غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

 غلامرضا نورمحمد نصرآبادی عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

Gholamreza Nour Mohamad Nasrabadi

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.