حسنعلی آقاجانی

 حسنعلی آقاجانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

حسنعلی آقاجانی

Hasanali Aghajani

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل بومی عوامل موثر برفرآیند کار آفرینی(مطالعه موردی: شرکت های تعاونی تولیدی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
2 ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مراکز رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 19
3 ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری در بعد پیامدهای حضور پارک در منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
4 بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد مطالعه : شهر بابلسر) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش آموزان هنرستان های حرفه ای دخترانه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 3
7 تبیین رو شهای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 36
8 تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
9 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
10 شناسایی چالش ها و راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 31
11 شناسایی چالش ها و راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 31
12 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
13 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
14 مطالعه تطبیقی مدل های انتقال فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
15 نوعشناسی معیارهای کیفیت زندگی در مراکز شهری(شاهد تجربی: شهریار استان تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Is Negligible Absorbed Foreign Investment, Effective on GRP Growth ?Case Study: Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
2 آسیب شناسی صنعت استان زنجان با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و اقتصادسنجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
3 آسیب شناسی مراکز رشد واحدهای فناور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
4 آموزشهای بالینی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان (شاهد تجربی:کسب و کارهای مرکز رشد واحدهای فنآوری دانش بنیان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه سرمایه اطلاعاتی سازمان ها (مطالعه موردیصنایع چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
6 اثر فرهنگ سازمانی بر رویکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 اخلاق کار به مثابه عامل بهبود عملکرد سازمانها در عصر جهانی سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
8 ارائه الگویی از شرایط سازمانی موثر بر کاربرد موفق نظام پیشنهادها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
9 ارائه الگویی مفهومی از ابعاد برنامههای مدیریت تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
10 ارائه الگویی مفهومی از نقش مدیریت دانش درموفقیت مالکیت و ادغام سازمان های هزاره سوم (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
11 ارائه الگویی یکپارچه ازمسئولیت های قانونی مدیران درنظام اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
12 ارائه رویکردی برای انتخاب نیروی انسانی در سازمانها مبتنی بر تکنیک ویکور فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
13 ارائه رویکردی فازی ازMCDM جهت تجزیه و تحلیل مشکلات مدیریتیکپارچه نواحیساحلی (مورد مطالعه: 4 شهر ساحلی استان مازندران) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 ارائه مدل ایجاد هماهنگی بین سازمانها (دو یا چند سازمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 ارائه مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 ارائه مدل مفهومی اخلاف کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
17 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر شکل گیری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 ارائه مدل مفهومی مسیر نوآوری در راستای اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
19 ارائه مدل نیازسنجی آموزشهای کارآفرینی و اشتغال زا برای دانش آموختگان آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
20 ارائه مدلی از مدیریت زنجیره تامین پابک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 ارائه مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
22 ارائه مدلی جامع از عوامل محیطی موثر بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
23 ارائه مدلی مفهومی از شاخص های GEM در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
24 ارائه مدلی مفهومی از عوامل مدیریتی موثر بر میزان آمادگی سازمان ها در بکارگیری فناوری RFID (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
25 ارائه مدلی مفهومی از عوامل موثر بر اشتغالزایی کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
26 ارائه مدلی مفهومی ازعوامل مدیریتی موثربرمیزان آمادگی سازمان ها دربکارگیری فناوری RFID (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
27 ارائه چارچوبی برای رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) صادراتی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
28 ارائه یک مدل مفهومی از چگونگی تعیین موضوع فعالیت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار
29 ارائه یک نوع‌شناسی از کاربردهای تحلیل پوششی داده‌ها در دنیای واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
30 ارایه الگویی بمنظور بررسی نقش اصول اخلاقی درپیشبرد اهداف تحقیق درعملیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
31 ارایه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی برای ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
32 ارتباط دانشگاه و صنعت:پیوستار صنعت یابی تا صنعت سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
33 ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: صنعت کاشی‌سازی میبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
34 ارزیابی مشتریان برای پذیرش سفارش درزنجیره تامین با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
35 ارزیابی مقایسه ای شاخص های کارآفرینی سازمانی با رویکردی ترکیبی از FMCDM و BSC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
36 ارزیابی میزان دست یابی به پتانسیل تبدیل شدن به شهر سالم مطالعه موردی شهر پاوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
37 ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان سبز بر اساس مزایا، فرصت ها،هزینه ها و ریسکها با استفاده از DEMATEL فازی، ANP فازی و VIKOR خاکستری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
38 ارزیابی و اولویت بندی شاخصهای برون سپاری با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی FDANP مطالعه موردی شرکت تدارکاتی کاله پل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
39 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های ساخت مترو با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
40 ارزیابی کارایی شرکت‌های توزیع برق در ایران با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
41 استفاده از MADM گروه فازی برای رتبه‌بندی مشخصه‌های مهندسی در QFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
42 اقتصاد مقاومتی،بستر ساز عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
43 انتخاب شاخصهای ورودی و خروجی برای ارزیابی کارایی مذل تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
44 انتظارات متقابل دانشگاه وصنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
45 انتظارات متقابل دانشگاه وصنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
46 اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر یکپارچه سازی الگوهای زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
47 اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد کسب و کار دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
48 بازاریابی از طریق شیوه های نوین ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
49 بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
50 بررسی ارتباط بین یادگیری فناورانه و قابلیتهای نوآوری تکنولوژیک در ارتقای نوآوری شرکت-های دانشبنیان کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
51 بررسی ارتباط میان عوامل آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
52 بررسی بایدها و نبایدهای حضور سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
53 بررسی برخی شاخص های توسعه فاوا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
54 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره خلق ارزش در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
56 بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران شهرداری بر توسعه ی گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهرداری های استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
57 بررسی تراکم مسکونی شهر بابلسر با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
58 بررسی رابط ابعاد انگیزه وابستگی و علاقه در کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
59 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
60 بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکتها (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک- شرکت الوند) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
61 بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
62 بررسی روش های تأمین مالی در طرح های کار آفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
63 بررسی روش های تامین مالی در طرح های کارآفرینانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
64 بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سالهای 1388-1372 و دلایل عدم تاثیرگذاری مناسب آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
65 بررسی سیر تکاملی آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
66 بررسی علل تأخیر در پرداخت بهای خدمات(مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
67 بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
68 بررسی عوامل موثر در رشد درآمد های فرودگاهی با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
69 بررسی ماتریس اهمیت - عملکردایران درشکوفایی کسب و کاردررقابت با کشورهای منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
70 بررسی متغیرهای محیطی مؤثر برفرآیند کارآفرینی مستقل (مورد مطالعه: کارآفرینان استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
71 بررسی مقایسه ای فرآیند تجاری سازی فناوری در دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
72 بررسی نقش عوامل سازمانی و اثرات میانجی توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد مالی شرکتهای صنعت نانو فناوری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
73 بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
74 بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه بهره وری سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
75 بررسی نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در ساختار مدیریت شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
76 بررسی نیازهای آموزشی کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
77 بررسی و تبیین استراتژی های دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
78 بررسی و مقایسه ی تئوریکی رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
79 برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان حکمت ساری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
80 بسوی یکپارچه سازی دیدگاه های ارزیابی عملکرد بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
81 تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخص سرمایه انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
82 تببین نظام راهبری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی شاهد تجربی : سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
83 تبیین آمادگی مدیریتی و ساختاری در بکارگیری فنآوری RFID (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
84 تبیین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
85 تبیین رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در کارکنان (شاهد تجربی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
86 تبیین روابط ساختاری مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در مجتمع رفاهی بانک کشاورزی بابلسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
87 تبیین عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دانش بنیان در کسب و کارهای جدید(شاهد تجربی:فیس بوک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
88 تبیین موانع خرد موجود در بهبود فضای کسب و کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
89 تبیین موانع خرد و کلان بهبود فضای کسب و کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
90 تبیین موانع و مشکلات کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
91 تبیین نقش ریسک فرآیندهای مدیریتی بر مدیریت پورتفولیوی پروژه ها (شاهد تجربی: شرکت عمرانی پارس) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
92 تبیین نقش ورودی شهرها بر احساس تعلق شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
93 تبیین نوآوری در کسب و کارهای جدید(شاهدتجربی: فیس بوک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
94 تبیین ویژگی های دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) (شاهد تجربی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
95 تجربی نقش رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
96 تجربی نقش مراکز رشد بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
97 تحلیل سینوپتیکی خشکسالی های پائیزه و زمستانه سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
98 تحلیلی بر آینده نگاری علم و فناوری در حوزه نانو (مطالعه ژاپن و آمریکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
99 تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
100 تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
101 تعیین مولفه های تاب آوری و وزن آنها با رویکرد ترکیبی DANP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
102 جنبه های مختلف مدیریت کسب و کار در بین دندانپزشکان عمومی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور
103 حمایت های بیرونی در کسب و کار خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
104 دریچه ای بسوی مکانیزم های خلق و استفاده از فرصت ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
105 رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و انتقال فناوری در سازمانهای صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
106 رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطهای نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
107 رابطه مراکز رشد با شکل گیری سرمایه ی اجتماعی در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
108 رابطه، اثربخشی، اشتغال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
109 رقابت پذیری مهمترین ویژگی شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
110 روش AHP فازی بمنظور انتخاب کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
111 روش تحلیلی فازی برای انتخاب شراکت در شکل گیری شرکت مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
112 رویکردی آینده پژوهانه به فضای کسب و کار ایران در راستای افق 1404 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
113 سطح بندی متغیرهای مدل کسبو کارهای صنایع تبدیلی فراورده های کشاورزی شاهد تجربی: شرکت صنایع غذایی بهدانه میرود بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
114 شناسایی عوامل تاثیرگذار و تاثیر پذیر درنظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
115 شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد نظام ملی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
116 شناسایی مشتریان هدف برای بهکارگیری استرا ت ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از دادهکاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
117 شناسایی معیارهای انتخاب تکنولوژیهای پیشرفته تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
118 طراحی الگوی مناسب جانشین پروری در شرکت های صنعتی، مطالعه موردی: شرکت های بزرگ و متوسط شهرک صنعتی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
119 طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی معیارهای گرایش کارآفرینانه متقاضیان سرمایه گذاری خطرپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
120 طراحی محصول درکارآفریىی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
121 عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی بینالمللی در ایران مطالعه تئوریکی تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
122 عوامل موثر بر موفقیت بازآفرینی دولت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
123 مثلث اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش، بسترساز موفقیت در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
124 مخاطره مالی کمتر در کسب و کارهای خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
125 مدلسازی ترافیک شهری با استفاده از سیستم های پویا مورد مطالعه :شهر شیراز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
126 مدیریت استراتژیک دانش از طریق چرخه زندگی سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
127 مدیریت سرمایه فکری در سایه مدیریت جهادی و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانیدر سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
128 مربع نگاه سیستماتیک به SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
129 مزیت رقابیتی نوآوری، حلقه اتصال کارآفرینی و مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
130 مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی مبتنی بر نوآوری (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
131 مطالعه اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
132 مطالعه تئوریکی از نتایج تجربی تبلیغات و تأثیر آن بر مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
133 مطالعه تئوریکی ازنتایج تجربی رابطه بین سنجش سرمایه فکری با بازدهی مالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
134 مطالعه تئوریکی تجربی ارزیابی مدل های سنجش رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
135 مطالعه تئوریکی تجربی بازاریابی سبز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
136 مطالعه تئوریکی تجربی تعارض کار خانواده و تاثیر آن برکارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
137 مطالعه تئوریکی تجربی عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
138 مطالعه تئوریکی تجربی نقش تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
139 مطالعه تئوریکی تجربی نقش کارآفرینی در بستر سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
140 مطالعه تئوریکی تجربی چیسیتی و چرایی ارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
141 مطالعه تئوریکی- تجربی ارتباط بین دانشگاه و صنعت A Theoretical Experimental Study of Relationship Between University And Industry (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
142 مطالعه تئوریکی- تجربی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
143 مطالعه تطبیقی (مقایسه ای) کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در ارزیابی و انتخاب تامین کننده در زنجیره ی تامین مطالعه یی موردی:شرکت های تولیدی صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
144 مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزشعالی با استفاده از روشتحلیل پوششی دادهها (DEA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
145 مطالعه تطبیقی استارتاپ ویکندهای ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
146 مطالعه تطبیقی استراژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و نابچابک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
147 مطالعه تطبیقی اقتصاد توسعه،بسترساز پیشبرد استراتژی و فن آوری نوین بانکداری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
148 مطالعه تطبیقی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
149 مطالعه تطبیقی تاثیر مدیریت دانش بر روی مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
150 مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی شرکتهایکوچک و متوسط درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
151 مطالعه تطبیقی تحقیقات اقیانوس آبی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
152 مطالعه تطبیقی تحقیقات اقیانوس آبی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
153 مطالعه تطبیقی تحلیل ریسک پروژه های مدیریت ارتباط بامشتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
154 مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
155 مطالعه تطبیقی جایگاه مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولدرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
156 مطالعه تطبیقی دیدگاههای کارآفرینی در رشته های علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
157 مطالعه تطبیقی رابطه بین بهره وری و اشتغال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
158 مطالعه تطبیقی رابطه بین بهره وری واشتغال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
159 مطالعه تطبیقی رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
160 مطالعه تطبیقی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی بر بهره وری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
161 مطالعه تطبیقی سیستمهای هوشمند (یاددهی- یادگیری) در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
162 مطالعه تطبیقی شاخصهای منابع انسانی نمونه موثربرکارآفرینی و رقابت پذیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
163 مطالعه تطبیقی ظرفیت های بخش تعاون درافزایش اشتغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
164 مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر توان رقابتی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
165 مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
166 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر خوشه کسب و کار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
167 مطالعه تطبیقی عوامل موثر در ایجاد و توسعه کسب و کار دانش بنیان دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
168 مطالعه تطبیقی عوامل موثربرتجاری سازی تکنولوژی دردانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
169 مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت برند در شرکتهای خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
170 مطالعه تطبیقی فرصتشناسی، فرصتیابی، و فرصت سازی درشرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
171 مطالعه تطبیقی فیس بوک بعنوان یک نوآوری در کسب وکار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
172 مطالعه تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در دانشگاههای منتخب دنیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
173 مطالعه تطبیقی مقایسه مدل های خطی تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
174 مطالعه تطبیقی مقایسه مدلهای خطی تجاریسازی فناوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
175 مطالعه تطبیقی نقش بانکداری الکترونیکی در رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
176 مطالعه تطبیقی نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
177 مطالعه تطبیقی نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
178 مطالعه تطبیقی نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
179 مطالعه تطبیقی نقش عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
180 مطالعه تطبیقی نقش مدیریت کیفیت جامع وتاثیرآن بریادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
181 مطالعه تطبیقی نقش هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی کسب و کارهای خدماتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
182 مطالعه تطبیقی همزیستی صنعتی مبتنی بر شاخصهای کلیدی مشترک میان اکولوژی صنعتی، تولید پاک و پیشگیری از آلودگی (مطالعه بخشی: خوشههای صنعتی گلداستون استرالیا و ایستوری هامبر انگلستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
183 مطالعه تطبیقی هوشمندی رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
184 مطالعه تطبیقی وضعیت های کسب و کار گردشگری در کشورهای مالزی و تایلند و ترکیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
185 مطالعه تطبیقی کارآفرینی در رشته‌های علمی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
186 مطالعه تطبیقی کارآفرینی و رقابت پذیری بعنوان اهرم های اصلی توسعه درسازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
187 مطالعه رابطه مدیریت دانش و رقابت پذیری مطالعه موردی: شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
188 مطالعه نظری نتایج تحقیقات تجربی خلاقیت و نوآوری در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
189 مطالعه نظری نتایج تحقیقات تجربی سبک های تفکر نوآوری در مدارس و سازمانهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
190 مطالعه چرخه مدیریت دانش و ایجاد کارکنان دانش مدار در بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
191 مطالعه ی تطبیقی مدیریت ارتباط با مشتری درنظام بانکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
192 معادله ساختری تبیین هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
193 مقایسه تئوریکی - تجربی عوامل موثربررفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
194 مقایسه تئوریکی تجربی سنجش نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
195 مقایسه تئوریکی ـ تجربی از کاربردهای DEA در ارزیابی عملکرد سازمانها ـ An Experimental Theoretical Comparison of DEA Applications for organization Performance Appraisal (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
196 مقایسه تئوریکی ـ تجربی بهینه‌سازی خط مونتاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
197 مقایسه تئوریکی فرآیند تجاریسازی تکنولوژی در دانشگاهها و صنعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
198 مقایسه تئوریکی- تجربی تاثیر تحلیل پوششی دادهها بر ارزیابی عملکرد بانکها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
199 مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
200 مقایسه مدلهای گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاههای اتریش و اسپانیا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
201 مقایسه ی تئوریکی تجربی آسی بشناسی مدیریت منابع انسانی در شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
202 منابع تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
203 نظام ملی نوآوری، رشد و پایداری (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
204 نقش اکوسیستم کارآفرینی بر تجاریسازی فناوری در دانشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
205 نقش جو سازمانی بر بهره وری در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
206 نقش حقوق مالکیت فکری بر نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
207 نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
208 نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی و اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
209 نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود محیط کسب و کار ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
210 نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
211 نقش سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
212 نقش سرمایه اجتماعی در نوآوری خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
213 نقش صنعت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
214 نقش طراحی شهری در ارتقاء امنیت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
215 نقش فن بازار در تجاری سازی دانش و فناوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
216 نقش مدیریت استراتژیک در توسعه سرمایه انسانی سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
217 نقش مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر ایجاد مزیت رقابتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
218 نقش مشارکت عمومی در سیاست گذاری علم و فناوری با تبیین رویکرد سه مرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
219 نقش مشاوره در بهبود عملکرد کسب وکارهای خانگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
220 نقش ویژگیهای فردی کارآفرینان بر شکل‌گیری شرکتهای کوچک و متوسط در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
221 نقش گرافیک محیطی در ارتقاء اشتغال شهری با رویکرد ترغیب محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
222 نقشه استقرار تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری - تفسیری ISM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
223 نوآوری از دیدگاه نظریه ها و سبک های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
224 نوآوری و رابطه آن با دانش ضمنی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
225 نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
226 نوع شناسی اصول طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
227 نوع شناسی بایدها و نبایدهای اجرای پیاده راه ها در شهرهای ایران شاهد تجربی: شهر رودسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
228 نوع شناسی تکنولوژی های صنعت 4,0 جهت استقرار در صنایع غذایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
229 نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
230 نوع شناسی شاخص های موثر در ارزیابی مکان یابی نیروگاه های زیست توده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
231 نوع شناسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری سازی در گیرنده تکنولوژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
232 نوع شناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاران خطرپذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
233 نوع شناسی مبانی و شاخصهای مطالعه تطبیقی آموزش های کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
234 نوع شناسی مراحل راه اندازی یک تجارت الکترونیک B2C (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
235 نوع شناسی وظایف مدیریت بحران درزلزله (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
236 نوع شناسی ویژگیهای مدیریت زنجیره تامین دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
237 نوعشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاران خطرپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
238 نوعشناسی معیارهای کیفیت زندگی در مراکز شهری (شاهد تجربی: شهریار استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
239 پیدایش مدیریت و گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
240 چرا تنوع و پویایی سیاست گذاری علم ، فناوری و نوآوری درارتقا تاب آوری ملی مهم است (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
241 کارآفرینی و رقابت پذیری مهمترین ویژگیهای شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
242 کاربرد منطق فازی در بررسی نقش سرمایه فکری برریسک سیستماتیک (β) شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
243 کاهش دوباره کاری‌ها به کمک آنالیز AHP، در فرآیند تولید صابون شرکت تاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
244 کسب و کارهای دانش بنیان و تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور