محمد تشنه لب

 محمد تشنه لب استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

محمد تشنه لب

Mohammad Teshnelab

استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین ویژگی های موثر برای بیماری نوروپاتیک در بیماران دارای درد مزمن با استفاده از شبکه عصبی عمیق (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 4، شماره: 2
2 طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی مستقیم برای سیستم های مرتبه کسری غیرخطی به کمک جبران ساز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 3
3 پهنه بندی خطر رانش زمین در منطقه طالش با استفاده از سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
4 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز طالقان با استفاده از روش سیستم های هوشمند (روش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر توابع پایه ای گوسی و شبکه عصبی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Fuzzy Systems Usage in Designing Automotive Engineering (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
2 آموزش سیستم فازی سلسله مراتبی با استفاد از الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته برای شناسایی سیستم غیرخطی و پیش بینی سری زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
3 آموزش شبکه عصبی فازی ANFIS بر پایه الگوریتم اجتماع پرندگان (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 آموزش شبکه فازی عصبی جهت تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PIDبرای کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت بهم پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
5 ارائه دو ساختار مختلف لایه پنهان برای مهار همبستگی میان ویژگی های مقدار گسسته ورودی در شبکه های عصبی بیزین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای رمز گشایی یک متن رمز شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
7 ارائه شبکه عصبی برمبنای مجموعه های راف بمنظور سیستمهای دارای عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
8 ارائه مدل رفتاری مصرف کنندگان با استفاده از ژنتیک فازی مبنی بر چندهدفه به منظور پیش بینی در بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
9 ارائه مدلی جهت بهبود الگوریتم خوشه بندی K-Means بر پایه الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
10 ارائه یک روش جدید جهت بهینه کردن مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی برالگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
11 ارائه یک ساختار انعطاف پذیر بهینه قابل بازسازی در حین آموزش در شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 ارائه یک مدل تصمیم گیری انتخاب سبک معماری بر اساس معیار های چندگانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 ارائه یک مدل کنترل فازی مسیر حرکت رباتهای همه جهته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
14 ارائه یک معماری بهینه برای الگوریتم های تقلیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 ارائه یک پروتکل مسیریابی مقیاس پذیرمبتنی برمکان درشبکه های موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
16 ارائهی یک الگوریتم نوین تحلیل خوشه بندی بر پایه بهینه سازی تاخیر زمانی اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 ارزیابی روشهای تخمین پارامترهای ژئومکانیکی تونل امامزاده هاشم توسط تحلیل برگشتی هوشمند (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
18 استفاده از تکنیک شبکه عصبی – فازی در جهت بهبود دقت تخمین میزان نیروی کار پروژه های نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
19 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی هیدرولوژیکی جهت پیش بینی جریانات رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 استفاده از شبکه های عصبی پیشرو آبشاری برای پیش بینی مقاومت بتن (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
21 استفاده از عملگرهای فازی در آتوماتای سلولی برای تولید اعداد تصادفی یکنواخت (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
22 استفادها ز داده کاوی و تکنیک سیستمهای ژنتیکی فازی جهت پیش بینی موجودی های نقد در بانکها و موسسات مالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 افزایش کیفیت تصاویر درماتوسکوپی ملانوما با استفاده مناسب از ضرایب موجک در ساختار یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
24 الگوریتم یادگیری جدید ترکیبی برای تعلیم شبکه عصبی CMAC با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی و نرخ تنزیل متغیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
25 الگوریتم یادگیری جدید ترکیبی برای تعلیم شبکه عصبی CMAC با استفاده از نرخ یادگیری متغیر بر اساس کارایی یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
26 انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی پیرسون با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
27 انتخاب ویژگی و کلاس بندی داده های میکرو آرایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی بیزین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
28 بررسی مسئله تخمین سیستم غیر خطی از دیدگاه بهینه سازی مقید وطراحی تخمینگر تکاملی تفاضلی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 بررسی کارایی کنترلرهای فازی تطبیقی به وسیله الگوریتم ژنتیک نوین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
30 برنامه نویسی بازه ای بر پایه الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
31 بهبود قانون هدایت تناسبی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر قیود تعقیب کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
32 بهسازی تصاویر با استفاده از روشهای فازی و انتخاب پارامترها بصورت تطبیقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
33 بهینه سازی الگوریتم LOLIMOT با استفاده از مدل های غیر خطی محلی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 بهینه سازی الگوریتم LOLIMOT توسط ترکیب مدلها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
35 بهینه سازی الگوریتم سیستم مورچگان به وسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
36 بهینه سازی طراحی تراکم دینامیکی بوسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بهینه سازی و افرایش سرعت همگرایی جفت نمودن ورودی-خروجی های یک سیستم چندورودی-چند خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
38 بهینه سازی چند هدفه به منظور افزایش کارایی در سیستم های مدیریت پشتیبان بازاریابی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 بکارگیری FUZZY –UML جهت مدل نمودن سیستم های غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
40 بکارگیری تابع دو قطبی انعطاف پذیر در کنترل یک روبات راه رونده دو پا با استفاده از کنترلر شبکه عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 تحلیل ژنتیکی میزان سود تولیدکننده انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختارشده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
42 تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
43 تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک تغییر یافته (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
44 تخمین تعداد خوشه هادر خوش هبندی سلسله مراتبی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
45 تخمین توابع غیرخطی بر پایه شبکه های عصبی با آموزش گردایان مرتبه اول و دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 تخمین پارامترها و تعداد بهینه ترکیبات مدل ترکیبی گوسین وبکارگیری آن در دسته بندی کننده های بیزین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
47 ترمیم و بهینه سازی ساختار شبکه های عصبی با استفاده ازآموزش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 تشخیص ایسکمی قلبی بااستفاده از سیستم فازی با قابلیت تعبیرپذیری پزشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
49 تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از شبکه های عصبی- احتمالاتی والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
50 تشخیص بیماریهای غده تیرویید با استفاده از یک شبکه عصبی– فازی ترکیبی مبتنی بر تحلیل تفکیک‌کننده خطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
51 تشخیص موجودیت های نامدار فارسی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
52 تطبیق پارامترهای الگوریتم ژنتیک با استفاده از سیستم های فازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
53 تنظیم سطح قند خون در دیابت نوع 1 با استفاده از کنترل کننده خود تنظیم مد لغزشی بر مبنای شبکه عصبی راف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
54 تنظیم پارامتر یادگیری شبکه عصبی آدلاین به روش آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
55 تنظیم پارامترهای الگوریتمهای یادگیری در شبکه های عصبی SDPTA,EBTPA,RDPTA,SCPTA با استفادها ز آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 تکامل تدریجی رفتار در الگوریتم های ممتیک با استفاده از سازگاری در تقلید افراد جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
57 حل مسئله SLAM با روش هوشمند و شبیه سازی بر روی ربات Khepera II (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
58 خوشه بندی مبتنی بر مورچه با استفاده از استدلال مبتنی بر مورد (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
59 خوشه بندی مبتنی بر مورچه با استفاده از گراف (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
60 راهکاری جدید برای خوشه بندی مبتنی بر مورچه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
61 رمزنگاری تصاویرRGBبا استفاده از تابع آشوبLogisticMapو عملگرهای برش و جهش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
62 روش جدیدی برای داده کاوی مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
63 روش نوین جهت بهینه سازی شبکه عصبی با استفاده از پردازش تکاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
64 روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
65 رویکرد انسان شناختی در خلاصه سازی متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
66 شبکه عصبی چند لایه نوع Neuro-Fuzzy GMDH با یک حلقه بازخوردی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
67 شبکه های عصبی انعطاف پذیر باساختار بهینه قابل بازسازی در حین آموزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
68 شناسائی اثر انگشت بوسیله سیستم های هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
69 شناسائی مدلهای فازی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی کارتزین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
70 شناسایی اشیاء متحرک با استفاده از الگوریتم های هوشمند ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
71 شناسایی زیرفضا برای سیستم دینامیکی عصبی- فازی با استفاده ازLOLIMOT (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
72 شناسایی سیستم های غیرخطی پویا بوسیله شبکه ANFISبا استراتژی آموزش ترکیبیPSO و GD (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
73 شناسایی و پیش بینی سیستم های آشوب با استفاده از شبکه های عصبی دینامیک زمان گسسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
74 شناسایی و پیش بینی سیستم های آشوب با استفاده از شبکه های عصبی دینامیک زمان گسسته (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
75 طبقه بندی بازه های بی تشنج و تشنجی با استفاده از سیگنال خام مغزی توسط شبکهعصبی با ویژگی های فرکانسی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
76 طراحی بهینه کنترل کننده نوروفازی به کمک آلگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
77 طراحی ساختار پردازشگر هوشمند TD-CMAC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
78 طراحی سیستم فازی - عصبی برای کنترل کامیون باری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
79 طراحی سیستم فازی عصبی بر پایه خوشه بندی داده های هواشناسی برای تخمین و پیشگوئی دما (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
80 طراحی سیستم هشداردهنده هوشمند دریچه های سد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
81 طراحی شبکه‌های عصبی پیشرو انعطاف‌پذیر با الگوریتم یادگیری شبیه ساز ذوب فلز اصلاح شده به منظور شناسایی سیستم‌های غیرخطی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
82 طراحی مدل هوشمند عمیق به منظور پیش بینی بیماری صرع با استفاده از سیگنال ECG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
83 طراحی و شبیه سازی شبکه عصبی بازگشتی راف به منظور پیش بینی دما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
84 طراحی و شبیه سازی فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی پویای شناساگر با نرخ بهینه برای همگرایی پارامترها بر پایه گرادیان نزولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
85 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده PID خودتنظیم برپایه شبکه های عصبی MLP و پویا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
86 طراحی کنترل کننده فازی نوع دوم مد لغزشی برای بازوی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
87 طراحی کنترل کننده فازی-عصبی با آموزش پسخور خطا بمنظور افزایش بازده انرژی در مبدل های حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
88 طراحی یک سیستم خبره مدیریت بهینه پروژه با نگرشی ویژه به پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
89 طراحی یک سیستم هوشمند برای پارک کامیون بر مبنای یادگیری تقویتی و منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
90 مدل جدید ارزیابی سیستمهای تطابق شما مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
91 مسیر یابی و یافتن سرعت بهینه ی رباتOmni-Directional سه چرخ در محیط ناهموار توسط استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
92 معرفی الگوریتم Micro-AWPSO به همراه کنترل کننده فازی ضرایب (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
93 معرفی شبکه ای جدید از خانواده GMDH بر اساس ساختمان ANFIS (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
94 مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطیARMA تعمیم یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
95 نگاشت مدل رسمی فازی FPN به زبان نشانه گذاری توسعه یافته فازی FXML (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
96 هوشمندسازی منابع داده برای جامعیت اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
97 پهنه بندی خطر زمینلغزش در منطقه رودبار منجیل با استفاده از شبکه عصبی - فازی در مقیاس 1:50000 (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
98 پیش بینی اطلاعات سری زمانی با شبکه عصبی فازی بازگشتی به کمکآموزش ترکیبی گرادیان نزولی وPSO (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
99 پیش بینی اقلیمی پارامترهای هواشناسی با استفاده از شبکه های عصبی - فازی بر اساس آموزش پارامترهای بخش تالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
100 پیش بینی امواج دریایی با استفاده از شبکه عصبی فازی با آموزش دو بخش مقدمه و تالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
101 پیش بینی تولید نفت خام با استفاده از الگوریتم توده ذرات موازی با راهبرد مهاجرت ناهم زمان تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
102 پیش بینی حداکثر دمای روزانه با استفاده از یک ساختار نوین پویای شبکه عصبی - فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
103 پیش بینی سری زمانی دما با استفاده از شبکه های عصبی فازی ممدانی، سوگنو، لارسن و تسوکاموتو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
104 پیش بینی سری زمانی دما و فشارحاصل ازسطح دریا با استفاده از شبکه های عصبی فازی ممدانی، سوگنو، لارسن و تسوکاموتو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
105 پیش بینی قیمت انرژی درسیستم های تجدید ساختارشده با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی ـ فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
106 پیش بینی مصرف بار الکتریکی با روش هوشمند فازیعصبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
107 پیش بینی مقاومت بتن با استفاده از یک ماشین یادگیر و ابزارشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
108 پیش بینی نرخ ترافیک ورودی به مسیریاب با استفاده از شبکه عصبی با قابلیت وزن های دینامیک دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
109 پیش بینی کوتاه مدت آلودگی هوا با کمک شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه وخط حافظه دار تاخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
110 پیش بینی کوتاه مدت اقلیمی آلودگی هوا با استفاده از شبکه های پرسپترون LLD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
111 پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک با استفاده از شبکه عصبی برگشتی-المن، مبتنی بر استخراج ویژگی و آموزش عاطفی (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
112 چیدمان مکانی بهینه گرهها در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم هوشجمعی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
113 کاربرد سیستم عیب یاب فازی در پالایشگاه ها وپتروشیمی ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
114 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی دبی رودخانه دز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
115 کاربرد منطق فازی در ارتقای امنیت مسیریابی درشبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
116 کلاسه بندی فعالیت پروتئین P53 مبتنی بر استخراج ویژگی و شبکه های عصبی احتمالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
117 کنترل ترکیبی بازوی روبات انعطاف پذیر با کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
118 کنترل سطح بیهوشی با استفاده از کنترل کننده کلاسیک و شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
119 کنترل فرآیند شیمیایی CSTR با استفاده از شبکه عصبی پیش بینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
120 کنترل پارامترهای الگوریتم ژنتیک بر پایه سیستم های فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
121 کنترل پارک کامیون با استفاده از روشبهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
122 کنترل پیش بین تطبیقی سیستمهای غیر خطی چند متغیرهبا استفاده از شبکه عصبی فازیCMAC (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
123 کنترل کننده PID خود تنظیم فازی چند مدله در کنترل ازدحام شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
124 کنترل کننده عصبی پرسپترون چند لایه مستقیم پایدار برپایه لیاپانوف برای دسته ای از سیستم های غیرخطی گسسته زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
125 یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی بر آتوماتای سلولی وبهینه سازی جمعی ذرات (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
126 یک الگوریتم مسیر یابی هوشمند برای شبکه های ارتباطی با استفاده از سیستم کنترل فازی و مورچه های سیار (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
127 یکسان سازی فازی در برنامه سازی منطقی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران