محمدجواد خانجانی

 محمدجواد خانجانی عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدجواد خانجانی

Mohammadjavad Khanjani

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قابلیت تابع انرژی موجک در تخمین ریسک سیلاب در مقایسه بابرخی روش های متداول (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
2 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
3 مدل سازی آزمایشگاهی سلول های گیل در سازه های شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
4 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
5 معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانوین و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
6 واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک امریکا با روش حداقل مربعات (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
7 یادداشت تحقیقاتی الگوریتم نوین مدل سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 آنالیز چکش آبی در سیستم آبگیر سد آدرنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر تعداد کلاسهای رسوب بر روی بدههای مواد بستر محاسبه شده با روش اینشتین (مطالعه موردی رودخانه تلوار در استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
4 اثرچرخه انجماد - ذوب برضریب روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارائه مدل ریاضی دو بعدی جریان و رسوب در رودخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 ارائه مدل عددی حل معادلات هیدرودینامیکی جریان و نفوذ در حوضه آبریز دره مارون فارس (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی آب شیرین که ترکیبی MSF/RO خورشیدی و مزایای استفاد از آن در راستای کاهش هزینه و سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
8 ارزیابی اقتصادی تکنولوژی های مختلف آب شیرین کن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی راه های عبور از موانع ارتفاعی مسیر ایرانرود (آبراه خلیج فارس- دریای خزر) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی روش های پیش تصفیه در شیرین سازی آب دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 ارزیابی سطوح مختلف طبقه بندی رودخانه ها وکاربرد آنها بری رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های آبگیر دریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
14 ارزیابی وقوع سیلاب شهری با تلفیق مدل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
15 استفاده از فاضلاب تصفیه شده درکشت پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
16 استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
17 استفده از مدل k-3 اصلاح شده در حل معادلات جریان غیرماندگار در کانال غیر مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 استقراربهینه‌ سنسورهای کنترل کیفیت در سیستم آب‌رسانی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 اصلاح الگوی مصرفانرژی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد مطالعه موردی: دشت کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
20 اصول و پیشرفت های اخیرتکنولوژی نمک زدایی اسمز مستقیم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 امکان استفاده از فاضلاب تصفیه شده جهت کشت پسته در طولانی مدت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
22 اندازه گیری جابجایی سازه های شناور نیمه متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
23 اندازه گیری و بررسی مسیر پیچانرود و مقطع آبراهه "کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 انواع میزلرزه و کاربرد آن در مدلسازی هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 برآورد بده رواناب و بار رسوب در حوضه آبریز بافت با اجرای مدل SWAT از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 برآورد تقریبی از هزینههای تاثیرگذار بر انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 برآورد نیروهای وارد برپایه های حجیم دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 برآورد نیروی هیدردینامیکی موج وارد بر ستون مقطع مستطیلی با تئوری شکست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
31 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه صفحه مستغرق در کاهش پاسخ هیدروالاستیک سازه شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 بررسی آزمایشگاهی جریان هوا در شیب شکن ورتکس در بده های کم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
35 بررسی آزمایشگاهی جریانهای غلیظ رسوبی در مخازن سدها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیکی سازه شناور بسیاربزرگ از نوع پانتون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
37 بررسی آزمایشگاهی شکل سازه شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر ابعاد حفره آبشستگی در سیستم هیدروساکشن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
39 بررسی اثر تغییرات طرح اختلاط بتن سبک بر جابه جایی سازه شناور (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
40 بررسی اثر عوامل اقلیمی در فرآیند بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
41 بررسی الگوریتم شبیه سازی مدل های ذوب برف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 بررسی انواع آبگیر موجود برای کارخانه های نمک زدایی به روش اسمز معکوس (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
43 بررسی تأثیر رسوب کف مخزن بر فشار هیدرودینامیک بروی سدهای قوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 بررسی تئوری اندرکنش سازه و سیال با روش ایزوژئومتری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی تاثیر پدیده تفرق روی نیروی موج وارد بر ستونهای قائم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی تحلیلی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی ترکهای ناشی از هیدراتاسیون در سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی تغییرات غلظت عناصر پر مصرف در ریشه دانهالهای پسته بادامی در آبیاری با پساب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
50 بررسی تفرق حاصل ازاندرکنش امواج دریا با سیلندر شناور (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
51 بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
52 بررسی روابط توزیع سرعت در انحنای یک کانال خاکی : مطالعه میدانی :"کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 بررسی روشهای مختلف نمک زدایی آب دریا و مقایسه آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
54 بررسی روند بارش ماهانه، فصلی و سالانه در استان گلستان به روش من-کندال و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
55 بررسی شیب عرضی بستر در انحنای کانال خاکی: مطالعه صحرائی "کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی عددی افت انرژی جریان گردابهای در شفت قایم سازهی ورتکس مطالعه ی موردی فاضلابروی شرق تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
57 بررسی علل رسوب گذاری و تخریب در کانال های قنات کاظم آباد ماهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
58 بررسی عملکرد آبشکن ها در جلوگیری از فرسایش نواحی ساحلی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
59 بررسی عملکرد تصفیه خانه ی فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
60 بررسی عملکرد سنگ چین در آبشستگی موضعی پایه پلها با نرم افزار SSIIM، مطالعه موردی: پل بهادر آباد جیرفت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
61 بررسی عملکرد سنگ چین در آبشستگی موضعی پایه پلها با نرم افزارSSIIMمطالعه موردی: پل بهادر آباد جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
62 بررسی فرآیندهای شیرین سازی آب دریا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
63 بررسی فرایند انتقال در حوزه آبشکنهای کنار رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی - نیمه تحلیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
65 بررسی فنی اجرای راه های آبی درخشکی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
66 بررسی مدل ریاضی جریان برگشتی درنزدیک شکاف آب بندهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
67 بررسی مشخصههای هیدرولیکی رودخانه دائمی (مطالعه موردی رودخانه تالار، مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
68 بررسی مقادیرفشارروی سرریزهای اوجی با اعمال تغییرات درمشخصات هیدرولیکی جریان و هندسه سرریزبااستفاده ازروش vof (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 بررسی منابع آب مسیر آبراه خلیج فارس – دریای خزر و تأثیر آن بر توسعه وآبادانی مناطق شرقی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
70 بررسی هیدرولیک قنات - راسته ترکار موازی با جهت جریان آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
71 بررسی هیدرولیک قنات - راسته های ترکار متعامد با جهت جریان سفره آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
72 بررسی و ارائه مدلهای اصلاح شده بارش - رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
73 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
74 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
75 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 بررسی پارامترهای رویشی پسته تحت تاثیر آبیاری تشتکی با فاضلاب رقیق شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
77 بررسی پارامترهای طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای باطله باروبکرد بهبود شرایط پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
78 بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 بررسی پاسخ حرکتی سازه شناور درمقابل امواج (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
80 بررسی پدیده های حدی هیدرولوژیکی با استفاده از تبدیل موجک ها مطالعه ی موردی: رودخانه ی پلرود رودسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
81 بررسی پروفایل رسوب در مخزن سد سبلان با روش کاهش سطح (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
82 بررسی کاهش پاسخ هیدروالاستیکی سازههای شناور بسیاربزرگ به وسیلهی سلولهای گیل و اتصالات انعطافپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
83 برنامهریزی جهت امکانات رفاهی دریاچههای پشت سد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
84 به کارگیری فیلترهای ممبراین در تصفیه و بازیافت فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
85 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
86 بهره برداری تفریحی از دریاچه های پشت سد، مطالعه موردی:سد فریمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 بهره گیری ازتئوری صف درتخمین طول صف درحمل و نقل آبراه دریای خزر - خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 بهینه سازی جانمایی سنسورها جهت کشف آلودگی در سیستم های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
89 بهینه سازی جایگاه سنسورها در شبکه آب رسانی شهری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 بهینه سازی سیستم تصفیه لجن فعال برپایه مدل زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
91 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
92 بهینه سازی شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
93 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
94 بهینه سازی مقطع کانالهای قابل کشتیرانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
95 بهینه سازی هزینه آب شیرین کن خورشیدی بافرآیند رطوبت زنی ورطوبت زدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
96 بهینه سازی هزینه انرژی در سیستم انتقال آب با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
97 بهینه سازی هزینه انرژی درسازه های تحت فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
98 بهینه سازی پارامتر های تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
99 بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
100 بکارگیری گروین در تثبیت کنار رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
101 تاثیر استفاده از فاضلاب بر میزان تجمع عناصر در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 تاثیر جریان کف زا بر جریان هوای خروجی از شیب شکن ورتکس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 تاثیر دور مختلف آبیاری با فاضلاب تصفیه شذه بر عملکرد درخت پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
104 تاثیر کاربرد پساب بر جوان هزنی بذر و برخی پارامت رهای رشد دانها لهای پسته فندقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
105 تاثیر کاربرد پساب شهری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
106 تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
107 تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 تحلیل رودخانه و عددی جریان گردآبی آشفته، پیرامون یک آبشکن غیر مستغرق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 تحلیل روند جریان شکست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالرکین پراکنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 تحلیل زمانی- مکانی وآنالیز حساسیت بستر رودخانه گتوند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
111 تحلیل لرزه ای یک نمونه پل معلق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
112 تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) با استفاده از شبکه عصبی در منطقه کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
113 تعیین تابع بار بستر با روش اینشتین برای یک بازه از رودخانه مطالعه موردی رودخانه شور در استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
114 تعیین سطح پوشش برف با بکارگیری شاخص NDSI (منطقه مورد مطالعه حوضه یلفان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
115 تعیین سطوح لغزش بهینه در شیروان یهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
116 تعیین منحنی های دبی - اشل در خروجی حوزه آبریز زیارت گرگانرود با استفاده از نرم افزار HEC-HMS و C-RAS (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
117 توزیع آماری هیدروگراف سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
118 توزیع شرایط مرزی در آنالیز چکش آبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
119 حل عددی معادله هیدرودینامیک جریان دو فازی آب صاف و گل آلود در دریاچه به روش تفاضلهای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
120 ساخت و تحلیل میکرومدل رودخانه جهت روندیابی سیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
121 ساختار مدل KINEROSدر برآورد مقدار رواناب ورسوب درحوضه آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
122 سد زیرزمینی رودخانه حرمک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
123 شبیه سازی جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
124 شبیه سازی جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی و راهکارهای حذف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
125 شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی آسک هندیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
126 شبیه سازی عددی جریان دوفازی در حوضهای تهنشینی تاسیسات تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
127 شبیه سازی عددی دوبعدی جریان حول آبشکنها در فلوم پیچانرودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
128 شبیه سازی عددی سه بعدی برای نشست رسوبات پشت سد ناشی از جریان سیلاب و رابطه آن با ماکزیمم جریان عبوری محتمل از روی سرریز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
129 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان آشفته کم عمق در لنگرگاه کنار ساحل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
130 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در حوزه آبکش های رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
131 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان و رسوب در میدان آبشکن های متوالی کنار رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
132 شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 شبیه سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی قنات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
134 شبیه سازی فرایند اسمز معکوس در تصفیه آب شور با ممبرن، در مقیاس کامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
135 شرح ساختار مدل KINEROS در برآورد رواناب و رسوبات در حوضه آبریز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
136 طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
137 طراحی و بررسی پایداری در سازه های شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
138 فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
139 متره قنات گوهرریز جوپار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
140 محاسبه تابع پتانسیل و معادلات حرکت در سازه های شناور تحت امواج مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
141 محاسبه تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع و مقایسه آن با مقدار اندازه گیری شده توسط لایسیمتر الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
142 محاسبه خصوصیات جریان در لوله های با مقطع متغیر و شبکه آبگیر سدها با استفاده از شبکه جریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
143 محاسبه مینیمم جریان موردنیاز رودخانه هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
144 محاسبه نرخ واحد محصول برای روشهای متداول نمکزدایی آب دریا، به منظور یافتن اقتصادی ترین روش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
145 محاسبه نیروهای حاصل از امواج دریا بر سازه های عمودی (شمع ها) با فواصل مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
146 مدل بندی تاثیر مو ج شکن بر جابجایی سازه شناور در مقابل امواج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
147 مدل بندی تاثیر نوسانات سطح آب دریاچه ها برای استفاده تفریحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
148 مدل بندی تاثیر پارامتر شکل در رفتار هیدرو الاستیک سازه های شناور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
149 مدل بندی جریان های گردابی در آبگیر نیروگاهی سدها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
150 مدل بندی حذف جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
151 مدل بندی ریاضی تولید محصول پسته دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
152 مدل بندی ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
153 مدل بندی ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
154 مدل بهینه برای تعیین نشت در سیستم های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
155 مدل سازی و بررسی اثرات دیواره ی بافل بر راندمان حوضچه های ته نشینی دایروی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
156 مدل قطبش غلظتی 1 در سیستم های اسمز معکوس از نوع ممبرن اسپیرال وند در زمینه تصفیه آب شور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
157 مدلسازی آزمایشگاهی سلولهای گیل درسازه های شناوربسیاربزرگ تحت باراستاتیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 مدلسازی ریاضی هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
159 مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه انتهایی پل با مقطع نیم دایره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
160 مدلسازی نشت در سیستمهای توزیع آب شهری با نرم افزار WaterGams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
161 مدلسازی هیدرودینامیک سیالات چندفازی درمحیط متخلخل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
162 مدل‌سازی عددی میدان جریان سه بعدی اطراف پایه پل پیچیده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
163 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
164 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
165 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف سازه های حجیم دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
166 مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال ها و لوله های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
167 مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
168 مطالعه اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر تجمع برخی از عناصر سنگین در مغز پسته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
169 مطالعه عددی بررسی اثر پارامترهای سازهای بر عملکرد موجشکن شناور پانتونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
170 مطالعه مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی رودخانه بابلرود مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
171 مقایسه روشهای افزایش دهنده بازده چاه نفت (دینامیک سیالات) (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
172 مقایسه میزان استهلاک انرژی در انواع سازه راه ماهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
173 مقایسه نحوه قرار گیری بهینه سلول های گیل در سازه های شناور بسیار بزرگ نوع پانتون جهت کاهش اختلاف خیز در سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
174 مقایسه کاربردی موج شکن شناور مفصلی و مجزا و تاثیر آن در جابجایی سازه شناور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
175 میزان تجمع فلزات سنگین درگیاه پسته تحت آبیاری با فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
176 نحوه انتشار آلودگی در سیستم آبرسانی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
177 نمک زدایی آب دریا با استفاده از انرژی حرارتی اتمی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
178 نیروهای وارد بر پایه های تاسیسات آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
179 نیروی هیدرودینامیکی وارد بر سیلندرهای قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
180 هیدرولیک منهول های ریزشی دایره ای و بررسی المان های بهبود جریان در آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
181 پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریز چشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
182 پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریزچشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
183 پیش بینی وقوع سیلاب با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
184 پیش رانش فویل نوسانگر با الهام از مکانیزم شنای ماهی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
185 چگونگی طراحی و ساخت آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
186 کاهش افت و تولید انرژی در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
187 گزینه های مدیریتی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب