حمیده افقی

 حمیده افقی دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)

حمیده افقی

Hamideh Ofoghi

دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Optimization of nitrogen and phosphorus removal from meat processing wastewaters using microalgal biofilms (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
2 Virus-Based Vectors: A New Approach for Production of Recombinant Proteins (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی اثر زنجبیل در مقایسه با ویتامینE بر کشت آزمایشگاهی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند نژاد افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
4 بررسی اثر نوع آنزیم و زمان هیدرولیز برتولید پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اارئه راهکار به منظور حل مشکل سیتسمهای کشت بیوفیلمی ریز جلبکها از طریق اصلاح سطح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
2 اثر محیط های کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای گیاه جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
3 انتقال ژن با واسطه Dendrobium sonia 17 باواسطه Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 Bacillus در aprE در بیان ژن پروتئاز قلیائی TnrA و ScoC نقش عوامل تنظیم نسخه برداریlicheniformis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 CYTOTOXIC EFFECT OF SAPONINS EXTRACTED FROM SPIRULINA PLATENSIS ON THREE CANCER CELL LINES (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 EFFECT OF DIFFERENT CELL DISRUPTION METHODS ON PROTEIN EXTRACTION OF SPIRULINA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 The microalga Chlamydomonas reinhardtii as a factory for the production of recombinant protein (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
8 بررسی اثر آنزیم لیزوزیم بر پایداری نانو ذره کیتوزان پلاسمید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
9 بررسی بیان موقت ژن GFP به واسطه آگروباکتریوم تومه فاسینس در گیاه Melissa officinalis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 بررسی تاثیر الیسیتور زیستی همی سلولز بر میزان بیومسو محتوای آلکالوییدی ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 بررسی تاثیر انواع محیط کشت بر رشد رویشی ریزنمونه های درون شیشه ای جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
12 به منظور معرفی ژن انتخابگر مناسب در مهندسی ژنتیک Spirulina platensis ارزیابی حساسیت آنتیبیوتیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 بهینه سازی بیان موقت ژن در گیاه اسنفناج به روش آگرواینجکشن با حامل ویروسی PVX (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 بیان موقت آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در برگهای توتون و اسفناج به روش اگرو اینفیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
15 بیان موقت آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در برگهای توتون و اسفناج به روش اگرو اینفیلتراسیون (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بیان و ترشح هورمون کلسی تونین انسانی درمخمر Pichia pastoris (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 ساخت سازه مناسب جهت انتقال ژن به ریز جلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 شناسایی کیفی و کمی کلسی تونین نوترکیب انسانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 طراحی و سنتز کانستراکت بیانی ژن کلسیتونین انسانی نوترکیب در ریزجلبکChlamydomonas Reinhardtii (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 کلون و بیان ژن Fusarium oxysporum nep-1 درEscherichia coliبه منظور دست یابی به یک علف کش زیستی نوترکیب جدید (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 همسانه سازی ژنGFP و انتقال آن به هستهChlamydomonas Reinhardtii (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 همسانه سازی فاکتور رشد عصب انسانیNGF نوترکیب در وکتور ویروسیPVX (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 همسانهسازی و بیان فاکتور رشد عصب انسانی نو ترکیب درE. Coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران