دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

Dr. Mohamad Hossein Papoli yazdi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.