صمد دیلمقانی

 صمد دیلمقانی استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

صمد دیلمقانی

Samad Dilmaghani

استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری در ترمیم ترک و بهبود مقاومت فشاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
2 اثر باکتری در ترمیم ترک و کاهش جذب آب بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
3 اثر دمای ماکزیمم و نرخ افزایش دما بر روی مقاومت فشاری در عمل آوری الکتریکی مستقیم بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
4 اثر دمای ماکزیمم و نرخ افزایش دما بر روی مقاومت فشاری در عمل آوری الکتریکی مستقیم بتن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 ارزیابی تاثیر الیاف فولادی و پلیمری بصورت جداگانه و ترکیبی بر روی خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
6 ارزیابی تاثیر دمای هوای عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن بر اساس نوع سیمان مصرفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
7 ارزیابی تاثیر عیار سیمان بر روی مقاومت فشاری بتن های سبک ساخته شده با مصالح موجوددر منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
8 ارزیابی تاثیر نوع و ضخامت لوله های پلمیری بر میزان کرنش بتن های شکل پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 ارزیابی روند رشد مقاومت فشاری بتن در دماهای مختلف بر اساس نوع سیمان مصرفی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 ارزیابی مقاومت فشاری و جذب انرژی بتن شکل پذیر محصور شده با پلیمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
11 ارزیابی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 ارزیابی پتانسیل سبکدانه های موجود در معادن استان آذربایجان شرقی جهت بکارگیری در بتن های سبک سازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
13 بررسی آزمایشگاهی اثر ترکیبی الیاف بر روی خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
14 بررسی آزمایشگاهی رفتار ریولوژیکی بتن شکل پذیر محصور با لوله های پلیمری مختلف وضخامت های متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
15 بررسی تاثیر بکارگیری انواع مختلف سیمان بر روند رشد مقاومت فشاری بتن در هوای سرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
16 مقایسه خواص مکانیکی و کارایی بتن الیافی ساخته شده با ضایعات سیم رابیتس با بتن الیافی فولادی کارخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
17 مقایسه خواص مکانیکی و کارایی بتن الیافی ساخته شده با ضایعات سیم رابیتس با بتن الیافی فولادی کارخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار