عبدالعظیم آجیلی

 عبدالعظیم آجیلی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

عبدالعظیم آجیلی

Abdolazim Ajili

دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی منابع استحصال آب کشاورزی وراهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثرات کشاورزی بر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثزات آلودگی های آفت کش های کشاورزی در آب، خاک و مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 امنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
5 امنیت غذایی و چالش های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
6 بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در توسعه مدیریت تلفیقی آفات درکشاورزان گنذم کار استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 بررسی تأثیرات ریزگردها بر پوشش گیاهی (اهمیت، پیامدها، راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
8 بررسی دانش، نگرش و رفتار ایمنی کشاورزان سبز یکار شوش در استفاده از سموم آفت کش (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
9 بررسی ضرورت نیاز به آموزش کارآفرینی و خوداشتغالی در بین دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
10 بررسی عوامل مؤثربرتوسعه روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
11 بررسی منشأ ریزگردها (اهمیت، پیامد و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
12 بررسی نقش خشکسالی در تولیدات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی نقش دولت در سیاست گذاری و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی(موردمطالعه: شهرستان شوش) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی نقش و اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی درایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و اشتغال زایی دردانشجویان رشته کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 تاثیر ریزگردها در افزایش آلودگی هوا و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
17 تحلیل دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
18 تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بابهره گیری ازروش تاکسونومی عددی مطالعه موردی دهستان عنافجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تلفیق دانش بومی و دانش مدرن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 تلفیق دانش بومی و دانش نوین در کشاورزی ارگانیک؛ گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 تمهیدات ترویج کشاورزی در بروز خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
22 توانمندسازی کشاورزان و تأثیر آن در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 خصوصی سازی ترویج کشاورزی، راهبردی در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
24 شناسایی الگوی بهینه مدیریت منابع آب و تاثیر آن در کاهش اثرات خشکسالی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
25 شناسایی الگوی بهینه مدیریتمنابع آب و تأثیر آن در کاهش اثرات خشکسالی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 شناسایی مدیریت بهینه آب و تاثیر آن درمناطق خشک و کاهش خشکسالی خوزستان اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 صنعت گردشگری و بررسی نقش آن در تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه پایدار روستائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
28 مدیریت بهینه منابع آب رویکردی درجهت توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
30 مدیریت پایدار منابع خاک با رویکرد کشاورزی حفاظتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
31 مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی ازدیدگاه باغداران سیب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
32 مقایسه مصرف سموم و کودهای شیمیایی در بین ذرت کاران شهرستانهای اندیمشک، دزفول و شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
33 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
34 نقش دانش بومی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
35 نقش زنان روستایی در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 نقش واهمیت محیط زیست واکولوژی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 نقش کشاورزی دقیق دربهبود توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
38 نقش یادگیریهای سیار در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
39 هدفمندی مدیریت زیرساخت های گردشگری با توجه به بحران اقتصادی آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
40 کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
41 گردشگری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی