مونا بیکر

 مونا بیکر استاد دانشگاه منچستر انگلستان

مونا بیکر

Mona Baker

استاد دانشگاه منچستر انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.