غلام عباس اکبری

 غلام عباس اکبری دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

غلام عباس اکبری

Gholam Abass Akbari

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
3 اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
4 اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
7 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
8 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
9 بررسی عملکرد و شاخصهای رشد گیاه ذرت علوفه ای (.L mays Zea )تحت تاثیرکاربرد مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب (سوپرآب 200-A )تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
10 واکنش عملکرد بذور سویا (Glyine Max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
11 کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
12 کمی سازی واکنش جوانه زنی توده های مختلف ریحان به دما (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های حل کننده فسفات در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی اثر خاکپوش‌های مختلف و دور آبیاری بر عملکرد وش پنبه (رقم ساحل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تولید سالیکورنیا درخاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی مزایای کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و کاربرد آن (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بررسی کاربرد زئولیت در کاهش آلودگی محیطی، مصرف اب و هزینه ها در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب به عنوان راهکاری مهم در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 تاثیر آلودگینفتیبر روی گیاه سالیکورنیا و برآوردآستانه تحمل این گیاه به مقادیر مختلفنفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
12 رر سیی تأثیرمقادیرمختلف پلیمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشکی روی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای ( Zea may ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
14 مطالعه زیست شناختی ویژگی های جوانه زنی و جذب آب در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 کاربرد تکنیکهای هسته ای در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران