بی بی سادات رضی بهابادی

 بی بی سادات  رضی بهابادی دانشیار/ دانشگاه الزهرا(س)

بی بی سادات رضی بهابادی

دانشیار/ دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی همسان انگاری علم و ایمان از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 4، شماره: 2
2 تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20) (مدخل عایشه در دائره المعارف قرآن لایدن) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
3 ترجمه و نقد مدخل بسمله در دائره المعارف قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 3، شماره: 1
4 داوری قرآن کریم نسبت به سخنان منافقان با تکیه بر آرای آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 5، شماره: 19
5 روش های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 2
6 عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 7، شماره: 27
7 عوامل سلام و لعن در قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 4
8 کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
9 مروری بر تاریخ اختیار در قرائات و ضوابط قرائات معتبر (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 3، شماره: 2
10 مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 13
11 نقش سیاق و عناصر درون متنی در کشف غرض سوره مریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 89
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه مفهوم محبت در قرآن و عهد جدید (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی