دکتر عباس افشار

دکتر عباس افشار استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر عباس افشار

Dr. Abbas Afshar

استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.