غلامرضا احمدیان

 غلامرضا احمدیان دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)

غلامرضا احمدیان

|Gholamreza Ahmadian

دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابداع یک روش RT-PCR-RFLP برای تمایز ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی فیلد ایران با سویه های گزارش شده در دنیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 ادغام ژن کیتیناز باسیلوس پومیلوس به داخل ژنوم باسیلوس سوبتی لیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ایجاد مصونیت بر علیه اکینوکوکوس گرانولوسوس با آنتی ژ چند اپیتوپی تحریک کننده سلول های T در مدل موش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی بیان آنزیم بتا. گالاکتوزیداز باکتری باسیلوس سوبتیلیس سویه 168 بر سطح اسپور باکتری باسیلوس سوبتیلیس سویه (RH101(ΔcotC به منظور تولید بیوکاتالیست (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی بیان سطحی پیتیدهای مشتق شده از پروتئین VP1 ویروس بیماری تب برفکی در باکتری E.coli (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 تثبیت آنزیم آلفا آمیلاز باسیلوس لکنی فورمیس بر روی سطح اسپور باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 تولید موتانتهای ژن آنزیم کیتیناز Bacillus pumilus SG2 و بررسی تغییرات فعالیت کیتینازی آنها بر ضد قارچ های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 جداسازی و تعیین توالی ژن کیتیناز از باکتری Bacillus subtilis Subsp. SG2 جمع‌آوری شده از خاکهای شور ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
9 کلونینگ و توالی یابی ژن VP2 ویروس فوق حاد بیماری بورس عفونی طیور (گامبورو) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 کلونینگ، بیان و ترشح پروتئین A از منشأ S.aureus در B.subtilis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 کنترل بیولوژیک قارچ بیماری زا عامل پوسیدگی زغالی (Macrophomina phaseolina) با استفاده از Streptomyces sp. BJ03 جدا شده از رسوبات نواحی شمالی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 نمایش سطحی پروتئینهای نوترکیب بر روی سطح باکتری باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران