سیروان بهرامی

 سیروان بهرامی کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان

سیروان بهرامی

Sirvan Bahrami

کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری فضایی و بحران آلودگی هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
2 بحران هویت در معماری معاصر و چگونگی ادغام معماری سنتی در معاصر (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
3 بررسی اثرات اصول و چارچوب موثر از اسلام بر محیط اجتماعی شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
4 بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
5 بررسی اسکانهای غیر رسمی و تاثیر گروههای حاشیه نشین بر امنیت اجتماعی شهری (نمونه مورد مطالعه : شهر سنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
6 بررسی زبان الگوی معماری مسکونی معاصربارویکرد تجلی ازآموزه های اسلام درساختارفضایی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 بررسی قیاسی آفرینش کالبدی در موسیقی و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
8 بررسی مولفه های اجتماعی درفضاهای شهری نمونه موردی خیابان جمهوری مریوان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی و تحلیل جایگاه نشانه های شهری در دستیابی به مفهوم طراحی پایدار نمونه موردی: فلکه سنه دژ ، شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
10 بررسی و تحلیل پارامترهای محیطی موثر جهت ارتقاء کیفیت پیاده روها (نمونه موردی: خیابان فردوسی سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
11 تأثیر فضاهای سبز بر کیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
12 تاثیر فضاهای سبز برکیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 تاثیر محیط زیست ورابطه آن باتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
14 توسعه پایدارشهری ازمنظرپایداری زمین نمونه مطالعاتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
15 جستاری برتاثیر خانه های با ارزش قدیمی در هویت بخشی کالبدی شهرها مورد پژوهی : عمارت سالار سعید(موزه ی سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
16 دستیابی به سرزندگی در فضاهای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
17 دستیابی به سرزندگی در فضاهای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
18 زبان مشترک موسیقی و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
19 ساختار معماری گرمابه های حکومتی در عمارتهای قدیمی شهر سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
20 شهر اسلامی و عناصر هویت بخش به کالبد شهر اسلامیبا نگاهی به کالبد شهر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 شهروروانشاسی محیط آن بارویکرد زیباشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 طراحی فضاهای شهری وتاثیر آن درایجاد حس امنیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
23 طراحی محیطی با رویکردی ویژه بر افزایش امنیت و کاهش وقوع جرم (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
24 مقایسه تطبیقی مدیریت شوراهای اسلامی شهر در ایران با مدیریت اسلامی، با تاکید بر اسلامیت شوراها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
25 نقدی بر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری و اهمیت مشارکت در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
26 نقش مبلمان شهری و چگونگی مناسب سازی معابرشهری برای جانبازان معلولان و افراد ناتوان (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
27 پایداری عوامل محیطی و تاثیر آن در امنیت شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
28 پویایی اجتماعی در کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 پویایی اجتماعی در کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
30 پژوهشی بر نقش شهروندان در ارتقاء فرهنگ و هویت محله ای (مورد پژوهی : محله ی قطارچیان شهر سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
31 پژوهشی بر نقش میادین و عناصر یادمانی در هویت کالبدی شهر اسلامی ایرانی (نمونه موردی: میدان آزادی شهر سنندج) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 پژوهشی برنقش و جایگاه عناصریادمانی درمیدانهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری