اقبال شاکری

 اقبال شاکری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اقبال شاکری

Eghbal Shakeri

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تامین مالی پروشه های آزادراهی به روشBOTبا رویکرد مدیریت ریسک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
2 آسیب شناسی قراردادهای طرح و ساخت درطرح های زیربنایی کشورمطالعه موردی پروژه های سدسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
3 آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
4 آسیب شناسی مدیریت کیفیت در ساخت و سازهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
5 آسیب شناسی مقررات بیمه درطرح های عمرانی و پیشنههادهایی برای بازبینی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
6 ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 اثر همزمان استفاده از سیمان 525 ، فوق روانکننده و دوده سیلیسی بر کاهش اثرات زیستمحیطی بتن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
8 اثرات اقتصادی تأخیر در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 ارائه الگو جهت کاهش زمان فازهای پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
10 ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 ارائه الگوریتمی جهت انتخاب سیستم تدارک پروژه ها با تمرکز بر روش دو عاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 ارائه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
13 ارائه الگویی مناسب جهت قراردادهای خدمات راهبری دستگاه حفار (TBM) در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
14 ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها ی بخش آب با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
15 ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 ارائه روشی جهت انتخاب بهینه ی قراردادهای مشارکت و جذب سرمایه در پروژه های زیربنایی (مطالعه:احداث خطوط متروی تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
17 ارائه سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده در تعامل با مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
18 ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
19 ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 ارائه مدل فازی ارزیابی فرآیند های مدیریت پور تفلیو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 ارائه چارچوبی به منظور کنترل خودکار ضوابط ساخت و ساز در ایران در بستر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
22 ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
24 ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
25 ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه های با استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 ارایه مدل ارزیابی جریان نقدینگی پروژه های مشارکتی تحت تاثیر ریسک های درآمد (مطالعه موردی آزادراه تهران- ساوه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
27 ارایه مدل سیستماتیک مدیریت سبد پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 ارایه چارچوب سنجش سطح طراحی کارفرما در تدارک پروژه های EPC و BOT متناظر با اصول و مبانی این پروژه ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
29 ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
31 ارتقاء سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه (PMO1) براساس مدل مکعب بلوغ PMO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
32 ارزیابی اقتصادی بتن سبک سازه ای در تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
33 ارزیابی اقتصادی ساخت و ساز پایدار، مطالعه موردی مجتمع تجاری باران و اطلس پلازا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 ارزیابی اقتصادی فاضلاب تصفیه شه با رویکرد بر تامین منابع مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
35 ارزیابی اقتصادی ناشی از کاهش وزن واحجام سازه ها با استفاده از بتن سبک در ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
36 ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
37 ارزیابی انواع رویکردهای تامین مالی در پروژ ههای متروی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
38 ارزیابی بخش خصوصی جهت جلب مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از مدل هیبریدیSWOT-FUZZY VIKOR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
39 ارزیابی بخش خصوصی در پروژه ها ی مشارکتی با استفاده از مدل هیبریدی SWOT-Fuzzy PROMETHEE (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
40 ارزیابی بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی با استفاده از مدل SWOT-Fuzzy ELECTRE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
41 ارزیابی بخش خصوصی درپروژه های مشارکتی با استفاده ازمدل هیبریدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
42 ارزیابی تکنیک ساخت ناب در کاهش هزینه سرمایه گذاری پروژه های ساخت و ساز: با رویکرد 6 سیگما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
43 ارزیابی تکنیک های کاهش زمان پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
44 ارزیابی خطر مربوط به ایمنی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در طول برنامه ریزی و تخصیص بودجه پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
45 ارزیابی سطح ریسک خطاهای انسانی فرایند ساخت تونل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
46 ارزیابی عوامل بروز تغییر در پروژه های متروی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
47 ارزیابی پارامترهای فنی - اقتصادی استفاده ازبتن خودتراکم درصنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 ارزیابی چرخهی عمر سازههای بتنآرمه به کمک روش ملی طرح اختلاط بتن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
49 ارزیابی کاربرد مهندسی ارزش (VE) در پر کاربرد ترین روش های تدارک پروژه (PDS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
50 ارزیابی گودهای ساختمانی در شهر تهران باشاخص های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
51 استقرار، بهبود و توسعه اتوبوس پیاده مدرسه، راه حلی برای کاهش ترافیک مدارس شهر تهران(مطالعه موردی مدارس ابتدایی منطقه 8 شهر تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 اندازه گیری آلودگی ناشی از فرایند ساخت در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
53 اندازه گیری آلودگی ناشی از فرایند ساخت در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
54 اهمیت جریان نقدی در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
56 اولویت بندی معیارهای ارزیابی پیمانکاران پروژه های زیربنایی در راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
57 برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
58 بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی تسریع پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی پروژه شهید همت اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
59 بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
60 بررسی انواع قراردادوبیمههای حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
61 بررسی انواع مدل های مدیریت استراتژیک پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
62 بررسی تاثیر سطح طراحی و مطالعات کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
63 بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 بررسی تاثیرات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت WTO بر تامین کالا و تجهیزات پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور
65 بررسی تطبیقی سیستم های مدیریت اطلاعات در شرکت های بزرگ کشور با رویکرد پیاده سازی یک مدل یکپارچه بین عوامل اجرایی پروژه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
67 بررسی جایگاه مدیریت طرح در نظام ساخت وساز ایران ونقش آن در توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
68 بررسی روش اجرای سریع ) Fast Tracking ) و همپوشانی فعالیت ها و فازهای پروژه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
69 بررسی روش های کاهش مصرف سیمان در ساخت و تاثیر آن بر اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
70 بررسی روشهای افزایش دوام بتن و تاثیر آن براقتصاد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی روند بکار گیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
72 بررسی سندچشم اندازوسیاستهای کلی آن دررابطه با طرح های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
73 بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی با رویکرد عدم تامین مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
74 بررسی علل تاخیرات درقرار دادهای پیمانکاری به روش EPC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
75 بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب (با نگاهی بر پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
76 بررسی عوامل خطرآفرین در کارگاههای ساختمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی
77 بررسی فرایند تجهیز و برچیدن کارگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
78 بررسی فرایند جانشینی مدیریت در محیط پروژه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
79 بررسی قوانین برگزاری مناقصات از منظر مدیریت دعاوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها
80 بررسی محیط قانونی ساخت وساز شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
81 بررسی مدیریت ادعا درپروژه های عمرانی موسسات عمومی غیردولتی مطالعه موردی پروژه های درمانی تامین اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
82 بررسی مدیریت دعاوی خسارت تاخیر در قراردادهای فیدیک و قراردادهای عمومی پیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
83 بررسی مشخصات آسفالت اصلاح شده با استفاده از مصالح سرباره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
84 بررسی مشکلات اجرایی،حقوقی و مدیریتی تغییر در مقادیر کار در شرایط عمومی قرادادهای طرح وساخت در پروژه های صنعتی EPC (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
85 بررسی مفاهیم اخلاق در مهندسی و معرفی منشورهای قابل استفاده در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
86 بررسی مقاومت اجزا بتنی در برابر حریق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
87 بررسی منشأ قراردادی ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی Construction Contracts &Claims (CCC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
88 بررسی موانع اصلی موفقیت بخش خصوصی داخلی در مشارکت پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
89 بررسی میزان هماهنگی قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه معاملات دولتی سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
90 بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درجهت دستیابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
91 بررسی و تحلیل بستر قانونی ساخت و ساز صنعتی مسکن و ارائه راه کارها و الزام های آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 بررسی وضعیت کنونی مدلسازی اطلاعات ساختمان در کشور ایران جهت پیاده سازی و پذیرش آن در صنعت ساخت و ساز کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
93 بررسی پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایداربنادر تفریحی و مسافری کوچک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
94 بررسی چالش های فرا روی تأمین منابع مالی در پروژه های طرح و ساخت وارائه راه کار های عملیاتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
95 بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
96 بررسی کارامدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بینالمللی عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
97 بررسی کاربردهای BIM برای هر یک از ذی نفعان و تحلیل آن در مراحل مختلف پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
98 بررسیو تحلیل شیوه های مدیریت پروژه (با مطالعه موردی در متروهای ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
99 بلند مرتبه سازی پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فروده شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
100 بهبود عملکرد شرکتهای عمومی (GC) و واحد خدمات مدیریت طرح (MC) در تعامل با کارفرما به منظور اجرای بهینه پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
101 بهبود فرایند ایجاد ارزش در روند پیاده سازی فازهای مدیریت سبد پروژه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
102 بهبود مدیریت پروژه های عمرانی در کشورهای جهان سوم با استفاده از ERP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
103 بهبود چالش های پروژه های ساخت وساز با رویکرد روش تدارک یکپارچه (IPD1) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
104 بهره گیری از ارزشگذاری اختیار واقعی در پروژه های زیربنایی مشارکتی(PPP) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
105 بهینه سازی استراتژی شرکت در مناقصات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
106 بهینه سازی زمانبندی تهیه اقلام مهم در شرایط تورمی : مطالعه موردی سازه های فولادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
107 بهینه سازی موقعیت استقرار جرثقیلهای برجی در کارگاه های ساختمانی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
108 بودجه ریزی سرمایه ای در شرایط نامطئن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
109 تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخشICT کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
110 تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقاء و ایجاد عوامل اجرایی بخش ICT کشور (دریافت مقاله) توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی
111 تاثیرعدم انجام تعهدات مالی در پروژهای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
112 تامین آب شرب به روش جدا سازی از بهداشتی با رویکرد قراردادی مشارکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
113 تحلیل مقایسه ای قوانین و الگوهای مربوط به ساختاربرنامه ریزی برای توسعه شهری در ایران و سایر کشورهای جهان(مطالعه موردی: آمریکا، استرلیا، کانادا و ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
114 تحلیل و بررسی تاثیر عوامل برون زا، بر نوسانات نرخ رشد قیمت مسکن در صنعت ساختمان ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
115 تخصیص ریسک در انواع رویکرد های اجرایی قرارداد های مهندسی -تدارکات -ساخت (epc) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
116 تخصیص ریسک در شرایط همسان قراردادها ی طرح و ساخت (FPC&DB) در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
117 تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
118 توسعه همافزایی در کاربرد همزمان روشهای ساخت وساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان در مناقصات و کاهش خطای محاسبات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
119 جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
120 جایگاه مجتمع های ایستگاهی در تامین مالی پروژه های خطوط مترو در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
121 جایگاه مهندسی ارزش در احداث پروژه های حمل و نقل جاده ای کشور (مطالعه موردی :مسیر گردنه صلوات آباد در محور سنندج-همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
122 جهانی شدن و چالشهای نظام اجرائی پروژه های شهری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
123 خانه سازی و مسایل اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
124 دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
125 دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
126 دیدگاه مدیریت تغییر در مدیریت سبد پروژه ها به منظور پیاده سازی موفق استراتژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
127 راهکارهای افزایش بهره وری در پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
128 روش تهیه لایحه تاخیرات و نکات کلی مربوطه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
129 روش های ساخت و مشخصات فنی بتن های سبک غیرسازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
130 رویکرد بخش دولتی به مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه ها: ساختار و عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
131 رویکردهای مدیریتی طراحی ، پایش و نگهداری سازه های ساحلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
132 ریسک و زیانهای پیمانکاری ناشی از قیمت پایین در مناقصه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
133 ریشه یابیب دعاوی پیمانکاران عمرانی با رویکرد پیشگیری در مرحله واگذاری قرارداد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
134 شناخت و بررسی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های صنعتی کشور - مطالعه موردی پروژه های طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
135 شناسایی ابعاد ضعف اخلاق حرفه ای در نظام ساخت و ساز شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
136 شناسایی عوامل موردادعا پیمانکارناشی ازابلاغ خاتمه پیمان درقراردادهای سه عاملی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
137 شناسایی عوامل و شاخص های تاثیر گذار بر ارزیابی، کنترل و رتبه بندی طرح های تحقیقاتی در صنعت حمل و نقل ریلی ج.ا.ا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
138 شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
139 شناسایی و ارزیابی تاثیر ذینفعان بر روی هزینه های پروژه های عمرانی با روش FUZZY COQ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
140 شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های زیربنایی با استفاده از مدل CFPR مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شیرین شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
141 شناسایی و اولویت بندی انواع دعاوی قراردادهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی و دلایل بروزآنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
142 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های زیر بنایی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
143 شناسایی و مقایسه تطبیقی انواع رویکردها در پروژه های EPC (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
144 شناسایی و کنترل عوامل بحرانی موفقیت (CSFs) در سیستم اجرای پروژه ( PDS ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
145 شناسایی پارامترهای متناظر با اصول و مبانی روش های پر کاربرد تدارک پروژه در تهیه اسناد مناقصه آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
146 صنعتی سازی و اجرای اسکلت ساختمان به روش قالب تونلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
147 ضرورت حضور عامل مدیریت طرح(MC) در تعامل با شرکتهای پیمانکاری عمومی و کارفرما در پروژه های عمرانی شبکه مخابرات سیار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
148 طراحی مدل و دستور العمل ایجاد. کنترل و ارشیو سازی مدارک و مستندات بر اساس سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001:2008 در پروژه خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
149 لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
150 مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
151 مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
152 مدیریت ادعا و ریسک با ملاحظات قراردادی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
153 مدیریت ایمنی کارگاه های ساختمانی و استقرار مسئولH.S.E (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
154 مدیریت در انتخاب روش تامین مالی پروژه های زیر بنایی، فاینانس داخلی یا خارجی؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
155 مدیریت دعاوی ادعاهای پیمانکاران عمرانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
156 مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
157 مدیریت ریسک مالی درپروژه های ساختمانی BT (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
158 مدیریت سیستماتیک پروژه ها توسط شاخص های کنترلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
159 مدیریت مدرن پروژه های شهری با بهره گیری از سیستم های اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
160 مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
161 مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
162 مشارکت بخش خصوصی دراجرای پروژه های حفاری صنعت نفت : چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
163 مشکلات احداث بناهای بلند در مناطق متراکم و فرسوده شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
164 مطالعه موردی قراردادهای متعارف عمرانی از منظر ریشه یابی دعاوی ساخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
165 مطالعه چالشها و راهکارهای توسعه ی استفاده از پنل های خورشیدی در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
166 مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
167 معرفی مجموعه قراردادهای انگلستان NEC و مقایسه کلی آن با قرارداد فیدیک وشرایط عمومی پیمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
168 معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
169 معرفی و کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
170 معرفی کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
171 مقایسه ای تطبیقی میان روش های تدوین استراتژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
172 مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی ،طرح و ساخت داخلی(EPCpackage 84) و طرح و ساخت صنعتی (5490) در حوزه تغییرات در پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
173 مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
174 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
175 مقایسه ساختار سازمانی و قراردادی روش نوین تحویل یکپارچه پروژه (IPD) با روش های سنتی تحویل پروژه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
176 مقایسه سطح بلوغ مدیریت پروژه و رتبه بندی پیمانکاران ساخت وساز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
177 مقایسه عملکرد و ویژگیهای کار فرمای دولتی و خصوصی در پروژه های چهار عاملی مدیریت طرح کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
178 ممیزی انرژی مصرفی ساختمان با بهره گیری از رتبه بندی برچسب انرژی ساختمان با رویکرد استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
179 نحوه تخصیص بهینه بودجه برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
180 نقد و بررسی انتخاب مهندس مشاور در طرح های عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
181 نقد و بررسی کسری بودجه در طرح های عمرانی و راهکارهای مقابه با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
182 نقش سطوح یادگیری سازمانی در چابکی نیروی کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
183 نقش مدیر سبد پروژه در پیاده سازی موفق استراتژی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
184 نقش مدیر طرح در پروژه های بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
185 نقش مهندس مشاور در اجرای صحیح پروژه ها بر اساس قراردادهای دو عاملی وسه عاملی درایران و مقایسه با فیدیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
186 نقش مهندسی مشاور در روشهای مختلف اجرای پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
187 نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی در بستر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
188 هزینه های تطویل مدت پیمان پروژه ازمنظرپیمانکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
189 پارامترهای تأثیر گذار در تهیه مدل مالی پروژه های فرودگاهی مطالعه موردی: ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
190 پارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
191 پروژه های عمرانی نیمه تمام و دلایل ساختار زایشی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
192 چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
193 چالش های انتخاب ساختار قراردادی دوعاملی و اسناد مناقصه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
194 چالش های برون سپاری کار به روش طرح و ساخت، بررسی توزیع عادلانه ریسک در پروژههای مقاوم سازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
195 چالش های حقوقی-اجرائی پایدارسازی گودها به روش مهاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
196 چالش های زمانی تحویل پروژه های بیمارستانی بررسی کاربردی قرارداد سه عاملی یا قراداد دو عاملی طرح و ساخت غیر صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
197 چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی: مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
198 چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
199 چالش های مدیریت محلی منابع آب در شهر تهران از منظر مدیریت یکپارچه بحران های مرتبط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
200 چالش های کاربرد روش طرح و ساخت و تامین مالی توام EPCF در پروژه های زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
201 چالشها و راهکارهای اجرایی موفق در رفع اختلافات قرار دادهای طرح و ساخت مطالعه، موردی قراردادهای راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
202 چالشها و معضلات قیمت در فهارس بها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
203 چالشهای تصویب و دریافت فاینانس داخلی برای پروژه های زیربنایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
204 چالشهای تهیه ضمانتنامه بانکی از نگاه شرکتهای پیمانکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
205 چالشهای مدیریت مالی و حسابداری در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
206 کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
207 کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
208 کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهینه سازی طراحی سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
209 کاربرد روش هزینه یابی فعالیت محور جهت مدیریت هزینه در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
210 کاربرد فناوری نانو درصرفه جویی مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
211 کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در کاهش دعاوی پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
212 کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و لیزر اسکنر سه بعدی (3D laser scanner) در کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
213 کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
214 کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
215 کنترل هزینه پروژه با بکارگیری سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
216 گشایش اسناداعتباری درپروژه های ساخت و عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
217 یکپارچه سازی تکنیک های ساخت و ساز ناب در راستای بهبود برنامه ریزی و کنترل پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر