عبدالرضا برزگر

 عبدالرضا برزگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

عبدالرضا برزگر

Abdolreza Barzegar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
2 آثار عدم رعایت تشریفات در قراردادهای اداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
3 آثار و احکام جزیه اهل ذمه در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 آزادی بیان از دیدگاه حقوق بشر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
5 آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
6 آزادی نشریات و مطبوعات (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
7 آسیب شناسی رویه اجرای قانون درقوه مجریه ودادگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
8 آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات - ماده 642 سابق و ماده 53 قانون حمایت خانواده) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
9 آسیب شناسی قانون ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از ماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
10 آیین و رویکردهای تفسیرقانون اساسی توسط شورای نگهبان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
11 اثار فسخ در قراردادهای فروش اقساطی در حقوق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
12 ارتباط میان بودجه و شاخص های اقتصادی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
13 ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
14 ارث زن در اموال منقول و غیر منقول (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
15 ارزیابی حاکمیت قانون از طریق برداشت های شکلی و ماهوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
16 استقلال شرط داوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
17 اسلام و مدیریت زنان در حقوق عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
18 اصل برابری و منع تبعیض (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
19 اصل حاکمیت قانون و ارتباط آن با اصل برابری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
20 اصل مصلحت در نظام قانون گذاری و حقوق خانواده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
21 اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
22 اظهارات نمایندگان علیه نهادهای حکومتی، شفافیت یا جرمانگاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
23 اعتراضات ثبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
24 انواع و تعاریف جرم رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
25 انواع وثایق در حقوق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
26 اهداف و منشاء و اعتبار قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
27 بررسی FATF در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
28 بررسی ابعاد برابری شکلی قانون در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
29 بررسی ارث در فقه و قانون مدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
30 بررسی ارث زن از دیدگاه فقه امامیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
31 بررسی اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
32 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
33 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در فقه (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
34 بررسی اصول حاکم بر اداره مطلوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
35 بررسی انواع فساد اداری در قرآن و احادیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
36 بررسی تبانی در معاملات دولتی؛مناقصه و مزایده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
37 بررسی تطبیقی حق توکیل وکالت به غیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
38 بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارضدر فقه و حقوق با توجه به قاون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
39 بررسی جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
40 بررسی جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
41 بررسی حاکمیت قانون در عرصه بین الملل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
42 بررسی حقوق شهروندی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
43 بررسی حمایت و رعایت نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
44 بررسی حوزه معاملات دولتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
45 بررسی حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
46 بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
47 بررسی رویکردهای مدیریتی در نیرو انتظامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
48 بررسی ریشه ایی اختلاف ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
49 بررسی سند 2030، اشکالات و مغایرت با اسناد بالا دستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
50 بررسی عوامل برون سازمانی در نظام اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
51 بررسی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی در تحقق اداره مطلوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
52 بررسی عوامل و آثار ظهور فساد اداری در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
53 بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
54 بررسی فساد اداری از دیدگاه قوانین ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
55 بررسی فساد اداری از نظر اسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
56 بررسی فقهی و حقوقی بیع کالا با ثمن شناور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
57 بررسی فلسفه ایجاد بودجه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
58 بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
59 بررسی قرار دادهای اداری در آرا دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
60 بررسی قواعد انتخاباتی اولین مجلس مشروطه در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
61 بررسی مصادیق فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
62 بررسی مصادیق و شاخصه های عدالت قضایی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
63 بررسی مفهوم خسارت معنوی ، امکان مطالبه و نحوه جبران آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
64 بررسی گروه های قراردادی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
65 بسترهای فساد اداری در جهان وایران وراهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
66 بسترهای فساد از دیدگاه قرآن واسلام وراهکارهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
67 بسترهای فساد در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
68 بسترهای فساد مالی و مصادیق آن در نظام بانکی ایران و راهکار ها و روشهای نوین مبارزه و پیشگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
69 تاثیر شناخت تربیت دینی در پرتو سقوط تعهدات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
70 تاثیرحاکمیت قانون برحکمرانی خوب (براساس شاخص های بانک جهانی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
71 تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
72 تحلیل آثار ناشی از بحران تفکر حقوقی در جامعه وکالتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
73 تحلیل اجتماعی تربیت دینی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
74 تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
75 تحلیل حقوقی مزاحمت جنسی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
76 تحول در ارث زن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
77 تشابهات قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
78 تشریح فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
79 تشریفات انعقاد قرارداد در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
80 تعدد و تکرار جرم با تاکید بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
81 تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
82 تفاوت های قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
83 تفسیر قوانین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
84 تقابل اپک و آژانس بین المللی انرژی در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
85 تمایز حاکمیت قانون و حکومت به وسیله ی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
86 تورم قانونگذاری و رابطه آن با ناکارآمدی قانون و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
87 تکنولوژی آموزشی تربیت دینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
88 جامعه مدنی، اقتصاد و سیاست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
89 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
90 جایگاه بازرسی و راهکارهای آن درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
91 جایگاه شورای حل اختلاف در نظم حقوقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
92 جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
93 جایگاه نظارت درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
94 جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
95 جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها و حقوق افراد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
96 حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
97 حدود و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
98 حق امنیت فردی در قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
99 حق بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر اصل برایت- سکوت و تفهیم اتهام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
100 حق مکتسب در آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
101 حمایت کیفری از حریم خصوصی منزل در نظام حقوقی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
102 دادگاه اختصاصی ویژه غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
103 دفاع وکیل در مرحله دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
104 دمکراسی و حقوق بشر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
105 دولت الکترونیک و مبارزه فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
106 دیدگاه دیوان عدالت اداری درباره عدالت براساس آرای دیوان عدالت اداری در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
107 رابطه افراط در وضع و محدود نمودن بخش خصوصی در بروز فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
108 رابطه افزایش فساد و عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
109 رابطه عدالت و پیشرفت در دولت دینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
110 رانت و رانت خواری به عنوان مصداقی از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
111 راه کارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
112 راهکارعملی پیشنهادی برای حل معضل تعزیرات منصوص شرعی در دستگاه قضایی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
113 راهکارهای مبارزه با فساد مالی - اداریدر حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
114 رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
115 رعایت عدالت در حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قانون مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
116 سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
117 سلامت اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
118 سنت های حاکم در تحقق حاکمیت قانون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
119 سیر تاریخی حقوق بشر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
120 شان تقنینی شورای اسلامی شهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
121 شان نظارتی شورای اسلامی شهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
122 شرط داوری در گروه های قراردادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
123 صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
124 ضمانت اجراهای کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
125 عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
126 عدالت اجتماعی با محوریت عدالت اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
127 عدالت در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
128 عدالت و حقوق بشر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
129 عدالت و حقوق زن در اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
130 عدالت و حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
131 عدالت یا مساوات؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
132 عوارض گمرکی از دیدگاه آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
133 عوامل ارزشی در تحقق سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
134 عوامل موثر بر سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
135 فرهنگ سازمانی و پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
136 فرهنگ سازمانی کارکنان ناجا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
137 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
138 قانون از کارآمدی تا تحقق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
139 قانون مطبوعات و محدودیت های آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
140 قانون و تاثیر آن در کاهش فساد در بخش دولتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
141 قانون و تاکید آن بر کارآمدی دستگاه های اجرایی و قضایی و قانون گذاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
142 قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
143 قراردادهای عدم افشاء (NDA) در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو
144 ماهیت حق اداره مطلوب در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
145 ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
146 مبانی نظری عدالت اجتماعی در نظریه عدالت جان رولز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
147 مبانی نظری و نقاط ضعف و قوت بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
148 محاسن و معایب استقرار نظام پارلمانی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
149 مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
150 مراجع رسیدگی به حل اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
151 مراجع صدور مجوز تفکیک اراضی وساختمانها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
152 مسئولیت مدنی هیاتهای اجرایی در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
153 مسیر و خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
154 مصادیق و اشکال فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
155 مطبوعات، عمومیت و رسانه محوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
156 معاضدت های قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
157 معضل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
158 مفاهیم نظم عمومی از دیدگاه قرآن واسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
159 مفهوم شهروندی و صیانت از آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
160 مفهوم متفاوت از جمهوری و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
161 مقایسه ی میان برداشت ها و ارزیابی میان قانون مداری در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
162 مقررات حاکم بر اینترنت و فیلترینگ آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
163 مقررات حاکم بر عوضین در قرارداد انتقال گاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
164 نظام پارلمانی در ایران ، چالشها و موانع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
165 نظریه قراردادی و نهاد داوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
166 نقش ارزش های اسلامی در کنترل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
167 نقش ارزش های دینی در پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
168 نقش دیوان کیفری بین المللی در خصوص گروه تروریستی داعش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
169 نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
170 نقش شرکت های دانش بنیان در ارتقاء حقوق بشر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
171 نقش عدالت در تفسیر قانون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
172 نگاهی بر اصول بین الملل اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
173 نگاهی به ضوابط «اخلاق حرفه ای» در امر وکالت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
174 هیات نظارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
175 وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
176 وکالت در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
177 وکالت زوجه در طلاق از دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده (1391) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
178 وکالت غیر قابل فسخ در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
179 پیشگیری از جرم در پرتو تعالیم دین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
180 پیشگیری از جرم در پرتو قوانین ایران و اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
181 چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی (دریافت مقاله)
182 چالش های دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
183 کارآمدی قانون از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
184 کارآمدی قانون و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
185 کلاه برداری رایانه ای و کلاه برداری کلاسیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
186 کنوانسیون جرایم محیط سایبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
187 کنکاشی پیرامون فساد تدارکاتی در خریدهای دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی