طوبی امیرعضدی

 طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

طوبی امیرعضدی

Toba Amirazoudi

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رودزیر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 بررسی تحلیلی- تطبیقی توسعه گردشگری بین ایران (شهر سرعین) با کوالالامپور مالزی (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
3 بررسی توا نمندیهای اقتصادی و طبیعی ژئوپارک قشم (مدل تحلیلSWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
4 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کارآفرینی در اعضاء شرکت های تعاونی روستایی (مطالعه موردی: قلعه نو) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
5 بررسی فضای سبز درون شهری وتاثیرآن برکیفیت زندگی شهروندان با مطالعه موردی باقرشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
6 بررسی مولفه های موثر بر کیفیت پیاده راه های شهری نمونه موردی پیاده راه 17 شهریور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
7 تاثیر فضای سبز درون شهری برکیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 تحلیلی بر کاربری اراضی ( مورد مطالعه شهرک واوان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
9 تخصیص کاربری اراضی با توجه به اهمیت مسجد و جایگاه آن در سیمای شهر ( مورد مطالعه شهرک واوان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
10 تدوین ضوابط معطوف به امر احیا، در خصوص بافت های تاریخی کاشان (نمونه موردی: محله محتشم کاشان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
11 مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری ماسال ایران و آناتولی ترکیه با رویکرد رقابت پذیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
12 نقش مشارکت در توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
13 گردشگری الکترونیک رویکردی نوین در همگرایی کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش محوری ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام