دکتر آیدین حمیدی

دکتر آیدین حمیدی Department of Seed Plant Certification and Registration Institute(SPCRI), Alborz, Iran

دکتر آیدین حمیدی

Dr. Aidin Hamidi

Department of Seed Plant Certification and Registration Institute(SPCRI), Alborz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.