مرتضی امیدیان

 مرتضی امیدیان دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتضی امیدیان

Morteza Omidian

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The effect of in-service Training Courses on the development of Teachers’ Psychological Knowledge at Kindergartens and Pre-schools Affiliated to Welfare Centers in the north of Khuzestan (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
3 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعینوجوانان پسر کمتوان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
4 رابطه علی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشم انداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
5 نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
6 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان دانش نظری دبیران از شیوه یادگیری پژوهش مدار: مطالعه موردی مدارس متوسطه کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی اثربخشی آموزش روشهای نوین تربیتی خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
3 بررسی مفهوم چشم انداززمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 بررسی موردی دیدگاه ها، اعتقادات و چگونگی زیست اجتماعی زنان دارای اختلال ازدواج به وصال نرسیده (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی نقش آموزش روش های نوین تربیتی خودتنظیمی بر دروس تخصصی هم چون ریاضیات در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
6 تاثیر آموزش رسمی بر سبک های هویت و هویت ملی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
8 رابطه جهت گیری زمان با اهمال کاری در دانشجویان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
9 رابطه مولفه های هیجان های تحصیلی با مولفه های التزام تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
10 رابطه چندگانه اهمال کاری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 طراحی مانتو برای دختران نوجوان شهر یزد بر اساس شرایط فرهنگی و اقلیمی با بهره گیری از لباسها و المانهای تمدن هخامشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
12 مقایسه اهمال کاری سازمانی درمعلمان ابتدایی مرد و زن شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
13 هویت بزرگسالی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران