دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی

دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی

Dr. Jalal Dehghani Firoozabadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.