بهروز جانی پور

 بهروز جانی پور استادیار دانشگاه تهران

بهروز جانی پور

Behrouz Janipour

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Absorbent Granules Coated by Potassium Permanganate on Postharvest Quality of Rose (Rosa hybrida) Cultivars (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 7، شماره: 2
2 امکان سنجی احداث فرهنگسرا در افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از مدل swot (مورد مطالعه محله کرناسیان شهر دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 5
3 تاثیر تغذیه نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
4 نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک های شهری کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی سازماندهی مناسب فضایی کالبدی به منظور کاهش سردرگمی کودکان اتیستیک در فضاهای توانبخشی آموزشی مربوطه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزشهای معماری بومی بافت کهن شهری در توسعه پایدار شوش دانشگاه ازاد اسلامی واحد استهبان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
3 اصول و معیارهای مداخله ای و باز آفرینی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
4 اصول و معیارهای مداخله ای و بازآفرینی دربافتهای تاریخی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 امکان سنجی احداث فرهنگسرا در افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از مدل swot(مورد مطالعه محله کرناسیان شهر دزفول) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 انرژی های تجدیدپذیر و معماری پایدار در احیای معماری بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 باز پیرایی و طراحی مدارس تهران با استفاده از مصالح پیشرفته و اصول معماری سبز ملهم از مفاهیم معماری خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
8 بازآفرینی مفهوم فضا در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
9 بررسی تاثیر معماری پایدار در ساخت ساختمان های هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 بررسی تزیینات در بافت مرکزی اهواز (مطالعه موردی شباک) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 بررسی طراحی مجموعه تئاتر شهر و تأثیر آن بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه،نمونه موردی: تئاتر شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
12 بررسی نقش مؤلفههای طراحی محیطی در فضاهای توانبخشی آموزشی کودکان اتیستیک در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی نمودهای عناصر معماری سنتی اسلامی هویت ساز در بناهای فرهنگی معاصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
14 بررسی چگونگی پیدایش معماری ملیگرا در معماری معاصر ایران و تأثیر اندیشه های روشنفکران سنتگرا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
15 بهره برداری بهینه از سیستم فتوولتاییک در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
16 تاثیر وجودفضای آرامش بخش بر افزایش تمرکز کودکان اتیستیک در مراکز توانبخشی آموزشی مربوطه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
17 تبیین چهارچوب نظری زیبایی شناسی منظر راه در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره گیری از راهبردهای سازگاری با کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
18 تجلی نمادها در تزیینات معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 تدوین الگوهای مسکن دزفول با رویکردی به بازخوانی ارزش های پایدار در معماری بومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 جایگاه نگارگری در هنر و معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب جانبی در طراحی بوستان ها و فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 روش های استفاده از منابع انرژی غیر معمول در طراحی فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 روشهای بهره برداری ازرواناب های شهری درفضای سبز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
24 روشهای بهره بردای از آب باران در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
25 سیر تحول تاریخی نقوش تزیینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 ضرورت های بهبود و افزایش کیفیت محیط های شهری و روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
27 طراحی مجتمع اقامتی، آموزشی کودکان کارو خیابانی در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای آنان واقع در منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
28 طراحی منظرو فضای سبز سایت های صنعتی فعال با رویکرد توسعه پایدار؛ به مثابه زیرساخت سبز (نمونه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظرقایم، فردیس، کرج) (دریافت مقاله) نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری فضای سبز در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی
29 طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری پایدار از دیدگاه اجتماعی فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
30 مروری برتاثیرگذاری معماری پست مدرن درنماهای شهری نمونه موردی: شهردزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 موضوع نقوش تزیینی ایران در قبل و بعد از اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
32 نقش نمادین معماری مساجد در هویت بخشی کالبدی به محله های مسکونی کلان شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
33 نمادگرایی مفهومی در تزیینات و آرایه های سر در بناهای بافت مرکزی اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
34 نمادگرایی مفهومی و تاویل معنا از صورت در تزیینات مدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 واکاوی تزیینات کاشی کاری در بافت مرکزی اهواز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
36 واکاوی شکل تزیینات در بناهای مدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 ویژگی طراحی یک هتل نمادین( مطالعه موردی هتل برج العرب) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 پایایی منظر با بهبود کیفیت محیط شهری و روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
39 پایداری زیست محیطی باغ تاریخی عباس آباد بهشهر با رونق گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست