امین بزازی

 امین بزازی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

امین بزازی

Amin Bazazi

عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و مقایسه چهار روش کاهش بعد ویژگیها برای تشخیص حالت چهره مبتنی برالگوهای باینری محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
2 بررسی بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
3 بررسی روش های مختلف حذف نویز نمک و فلفل مبتنی بر فیلتر میانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
4 بررسی روشهای اولویتبندی نیازها در توسعه نرمافزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
5 برنامه ریزی منابع ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
6 تاثیر تعداد بلوک و ابعاد آن در تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
7 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
8 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
9 تشخصی خواب آلودگی راننده با استفاده از مانیتورینگ ویژگی های چهره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
10 تشخیص تماما هوشمند تومور مغزی با استفاده از توابع مورفولوژیکی و قطعه بندی تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی
11 تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی مبتنی بر میانگین و میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
12 تشخیص حالت چهره مبتنی بر الگوی باینری محلی و فاصله لون اشتاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
13 تشخیص حالت چهره مبتنی بر بازنمایی تقارن فاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
14 تشخیص حالت چهره مبتنی بر هیستوگرام گرادیان (HOG) تغییر یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
15 تشخیص شیء رها شده با استفاده از الگوریتم ترکیب گوسی و الگوی باینری محلی دودویی متقارن مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
16 حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از فیلتر میانه تطبیقی بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
17 دسته بندی تصاویر رنگی با استفاده منطق فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری (pso) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
18 ردیابی شی متحرک با استفاده از کمینه سازی انرژی حرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
19 روش خوشه بندی فازی بهبود یافته برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
20 روش های محاسبات نرم برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
21 شناسایی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از کد زنجیره ای و فاصله لون اشتاین با نزدیک ترین کلاس همسایگی و فرآیند عدم پذیرش عدد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
22 طراحی پیش مقسم های فرکانسی کم مصرف با سرعت بالا با استفاده از ساختار دینامیک E-TSPC (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 فیلتر تطبیقی بهبود یافته و منطق فازی جهت کاهش نویز نمک و فلفل از تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
24 پیش بینی قیمت سهام با سیستم استنتاج فازی مبتنی بر یک شبکه ی تطبیقی (ANFIS) بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی