یونس جبارزاده

 یونس جبارزاده استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

یونس جبارزاده

Yunes Jabarzadeh

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
2 رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفههای گمرکی مطالعه موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
3 مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زنجیره تامین یکپارچه مستقیم و معکوس پایدار سیب درختی با در نظرگرفتن بازارهای خارجی میوه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 1
4 مطالعه تاثیر در نظرگیری رقابت در مکان یابی هاب های لجستیکی بر سهم بازارهای بین المللی حمل ونقل با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه نقشه راهی برای تشکیل سبد پروژه با رویکرد ذینفعان کلیدی در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارایه صنایع جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی شهرستان عجبشیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
3 ارزیابی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
4 استفاده از استراتژی های عملیات در سازمان های پروژه محور و اثر آن بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
5 اولویت بندی ریسک های عملیاتی در زنجیره تامین سبز سازمان های پروژه محور به روش دلفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
6 بررسی تاثیر اعتماد، تعهد و حفظ روابط بلندمدت با تامین کنندگان بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی براساس شرکت های تولیدی ایرانی در حوزه صنایع الکترونیک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
7 بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بر رشد شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
10 بررسی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز و منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
11 بررسی عملکرد تسهیم دانش درسازمان ناجا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 بررسی عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکتهای قطعه ساز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
13 بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
14 بررسی عوامل موثر در مشارکت تامین کنندگان در اهداف استراتژیک سازمان ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردی صنعت خودرو تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
15 بررسی مبانی رهبری تحول آفرین و مقایسه آن با رهبری در اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
16 بررسی و تحلیل دو مورد از ایتلاف های استراتژیک خاتمه یافته شرکت پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
17 بررسی پویای نقش اخلاق علم اسلامی و سکولار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
18 تأثیر اقدامات همکاری و شبکهبندی منابع سازمانی بر مزیت رقابتی پایداربا نقش میانجی نوآوری در ارائه خدمات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
19 تاثیر توافق استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمان در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
20 تاثیر سبک رهبری تحولگرا و سیستم پاداش بر عملکرد مدیریتی با نقش واسطه گری سیستم سنجش عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
21 تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد رقابتی سازمان های پروژه محور با نقش میانجی انتقال دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
22 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتری، درک نقش رفتار کارکنان: مطالعه دفاتر پیشخوان دولت در تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
23 تاثیر منابع انسانی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری قابلیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
24 تحلیلی بر اخلاق علم در اسلام و غرب (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
25 توسعه مدل علی بلوغ مدیریت دانش سازمانی با تأکید بر فاکتورهای انسانی براساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 توسعه پایداری در تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
27 رهبری قابل اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور؛ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
28 رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
29 رویکردی مبتنی بر TQM به مدیریت عملکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
30 سواد مالی: مفهوم، سنجش و کارکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 شناسایی و دسته بندی چالشها و موانع اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان های مربوط به احیا دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
32 شناسایی،دسته بندی و رتبه بندی چالش ها و موانع اجرای استراتژی ها درصنعت سیمان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
33 قابلیت سنجی ژئومورفوتوریستی لندفرم های شهرستان تبریز بابهره گیری ازروش پرالونگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 مدیریت استراتژیک در شرکت های B2B و B2C صنعت چرم سازی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
35 مدیریت ریسک پور تفولیو نقش آن در موفقیت پورتفولیوی پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 مروری بر انعطاف پذیری منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
37 مطالعه عوامل توسعه ظرفیت درگیر شدن کارکنان در صنایع خودروسازی تبریز توسط چارچوب منشور عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
38 معرفی و رتبه دهی معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی معیشت جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
39 نقش فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
40 هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد نظریه بازی ها در نظر گرفتن تابع تقاضای متاثر از قیمت، کیفیت محصول و سطح خدمات خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
41 همکاری در زنجیره تأمین در حالت کمبود مجاز: تئوری بازی های غیرهمکارانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
42 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:رهیافت نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
43 چالش های اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک در شرکت پالایش نفت تبریز و ارایه راهکارهای کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
44 یکپارچگی زنجیره تامین در شرکت های پروژه محور ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار