محمدرضا خواجه پور

 محمدرضا خواجه پور دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

محمدرضا خواجه پور

Mohamadreza Khajepour

دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
2 تاثیر رژیم رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکردکمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت بر رشد زایشی گلرنگ (توده محلی کوسه) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته در روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان، هیبرید هایسان 36 ، در اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
3 اثرات کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثرسولفات روی برعملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه درمنطقه سردسیر شمال فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برقابلیت های زراعی آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی باقیمانده در خاک سیستم های مختلف تغذیه ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی بکارگیری کود مرغی در بهبود خصوصیات خاک مزارع تولید ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 برری اثر دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانوساختارهای فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
11 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 تاثیرسولفات روی برخصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم درمنطقه اقلیدفارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تناوب زراعی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 مقایسه میزان عناصر غذایی دانه ذرت تحت سیستم های مختلف تغذیه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 واکنش گندم به تنش حرارتی در شرایط مزرعه با استفاده از تاریخهای کاشت بهاره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 پهنه بندی اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران