سید سعید احد زاده

 سید سعید احد زاده رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

سید سعید احد زاده

Seyedsaeid Ahadzadeh

رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.