing system (CMS) considering the operation sequence for each type of the parts (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 A New Mathematical Model for a Robust Forward/Reverse Logistic Network Design (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 A New Solution Representation for Location-Routing Problem (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 A Selective Covering-Inventory- Routing problem to the location of bloodmobile to supply stochastic demand of blood (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 FUZZY PROGRAMMING MODEL FOR SUPPLIER LOCATION PROBLEM WITH COVERAGE DISTANCE APPROACH (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
10 Grey relational analysis method for MCDM with Interval-valued trapezoidal intuitionistic fuzzy (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 Incorporating the statistical criterion in multiple response optimization using an Interactive fuzzy programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 Modelling of a multi-period bi-objective model for configuring a relief network (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 multiA objective hybrid simulated annealing algorithm for location-routing problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
14 Multiple Simulation Response Surfaces for Robust Optimization In Inventory System (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارائه استراتژی های بازاریابی در بازار گاز طبیعی کشور با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 ارائه مدلسازی ریاضی چندهدفه جهت طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
17 ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
18 ارایه مدل تخصیص خدمه پرواز با در نظر گرفتن مهارت های چند گانه و حل مدل با ا ستفاده از الگریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
19 ارایه مدل ترکیبی مسایل بهینه سازی چند پاسخه در سیستم های پویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
20 ارایه مدل مسیریابی تولید با درنظرگرفتن محصولات فاسدشدنی با عمرگسسته و تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
21 ارایه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی پوشش مبتنی برترکیب ستونهای ماتریس پوشش و توسعه آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 ارایه یک مدل مکانی ابی پوشش سلسله مراتبی مبتنی برپوشش تدریجی و شعاع متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 ارزیابی ارتباط روشهای مختلف برآورد سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیزکهنه شهرستان جغتای) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
24 ارزیابی توان تفکیک علمکرد زعفران در خراسان رضوی با استفاده از پارامترهای اقلیمی و الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 ارزیابی روشهای مختلف تجربی در برآورد روانآب حوضه فریمانه خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
26 ارزیابی نقش پارامترهای فیزیکی در تولید رسوب حوزه های خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 ارزیابی پارامترهای اقلیمی موثر بر میزان دبیبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
28 ارزیابی پارامترهای فیزیوگرافی حوضه و ارتباط بین آنها با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
29 ارزیابی کارایی مدل AWBM در شبیه سازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار اریه نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
31 استفاده از الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مساله زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
32 الگوریتم ساخت جواب برای مسیله مسیریابی ظرفیت دار کمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
33 انتخاب کاراترین محل یک بازار دوره ای به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
34 انعکاس و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در درون زنجیره تامین تحلیل تجربی شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 باغ های معلق عمودی بر بدنه فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
36 بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن الیافی در برابر نفوذ گلوله (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
37 بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن الیافی در برابر نفوذ گلوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
38 بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
39 بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران برپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل TAM مطالعه موردی: بانک ملت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
40 بررسی اثر همجواری با گسل بر وسعت زمین لغزش ها در حوضه تویه دروار سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 بررسی اثرشدت های مختلف بارش برتولید رواناب ورسوب بااستفاده ازشبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیزصنوبر،تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در حالت کوئنچ و تمپر برای فولاد AISI 4130 با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
43 بررسی ارتباط شاخص های رواناب با عوامل فیزیوگرافی حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی تاثیر کالبد فضای شهری درارتقای امنیت روانی شهروندان باتاکید برخاصیت هویت بخشی شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 بررسی تاثیرات بدنه های سبز در طراحی منظر شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
46 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عامل فرسایندگی باران در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
47 بررسی رابطه گسل با فاصله از تاقدیس و ناودیس در حوزه قره قوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری در دشت قروه و دهکلان (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
49 بررسی شرایط اقلیمی بازار اصفهان ازسردرب قیصریه تابازارچه ریسمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
50 بررسی شرایط اقلیمی بازار قیصریه اصفهان ( از سر درب قیصریه تا بازارچه ریسمان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
51 بررسی عملیات بازپخت بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
52 بررسی مسئله مکان یابی محور متحرک با در نظر گرفتن استهلاک تسهیلات محور متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
53 بررسی مساله مسیریابی امداد در حالت دو مرحله ای با تقاضا و زمان احتمالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
54 بررسی مساله مکان یابی بنادر خشک با در نظر گرفتن شبکه حمل ونقل چند وجهی و قابلیت جداسازی کالاها درشبکه لجستیک چند کالایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
55 بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
56 بررسی هفت رویکرد بهینه سازی چند پاسخه و مقایسه عملکرد آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
57 بررسی ورودی بازار صفویه اصفهان با تمرکز بر شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
58 بررسی ویژگیهای کالبدی حیاط مرکزی در معماری بومی اقلیم گرم نمونه موردی : شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
59 بررسی پارامترهای اقلیمی و فیزیکی مؤثر بر ارتفاع رواناب حوزه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
60 بررسی کیفیت زندگی شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
61 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
62 بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 بهینه‌سازی مسائل چند پاسخه با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
64 تأثیر تعداد ساعات آفتابی بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
65 تاثیر معماری و شهرسازی در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
66 تاثیر منظر شهری در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعیدر ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
67 تحلیل زمان شروع و خاتمه پدیده خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی به روش آنالیز بقاء (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 تعیین الگوی همبستگی متغیرهای هواشناسی و شناسایی متغیرهای اساسیبه روش تحلیل عاملی اکتشافی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
69 تولید گیاهان تراریخته به منظور ایجاد مقاومت به تنش سرما و یخ زدگی در گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 جایگاه ادراکات حسی در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
71 حل مدل پویا برای مکان یابی هاب با تخصیص تکی با امکان بازسازی هاب ها و مشخص بودن طول عمر هر هاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ماشین آلات و تخصیص منابع انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
73 حل مساله تخصیص نمایی با افزودن یک تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
74 حل مساله مکانیابی-تخصیص با و بدون ظرفیت با الگوریتم مبتنی بر روش تقریب هذلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
75 حل همزمان مسائل تشکیل سلول، تخصیص منابع انسانی و زمان بندی عملیات ها با در نظر گرفتن قابلیت SPEA-II اطمینان ماشین آلات بوسیله الگوریتم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 رابطه بین فعالیت بدنی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
77 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
78 رویکرد ٨ گانه در مدیریت فرآیند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
79 زمان بندی پروژه با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها با داشتن منابع محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
80 زمان بندی پروژه با منابع محدود با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
81 شناخت منشا ناکارایی سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
82 شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش ANP : مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
83 طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 طراحی مجتمع مسکونی و تأثیر آن بر منظر شهری با رویکرد ادراکات حسی در بلند مرتبه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
86 طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس قابل اطمینان با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
87 ماژولاریته، نگرشی جدید درمسائل مکان یابی تسهیلات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
88 مدلسازی ریاضی جدید برای طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
89 مدلسازی مساله ی برنامه ریزی حمل و نقل با درنظر گرفتن ناسازگاری محصولات و مدیریت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
90 مدلسازی و حل مساله ی حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
91 مدلسازی و پیشبینی بارش ماهانه شهرستان سرخس با استفاده ازتحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
92 مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره ی تامین چند مرحله ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
93 مدلی سلسله مراتبی برای کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکانیابی انبار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
94 مسئله محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
95 مسئله ی مکانیابی مسیریابی با برداشت و تحویل هم زمان کالا با در نظر گرفتن ملاحظات بیمه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
96 مساله مکان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر گرفتن محدودیت احتمالی برای زمان سفرشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
97 مساله مکانیابی مینیماکس احتمالی نقطه انتقال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
98 مساله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی حداکثر دسترسی با صف بندی در شرایط پوشش تدریجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
99 مساله چند هدفه p- هاب مرکزی با در نظر گرفتن استهلاک در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
100 مسیله دو هدفه مکانیابی تجهیزات امداد اضطراری با امکان استفاده از تجهیزات پشتیبان در حالت تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
101 مسیله دوهدفه محافظت از دارایی های انتخابی در شرایط بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
102 مسیله مکانیابی-تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
103 مسیلهی بهینه سازی یکپارچه ی مکانیابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه ی پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار آتش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
104 مطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
105 مقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
106 مقدمه ای بر سنجش از دور و کاربرد آن در پردازش عوارض طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
107 منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگشناسیدر حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
108 منظر ورودی شمال شهر اصفهان با رویکرد هویت بخشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
109 منظرورودی شمال شهر اصفهان بارویکرد هویت بخشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
110 موانع مشارکت کارکنان نیروهای مسلح در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
111 مکان یابی بنادرخشک با رویکرد مکان یابی هاب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
112 مکان یابی سلسله مراتبی مراکز خدمات پزشکی اضطراری 4 سطحی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
113 مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
114 مکانیابی محور با در نظر گرفتن پوشش قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
115 نقش ادراکات حسی در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
116 ورزش و کیفیت زندگی در زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
117 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه النگ دره استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
118 پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیند محور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
119 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمین شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
120 پیش بینی و تحلیل وضعیت اقلیمی شهر تهران با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
121 کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
122 کاربرد تحلیل خوشه ای در تفکیک زیرحوزه های همگن بر اساس پارامترهای فیزیوگرافی و هیدرولوژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
123 کاربرد تحلیل پوششی داده ها درمکانیابی کارخانه با رویکرد برنامهریزی چندهدفه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
124 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه و مهولات بر اساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
125 کلاس بندی متغیرهای اقلیمی مؤثر بر عملکرد زعفران با استفاده از آنالیز نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
126 یک مدل جدید برای ادغام تحلیل پوششی داده ها در مساله مکان یابی کارخانه با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
127 یک مدل مفهومی برای کاهش مخاطرات در مقابل حملات سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
128 یک مدل پایدار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه - بسته چند سطحی چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع