ناصر حقوقی راد

 ناصر حقوقی راد استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

ناصر حقوقی راد

Naser Hoghoghi Rad

استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نیوسپوراکنینوم در گاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 10، شماره: 2
2 بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار در سال 92 - 91 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
4 بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاومیش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینو کوکوس گرانولوزوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
5 بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
6 شناسایی مونوژن ها و اثر تراکم جمعیتی آنها در ماهیان شیربت و بنی رودخانه کارون در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
7 شناسایی پروتئین های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن های غالب ایمنی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
8 مطالعه وقوع آلودگی به گونه های مختلف ک یاخته تیلر یا با روش Semi-Nested PCR در دامداری های سنتی دو منطقه اکولوژیکی استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 1
9 مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انگل های خارجی خونی آهوی ایرانی (Gazella subgutturosoa) در منطقه حفاظت شده شاسکوه در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران