مهدی اژدری مقدم

 مهدی اژدری مقدم عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی اژدری مقدم

Mahdi Ajdari Moghadam

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش های تهیه منحنی IDF با رابطه مبتنی بر ماهیت فرکتالی بارش (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
2 ارزیابی قابلیت اطمینان قابهای خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه بیشه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی تاثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 4
5 به کارگیری دینامیک سیالات محاسباتی در مدلسازی سلول های جریان ثانویه در کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
6 بهینه یابی هندسه سرریز کنگره ای ذوزنقه ای با استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد Ute در ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
7 تاثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 4، شماره: 3
8 تحلیل همدید منشاء بارش های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
9 شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
10 طراحی بهینه سرریزهای پلکانی جهت حداکثر سازی استهلاک انرژی با استفاده از الگوریتم تکامل- تفاضلی، الگوریتم کرم شبتاب و ترکیب هر دو (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
11 عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
12 مدل سازی عددی سلول های جریان ثانویه در کانال های ذوزنقه ای با زبری یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 20
13 پیش بینی خشکسالی یک ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
14 پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparing The Behavior Coefficient Of Relatively Tall By Bracing Steel Frames And Short Frames With Knee Bracing And Diagonal Bracing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 Determination Of Behavior Factor Of By Bracing Steel Frames With Steel Shear Wall Regarding To Amount Of Floors And Openings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
3 Investigation on optimum amount of super plasticizer to improve concrete characteristics considering different aggregates and environmental conditions - Sistan and Baluchestan province (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 Weight And Behavior Comparing Of Relatively Tall Steel By Bracing Frames And Short Frames With Steel Shear Wall And Knee Bracing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
5 آنالیز جریان اطراف موج شکن با استفاده از مدل کامپیو تری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
6 آنالیز ریسک در تعیین طول طراحی سرریز سد (مطالعه سد گلستان 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
7 اثر شکل و نوع هسته سد خاکی بر پایداری شیب بالادست در حالت تخلیه سریع (مطالعه موردی: سد ماشکید علیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
8 ارایه مناسب ترین مقطع پایه در جریان دو فازی آب و هوای آدیاباتیک با در نظر گرفتن عوامل موثر سرعت و فشار دینامیکی و مکشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
9 ارزیابی توزیع فشار بر روی کف پله های سرریز پلکانی در رژیم های مختلف جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی دقت نتایج روابط تجربی و مدل درخت تصمیم M5 در تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب پیچانرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11 ارزیابی روشهای تهیه منحنی IDF با رابطه ی مبتنی بر تلفیق ماهیت فرکتالی بارش و توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (مطالعه موردی حوضه ی آبریز عمارت- قوچان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 ارزیابی ظرفیت باقیمانده تیرهای I شکل تحت اثر خوردگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی و بررسی تزریق پذیری پی سنگ ساختگاه سدمخزنی ماشکیدعلیا دراستان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
16 ارزیابی و تهیه نقشه حسیاسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک ( DRASTIC ) (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
17 ارزیابی پتانسیل حساسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی در محیط GIS (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
18 استفاده از باله مدفون برای کنترل آبشستگی تکیهگاه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 استفاده از روش های دینامیک سیال محاسباتی جهت تعیین پارامتر های سرریز کنگر های (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
20 استفاده از مدل سه بعدی پخش و انتقال آلودگی برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب در مخزن ( ١ ‏) چاه نیمه های سیستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوهای ارتباط از دور جهت پیش‌بینی خشکسالی، مطالعه موردی زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
22 برآورد میزان انتقال رسوب رودخانه باهوکلات با استفاده از نرم افزار HEC RAS4.1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 برآورد میزان حجم تغذیه مصنوعی آبخوان فارسان جهت کاهش اثر منفی تونل انتقال آب بهشت آباد بر سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
24 بررسی آزمایشگاهی آستانه بالا ی پائین جریان انتقالی Transition Flow درسرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی آزمایشگاهی اثر تؤام غلظت و دانه بندی بر روی راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر زاویه همگرایی دیواره های جانبی بر شاخص کاویتاسیون در سر ریز اوجی با قوس در پلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول صفحه مستغرق در کنترل آبشستگی آبشکن های قائم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح ریزدانه چسبنده بر راندمان حوضچه های رسوبگیرگردابی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع پله ناگهانی برطول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 بررسی آزمایشگاهی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با قوس در پلان و همگرایی دیواره های سرریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی آزمایشگاهی پروفیل فشار در مدل فیزیکی سرریز اوجی با قوس پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی اثر احداث سد بر رژیم رسوب و تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
34 بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال روی نحوه ی شکل گیری سلولهای جریان ثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک CFD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 بررسی اثر رواناب روز قبل بر بهبود عملکرد مدلبارش- رواناب روزانه با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردیحوزه آبریزطرق- خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی اثر شیب و ارتفاع و عرض تاج سد بر ضریب شیروانی سدهای خاکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر زلزله مطالعه موردی سد سارادان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
37 بررسی اثر طبقه نرم بر عملکرد سازه ها به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی اثر مصالح سنگدانه ای لوماشل منطقه چابهار بر مقاومت فشاری بتن گوگردی و اصلاح و بهبود آن به کمک پوزولانهای مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
39 بررسی اثرات اجرای کمربند خرپایی در ساختمان های بلند و مقایسه سیستم های باد بندی آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
40 بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی آبخوان دشت شورو بوسیله مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی ابخوان شور و با مدل ریاضی آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
42 بررسی اثرات دبی و زبری پله در افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
43 بررسی اثرات شیب بالا دست و پایین دست مقطع بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای مثلثی به روش CFD (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی اثرات شیب، تعداد و جانمایی پله ها در سرریز اوجی پلکانی با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی اثرات غلظت و سرعت جریان نانوسیال عبوری بر میزان انتقال نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید در محیط متخلخل یک بعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
46 بررسی اثرمشخصات خاک برضریب اطمینان شیروانی سدهای خاکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی تحت اثرزلزله مطالعه موردی سدسارادان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
47 بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکل های یخبندان و ذوب یخ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی الگوی مقاوم سازی نواری (راه راه)در دالهای بتنی با استفاده از انواع کامپوزیتهای پلیمری ERP (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
49 بررسی بهینه سازی طولی سرریزها و عملکرد آن در تسکین سیلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 بررسی تأثیر عدم قطعیت در بهینه سازی و ریسک عملکرد سازه های کنترل سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز عمارت-قوچان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
51 بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
52 بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
53 بررسی تاثیر توامان شیب بدنه و ارتفاع سد بر ضریب شیروانی در سدهای خاکی،با و بدون اثر زلزله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی سد سارادان) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
54 بررسی تاثیر شیب سرریز بر عدد فرود جریان و افت انرژی درسرریزهای پلکانی با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
55 بررسی تاثیر ضخامت پی سد خاکی در پاسخ لرزه ای سد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
56 بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای به روش CFD (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی تاثیر نفوذپذیری پی بر ابعاد بهینه زهکش افقی در سد خاکی با هسته رسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
58 بررسی تاثیر هوادهی در کاهش کاویتاسیون بوسیله مدلسازی سه بعدی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
59 بررسی تاثیر پارامترهای ورودی بر عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی بارش - رواناب در حوزه آبریز طرق - خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی تاثیرات شرایط رسوبی بر مقطع پایدار هندسی رودخانه کارواندر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
61 بررسی تاثیرات شیب هسته سد خاکی در پایداری لرزه ای سد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
62 بررسی تحلیلی میراگر اصطکاکی پال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
63 بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
65 بررسی جریان درتخلیه کننده های تحتانی با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
66 بررسی جریان درون محیط های متخلخل درشت دانه همگن و ایزوتروپ با استفاده از مدل شبکه ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
67 بررسی جریان ناپایدار بر روی سرریزهای جمع شونده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
68 بررسی حرکت نانوذرات اکسید آهن تثبیت شده در محیط متخلخل یک بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
69 بررسی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی( (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
70 بررسی رفتار برجهای آب در مقابل زلزله و پیشنهاد طرح ایمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
71 بررسی رفتار دالهای بتنی تقویت شده با الیاف FRP تحت بارهای غیرعادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
72 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با توجه به تعداد طبقات و دهانه های مختلف در قاب های مختلف درقاب های فولادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
73 بررسی روند تخریب کنترل شده سازه های فولادی قاب خمشی بر اساس مفهوم خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
74 بررسی روند تغییرات غلظت هوای جریان عبوری از هواده شوت به روش CFD (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
75 بررسی سه الگوی پوششی درتقویت سازی دالهای بتنی FRP با سه لایه از انواع الیاف (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
76 بررسی شاخص های خشکسالی RDI و SPI در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
77 بررسی شیب هیدرولیک بیشینه و مش و اثر کاتاف عمق متغیر بر پارامترهای تراوش در سدهای خاکی طبقه بندی شده (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
78 بررسی ضریب آبگذری سرریزهای نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدل FLOW3D و مقایسه آن با مدل هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
79 بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه فضا کار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
80 بررسی ضریب گذردهی سرریز اوجی با شیبهای متفاوت شوت و دبی متغیر به روش عددی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی عدد فرود جریان در ورودی حوضچه آرامش در سرریزهای اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 بررسی عددی تاثیر تعداد دهانه روی ضریب تخلیه ی سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
83 بررسی عددی تاثیر نسبت ابعادی کانال روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در کانال روباز ذوزنقه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 بررسی عددی خصوصیات جریان بعد از هواده در سرریز شوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 بررسی عددی پایداری شیروانی سد سارادان با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی تو خالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
87 بررسی عملکرد هوادهی در سرریزهای پلکانی با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
88 بررسی عملگر زنجیره ای (Catenary Action) در پتانسیل خرابی پیش رونده سازه های فولادی قاب خمشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
89 بررسی عوامل متغیر ایجادکننده شکاف در سدهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
90 بررسی فشار و سرعت جریان در سرریز نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدل FLOW3D (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
91 بررسی فشار و سرعت جریان در سرریز نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدلFLOW3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
92 بررسی مدیریت یکپارچه ی منابع آب با استفاده از مدل weap در جنوب بلوچستان محدوده ی مطالعاتی حوضه ی پیرسهراب _ عورکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 بررسی موقعیت قرارگیری دیواره آببند نسبت به محور سد بر دبی و سرعت نشت،تنش وفشار آب منفذی مطالعه موردی سد سارادان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
94 بررسی مکان یابی تخریب ستون در میزان آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابرخرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
95 بررسی نشست زمین با نگرش ویژه بر رمبندگی خاک در روستای ریگ ملک، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
96 بررسی نقش پوزولان طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
97 بررسی و ارایه بهترین مقطع در جریان مخلوط آب و هوای آدیاباتیک در کانال دارای پایه های مختلف هندسی بر فشار دینامیکی مثبت و مکشی و سرعت و اثر آن بر آبشستگی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
98 بررسی و تحلیل تراوش در بدنه سدهای خاکی با استفاده از مدل های عددی (مطالعه موردی: سد گلوگاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 بررسی و مقایسه اثرات نوسان در انتقال رسوب جریان سطح آزاد توسط دو نرم افزار Comsol و Fluent (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
100 بررسی و مقایسه اعمال شرایط مرزی در ماتریس سختی به وسیله روش های پنالتی و حذفی درخرپاهای دوبعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
101 بررسی و مقایهس ضریب رفتار قابهای فولادی نسبتا بلندمرتبه و کوتاه مرتبه مهاربندی شده با دیواربرشی فولادی و بادبندزانویی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
102 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز سد میجران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 بررسی وقوع کاویتاسیون روی شوت سرریزها و لزوم استفاده از هواده ها (مطالعه موردی: سد کارون 1) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان تفتان و میکروسیلیس در محیط فاضلاب شهری (محیط اسیدی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
105 بررسی پارامتر پراکندگی تابع حداکثر درست‌نمایی در پیش‌بینی مدل‌های غیرخطی تصادفات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
106 بررسی پارامترهای آماری و آزمایشگاهی رسوبات در حوزه آبریز سرباز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 بررسی پدیده جدایی ستون آب در شبکه آبرسانی با بکارگیری WaterGEMS (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد میناب با استفاده از مدل عددی Flow-3D (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
109 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با کمک Ansys-Fluent مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
110 بررسی پهنه بندی سیلاب رودخانه تلنگ با مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
111 بررسی کالیبراسیون فشار و ارائه مدلی برای اصلاح شبکه آبرسانی شهری (مطالعه موردی: شهر زرند) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
112 بهره گیری از پدیده خرابی پیش رونده در فناوری تخریب کنترل شده سازه های فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
113 بهینه سازی عملکرد مخزن سد لتیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
114 بهینه یابی طول زهکش افقی و مایل در سد خاکی با هسته رسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
115 بهینهسازی اندازه مقاطع و شکل سازههای فضاکار توسط الگوریتم اجتماع ذرات با در نظر گرفتن قیود مقاومتی و سرویس دهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
116 تاثیر الگوی پوشش و نوع ورقه های FRP در مقاوم سازی دالهای بتنی با الیاف FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
117 تاثیر الیاف A-B-C,GFRP در دالهای بتنی تقویت شده طبق الگوی شطرنجی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
118 تاثیر متوالی دبی روزانه و بررسی آن در پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
119 تاثیر مقدار سختی خاک بر میزان بلندشدگی فونداسیون و رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 تاثیر مولفه قائم زلزله بررفتار سازه های بتنی درزلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
121 تاثیر پلیمرهای الیافی (FRP) در بهبود مقاومت لرزه ای سازه های بنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
122 تاثیر پوزولان طبیعی کوه دغال سربیشه برمقاومت کششی و فشاری بتن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
123 تاثیر کاویتاسیون برارتعاش دریچه مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
124 تحلیل آماری و شناسایی منشا پدیده ی گرد و غبار با استفاده از کدهای هواشناسی(مورد شناسی:استان خوزستان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
125 تحلیل ساختمان های فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی تحت بار دینامیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
126 تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABAQUSE (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
127 تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
128 تخمین ضریب گذردهی سرریزهای جانبی مایل با شبکه عصبی و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
129 تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهای جامی به روش سیستم فازی-عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
130 تخمین میزان عمق میانگین آبشستگی درپایین دست شیب سنگ توسط مدل شبکه عصبی و روش آماری (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
131 تعیین دبی کل مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از روشهای تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
132 تعیین رابطه تجربی بین میزان نفوذپذیری و ضریب خمیدگی دانه بندی خاک در محیطی کاملاً غیر یکنواخت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 تعیین رابطه دبی- اشل رودخانه های مرکب پیچان رود به روش مدل درخت تصمیم M5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
134 تعیین ضریب دبی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و با دیوار جانبی همگرا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 تعیین عرض قاعده هسته مناسب برای سد خاکی با هسته رسی براساس ضریب اطمینان پایداری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
136 تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روشCFD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
137 تعیین نقطه آغاز هوادهی سطح آزاد در سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم پذیر هیدرودینامیک ذرات هموار SPH (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
138 تعیین و مقایسه ضریب رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی ضربدری و واگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
139 تعیین پروفیل جریان سرریز اوجی در شرایط قوس محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
140 تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
141 توزیع سرعت در تخلیه کننده های تحتانی با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
142 حل عددی معادلات ضربه قوچ با استفاده از روش پخش موج تغییر یافته (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
143 رتبه بندی المان های آب بندی جهت ارایه بهترین گزینه براساس سرعت و گرادیان و دبی در سد خاکی غیرهمگن با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
144 رتبه بندی المان های آببندی جهت ارایه کاراترین و اقتصادی ترین گزینه بر اساس سرعت و گرادیان و دبی در سد خاکی غیر همگن با استفاده از رو ش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
145 رسوب شناسی حوزه آبریز سرباز با در نظر گرفتن انتقال رسوب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
146 شبیه سازی آبخوان شورو با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
147 شبیه سازی آبخوان لادیز به کمک مدل عددی MODFLOW (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
148 شبیه سازی جریان روی سرریز لبه پهن مستطیلی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
149 شبیه سازی عددی تعداد و موقعیت هواده ها در طول سرریز سد داریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
150 شبیه سازی عددی جریان روی حوضچه پایین دست سرریز پلکانی - مطالعه موردی سرریز سد سیاه بیشه بالا با استفاده از FLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
151 شبیه سازی عددی حفره آبکند پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روش حجم محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
152 شبیه سازی و مدیریت آبخوان جلگهی چاه هاشم با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
153 شبیه سازی یک بعدی اثر احداث سد بر تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
154 شبیهسازی عددی هیدرودینامیک جریان در دهانه آبگیرهای نیروگاه سد تلمبهای ذخیرهای سیاه بیشه با استفاده از نرمافزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
155 شبیهسازی لایه بنذی حرارتی، شوری و اکسیژن محلول در مخزن سد شیرین دره با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
156 شناسایی الگوهای سینوپتیکی سامانه های گرد و غباری در جنوب غرب ایران مطالعه موردی:استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
157 ضریب دبی در مدل سرریز اوجی با قوس در پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
158 مدل سازی سناریوهای مختلف برنامه ریزی منابع آب در محدوده مطالعاتی درگز (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
159 مدلسازی انتقال رسوبات در اثر پیش روی سطح ساحل با استفاده از نرم افزار ANPM مطالعه موردی ساحل انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
160 مدلسازی سه بعدی عددی جریان شکست سد بر روی یک مانع به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
161 مدلسازی عددی و تخمین ضرایب هیدرولیکی آبخوان دشت خاش به کمک نرم افزار GMS7.1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
162 مدلسازی فرآیند رسوب گذاری با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
163 مدلسازی پنج حالت آزمایشی به روش الگوریتم پخش موج اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
164 مدیریت آبخوان جلگه چاه هاشم با استفاده از مدل MODFLOW4.2 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
165 مدیریت آبخوان جلگه چاههاشم با استفاده از مدل Visual MODFLOW 4.2 (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
166 مدیریت آسیب ناشی از خلازایی در سازههای آبی با منطق فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
167 مدیریت منابع آب منطقه پیرسهراب -عورکی استان سیستان و بلوچستان در صورت افزایش نیازهای آبی با ارزیابی مدل WEAP (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
168 مطالعه موردی سد ماشکید علیا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
169 مقاوم سازی دالهای بتنی با الیاف FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
170 مقایسه خیزلرزه ای درساختمانهای بدون میراگرومجهز به میراگرهای اصطکاکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
171 مقایسه ضریب رفتارقابهای فولادی کوتاه مرتبه مهاربندی شده با بادبندی قطری و بادبندی زانویی و دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
172 مقایسه عملکرد صفحه مدفون درکنترل آبشستگی موضعی تکیه گاه پل درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
173 مقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
174 مقایسه نتایج حاصل ازحل معادلات سنت- ونانت به کمک سه الگوی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
175 مقایسه نتایج مدلهای MIKE11 و HEC-RAS درشبیه سازی جریان غیردائمی مطالعه موردی رودخانه قره آغاج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
176 مقایسه ی کارآیی ابزارهای دینامیکی سبک، جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاکها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
177 منشا یابی رسوبات بادی رودخانه ای و طوفانهای شن در دشت سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
178 مکان یابی محل قرارگیری صفحه مدفون به منظور کنترل آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه قائم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
179 نقش افزایش راندمان کشاورزی در مدیریت منابع آب سیستان با نرم افزار Weap (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
180 پیش بینی خشکسالی با دیدگاه یک ساله با استفاده از مدل فازی- عصبی و شاخ صهای اقلیمی،مطالعه موردی زاهدان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
181 پیش بینی سطح آب، آبخوان ایرانشهر با نرم افزار Modflow (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
182 پیش بینی نوع انهدام ستونهای بتنی مسلح مستطیلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
183 کاربرد الگوریتم وراثتی در طراحی تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
184 کاربرد دینامیک سیالات تجربی، تئوری و محاسباتی(CFD) در بررسی جریانهای ثانویه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
185 کاربرد شبکه عصبی و مدل تطبیقی فازی- عصبی در تخمین عمق آبشستگی پاییندست پرتاب کنندههای جامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
186 کاربرد عملکرد زنجیره ایCatenary Action در کاهش میزان آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
187 کاربرد مدل عددی ANSYS در تعیین بهترین زاویه افقی و شیب بادشکن شناور به منظورکاهش تبخیر (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
188 گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ا ی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک