دکتر فاطمه تقی یاره

دکتر فاطمه تقی یاره دانشیار دانشگاه تهران

دکتر فاطمه تقی یاره

Dr. Fateme Taghiare

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی روان درمانی وجودی ملهم از اندیشه ی مولانا در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 54
2 تاثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
3 تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
4 مطالعه عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر فرهنگ پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23