مهدی حسینی

 مهدی حسینی استاد دانشگاه هنر

مهدی حسینی

Mehdi Hosseini

استاد دانشگاه هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چرخه های حرارتی روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن الیافی و مقایسه آن با بتن بدون الیاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
2 اثر سیکل های تر شدن – خشک شدن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی ملات سیمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 26
3 اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
4 ارایه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست مود I سنگ حاصل از آزمایش روی نمونه SCB با استفاده از مقاومت کششی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 2
5 استفاده از آزمایش برزیلی برای تخمین سریع چقرمگی شکست مود I (مطالعه موردی: سنگ توف کرج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
6 امکان جذب تراهرتز توسط چاه پتانسیل کوانتمی دوگانه و پایداری آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 1
7 Modelling of the loading rate in facultative wastewater stabilization ponds and the assessment of organic matter decline (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
8 New magnetic/Biosilica/Sodium Alginate Composites for removal of Pb (II) ions from aqueous solutions: kinetic and isotherm studies (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
9 Optimal Placement of DGs in Distribution System including Different Load Models for Loss Reductionusing Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 3
10 برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت بر خزش سنگ نمک تحت فشارهای همه جانبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
12 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آب شکن های سری سرسپری جاذب در مسیر مستقیم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
13 بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
14 تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر روی مقدار پتاسیم قابل جذب خاک با عصاره گیرهایمختلف در یک خاک با سطح ویژه زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
15 تاثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
16 تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تاکید بر اثر بانوی خیال پرداز بر مبنای آرای صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
17 راهبردهای شکل گیری تیم های تسهیل کننده خلق دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
18 طراحی مدل سازمان جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
19 کشف ارزش تصویر در هنر عهد فتحعلی شاه قاجار (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 2
20 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
21 مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
22 مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر ژئومتری ترک ایجاد شده در دیواره چاه، بر روی فشارشکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
23 نیت مندی و ارتباط آن با رنگ های به کاررفته در دیوارنگاره های درباری قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An empirical relation for estimating mode I fracture toughness of rock (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
2 Analytical Prediction of Indentation Response of an In-Plane Prestressed Cylindrical Composite Sandwich Shell Indented by a Rigid Blunted Indenter (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 Application of Improved Bees Algorithm for Optimal Capacitor Placement on Electric Power Distribution Networks (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
4 Application of Improved Bees Algorithm for Optimal Capacitor Placement on Electric Power Distribution Networks (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
5 Assessing the effect of delay blasting on measuring the size distribution of blasted rock at Alvand Qoly limestone mine (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 آنالیز وابستگی توابع رشنال به توزیع ارتفاعی نقاط کنترل در تصحیح هندسی تصاویر IRC-1C (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
7 اثر اندازه دانه های ماسه بر روی خصوصیات مکانیکی ماسه سنگ سست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
8 اثر جریان شعاعی سیال منفذی بر روی پایداری چاههای نفت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 اثر زاویه تقاطع دو ناپیوستگی بر روی پایداری تونل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 اثر زاویه درزه بر روی تمرکز تنش حول حفریات زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 اثر زمان بر خاک رمبنده حاوی خاکستر لجن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 اثر ساخت و بافت سنگ توف بر روی ویژگیهای مهندسی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 اثر سوء قلیائیت زه آب بر میزان رس قابل انتشار در دو خاک با میزان ماده ی آلی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
14 اثرشوری و قلیائیت آب آبیاری برمیزان رس قابل انتشاردریک خاک باکاربری مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
15 ارائه برنامه رایانه ای برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست مود I سنگ ها با استفاده از اندیس بار نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
17 ارایه راه کارهایی جهت ارتقای گردشگری تلخ در ایران با استفاده از روشswot (مطالعه موردی شهر آبادان) (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
18 استراتژی منابع انسانی و سرقت زمان توسط کارکنان سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 استفاده از روش Directed Band Ratio در تشخیص کانی های رسی و تفکیک آنها از پوشش گیاهی در منطقه شهر بابک (استان کرمان) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
20 استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مکانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
21 المان های شهری و نقش آنها در ایجاد تعاملات فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
22 الونیت زایی در منطقه طارم (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 امکان سنجی و طراحی مفهومی ترمز هیدرولیکی ضد قفل خودرو و محور های دوار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
24 امکان سنجی و طراحی مفهومی ترمز هیدرولیکی ضد قفل خودرو و محور های دوار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
25 انتخاب مناسب ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
26 اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
27 CO2 Injection in order to Enhanced Oil Recovery and Economic Assessment in one of Iranian oil reservoir (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
28 Effects of Parallel FACTS Devices on Voltage Stability (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
29 Effects of Series and Shunt Distribution FACTS Devicein Distribution Systems for Voltage Improvement (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
30 Grading Ring Optimization Using Artificial Neural Network (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
31 Indentation Analysis of an In-Plane Prestressed Spherical Composite Sandwich Shell Subjected to a Rigid Cylindrical Indenter (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
32 Modeling of Series Distribution FACTS Device in Distribution Systems for Voltage Improvement and Loss Reduction (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
33 Negative Flash Calculation Algorithms for MinimumMiscibility Pressure (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
34 Optimal Placement and Sizing of Distributed Generation via a Hybrid Multi-Objective Artificial Bee Colony and Differential Evolution Algorithms (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
35 PSO Based VPI & LLR by Optimizing the Size and Location of DGs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
36 THE NUMERICAL ANALYSIS OF INSTABILITY OF A COMPOUSIT CYLINDRICAL SHELL (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
37 USING VARIATIONAL CALCULUS AND FEM IN ANALYSIS OF A LOADED SHELL (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
38 Vibration Analysis of a Laminated Composite Beam with Non-ideal Boundary Conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 برآورد تجربی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی باسپرEPB مطالعه موردی، خط 2 متروی مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه آبشکن های سری سرسپری بر تغییرات توپوگرافی بستر درمسیر مستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی آلودگی به سالمونلا در تخم مرغ های مزارع مرغ تخمگذار شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 بررسی اثر خصوصیات دیواره گسل بررفتار مغارهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 بررسی اثر سختی برشی، سختی نرمال و نسبت تنش افقی به قائم بر میزان دبی آب ورودی به تونل با استفاده از نرم افزار UDEC (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
44 بررسی اثر گردگوشگی و تعداد سیکل های ترشدگی - خشک شدگی بر روی شاخص دوام وارفتگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
45 بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل دینامیکی فضاهای زیرزمینی در اثر بارهای ناشی از انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
46 بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در شرکت ایران خودرو(بخش پرس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
47 بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه ای با مولفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج الله) بیرجند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
48 بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری در استان خراسان جنوبی در سال 1395 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
49 بررسی ارتعاشات ورق های بیضوی و سوپر بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بسترالاستیک وینکلر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد
50 بررسی بازاریابی اخلاقی اسلامی از دیدگاه اسلام و غرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
51 بررسی پایایی و روایی آسیب شناسی مدیریت کلاس های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
52 بررسی پراکندگی عناصر جهت مطالعه کانه زایی رگهای طلا در چنگوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
53 بررسی تاثیر آموزش های معرفتی و ارزش های کاری بر موفقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
54 بررسی تاثیر آموزه های دینی و اخلاق حرفه ای بر بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمه سلامت استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
55 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری در عملکرد رفتاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
56 بررسی تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی بانک سینا شهر اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
57 بررسی تاثیر بهزیستی اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
58 بررسی تاثیر پرده آ ببند برخطوط جریان و توزیع فشارمنفذی در سد کارون 4 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
59 بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان و بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مشتریان در بانک تجارت استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
60 بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و تعلق خاطر کاری بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان شرکت سیمان آرتا استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
61 بررسی تاثیر سطح کنترل مدیریت بر موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
62 بررسی تاثیر سلامت روحی و جسمی بر افزایش تعالی سازمانی کارکنان اداره کل دادگستری استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
63 بررسی تاثیر شایستگی بر عملکرد حرفه ای با نقش واسطه ای توانمندی های چابکی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
64 بررسی تاثیر شایستگی بر عملکرد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
65 بررسی تاثیر شیب زمین بر روی نیروهای داخلی و ممان خمشی سیستم نگهداری بتنی تونل با استفاده از نرم افزارFLAC2D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
66 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
67 بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده بر توسعه حرفه ای سازمانی در اداره کل مخابرات استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
68 بررسی تاثیر مبادلات اقتصادی مرزی بر همدلی اقوام (مطالعه موردی: بانه) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
69 بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری بر عوامل یادگیری سازمانی کارکنان بانک توسعه تعاون استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
70 بررسی تاثیر منشور اخلاقی و اداری و رهبری معنوی بر بهزیستی معنوی در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
71 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خود کار امدی اجتماعی کارکنان (موردمطالعه: اداره امورمالیاتی استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
72 بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
73 بررسی تاثیرحسابداری تعهدی در شناسایی درآمد و هزینهها و نقش آن در بودجه بندی عملیاتی درموسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
74 بررسی تأثیر سرعت امواج طولی و چگالی خشک بر روی چقرمگی شکست مود I سنگ ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
75 بررسی تأثیر شیب سطح زمین بر روی پروفیل نشست سطح زمین در اثر تونلسازی با استفاده از نرمافزارFLAC2D (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
76 بررسی چگونگی طراحی سیستم اجرایی چابک برای اقتصاد ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
77 بررسی رابطه برون سپاری با کیفیت خدمات ارایه شده و رضایتمندی مورد مطالعه بیمه شدگان بیمه سلامت استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
78 بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان شهرداری اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
79 بررسی رابطه بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهره وری در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
80 بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با موفقیت و سازگاری شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
81 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سکوت سازمانی کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
82 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی با سکوت سازمانی کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
83 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
84 بررسی رابطه بین مدیریت زمان با سازگاری شغلی و خلاقیت شغلی کارکنان بانک ملی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
85 بررسی رابطه توانایی مدیریت با معیارهای ارزش آفرینی شرکت های پذیرفته در بورس ×اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
86 بررسی رابطه سبک های تفکر با مهارت های ارتباطی کارکنان شرکت سیمان آرتا استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
87 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
88 بررسی رابطه معنویت با سرمایه فکری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
89 بررسی رژیم غذایی خرچنگ شناگرآبی Portunus segnis جهت حلال گوشت بودن بودن و قرار گرفتن در سبد غذایی درآبهای سواحل بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
90 بررسی رفتار استاتیکی سدهای خاکی با هسته قایم و مایل (مطالعه موردی : سد علویان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
91 بررسی رفتار حرارتی فلز شیشه ایی حجیم با ترکیب (0.5)Fe(77)Mo(2)P(10)C(4)B(4)Si(3))(99.5)Cu بوسیله دستگاه های آنالیز حرارتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
92 بررسی روابط کانی شناسی دگرسانیهای اسید - سولفات در آتشفشانیهای سنوزوئیک بخشی از زون طارم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
93 بررسی قابلیت نرم افزار Examine در تحلیل پایداری حفرات زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
94 بررسی قابلیت نرم افزار PHASES در تحلیل پایداری حفریات زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
95 بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگو لاسیون در حذف نیترات از محلولهای آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
96 بررسی کانسارها و آثار معدنی آلونیت و توزیع اقتصادی آن در زمین (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
97 بررسی کیفیت و کمیت زباله های خطرناک ویژه 3 کلینیک دندانپزشکی تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
98 بررسی مسائل کلانشهرها از منظر مخاطرات طبیعی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
99 بررسی معیار شکست های هوک و براون، بینیاوسکی و جانستون در خصوص تخمین مناسب مقاومت ماسه سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
100 بررسی مقایسه ای دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر بر اساس ویژگی های دموگرافیک دانشآموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
101 بررسی مقدماتی طلا در منطقه زرهکان (غرب قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
102 بررسی موانع توسعه کارآفرینی از نظر کارکنان و مدیران اداره صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
103 بررسی میزان آلودگی گوشت قرمز تولیدی در شهر زاهدان به باکتری اشریشیاکلای در سال 96 (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
104 بررسی ناهمسانگردی در مقاومت تراکم تک محوری و خواص الاستیک استاتیک ودینامیک ماسه سنگ اطراف لوشان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
105 بررسی نقش بدبینی سازمانی در عدم سازگاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان بانک ملی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
106 بررسی نقش بدبینی سازمانی و تخریب همدیگر در کاهش رفتارهای مدنی در سازمان آب و فاضلاب شهری استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
107 بررسی نقش بی تفاوتی سازمانی بر فرسودگی روانی و کاهش سازگاری شغلی کارکنان بانک ملی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
108 بررسی نقش توسعه منابع انسانی بر بهبود اخلاق سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان بانک ملت استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
109 بررسی نقش خودکارآمدی کارکنان در عملکرد غیر مالی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
110 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر جامعه پذیری سازمانی و موفقیت شغلی کارکنان دامپزشکی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
111 بررسی نقش عناصر درگرانودیوریت سامن به عنوان مولد ذخایر اسکارن در منطقه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
112 بررسی نقش فرایند های مدیریت دانش بر توانمند سازی و ایجاد ارزش در سازمان امور مالیاتی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
113 بررسی نقش مدیریت آموزشی در توسعه و ارتقاء کیفیت کارآفرینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
114 بررسی نقش هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB در سازمانها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
115 بررسی و مطالعه پوشش هی سرامیکی پاشش پلسمای بر روی فولاد زنگ نزن با استفاده از پودر مولایت و مخلوطی از پودرهای آلومینا و سیلیکا به عنوان ماده اولیه (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
116 بررسی و مقایسه عوامل هوشمند سازی در کسب و کار های داده محور با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
117 بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بر اساس مدل سازمان جهادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
118 بررسی ویژگیهای سیال کانه ساز در اسکارن سامن به کمک مطالعه سیالات درگیر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
119 بررسى اثرات فسفومایسین (فوزباک پلاس (T در فارمهاى طیور گوشتى شهر سبزوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
120 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان سیستم انتقال در محیط تجدید ساختار یافته از طریق اعمال مدل سه حالته ی پاسخگویی بار در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
121 بهبود مکان یابی کلیدها در سیستم توزیع الکتریکی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی باینری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
122 بهینه سازی حد مجاز اختلاط کانی های اکسیدی و سولفیدی مس در شناورسازی کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
123 پاسخدهی سنسورهای نوری برپایه گرافین-ابررسانا (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
124 پایش کیفیت خاک با استفاده از روش نقشه برداری رقومی در اراضی جنگل تراشی شده شهرستان ساری، استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
125 پتروگرافی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند پادها (دونین زیرین - میانی) در برش خوش ییلاق، البرز شرقی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
126 پهنه بندی تراکم نسبی طوفانهای گردوغبار دشت سیستان با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
127 پی داکردن کوتا هتری ن مسیر در گر ا ف ها ی تصادفی با استفاده از اتوماتای یادگیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
128 پیش بینی اهمال کاری بر اساس ویژگی شخصیتی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
129 پیش بینی نرخ نفوذTBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی درتونل انتقال آب گلاب قطعه 1 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
130 پیشنهاد خط فرآوری کانسنگ آهن اسمالون توسط روش جدا یش مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
131 تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره وری کارکنان اداره بهزیستی شهرستان گرمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
132 تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر رضایت ارباب رجوع از خدمات شهرداری اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
133 تاثیر روش های تدریس نوین بر شکل گیری شخصیت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
134 تاثیر سالسیلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم آنجلینا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
135 تاثیر کلکتور آمونیوم دی هیدروژن فسفات بر کاهش مزاحمت رس ها و پیریت در عملیات فلوتاسیون مس مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
136 تاثیر مایعات یونی کاتالیستی در فرایند استریفیکاسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
137 تاثیر نظام آموزش و پرورش به عنوان یک ارگان اساسی در ایجاد کارآفرینی و پرورش افرادکارآفرین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
138 تاثیر نگرش تفکر انتقادی در سازمان بر یادگیری و توسعه سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
139 تاثیراشتغال والدین بربهداشت روانی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
140 تأثیر انگیزه از کسب گواهینامه ی ایزو 9001 بر عملکرد خودروسازی های استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
141 تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی و کشت در عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
142 تأثیر ساخت و بافت سنگ های آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
143 تجزیه و تحلیل لرزش زمین ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی سیمان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
144 تجلی فرهنگ ایرانی و اسلامی در پیدایش عناصر و فضاهای معماری ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
145 تحلیل پایداری بخشی از سطوح شیبدار مشرف به مخزن ذخیره سازی آب سد آزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
146 تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
147 تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
148 تحلیل پایداری قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران بعد از نصب سیستم نگهداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
149 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل زاگرس (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
150 تحلیل حساسیت برروی پارامترهای روش های مختلف پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
151 تحلیل رفتار کمانش و پس کمانش تیرهای از جنس مواد مدرج تابعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
152 تحلیل عددی پیش کمانش و کمانش یک پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بار پیچشی بر اساس تئوری مرتبه بالا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
153 تحلیل فرورفتگی استاتیکی یک تیر کامپوزیتی چند لایه ای و کاربرد آن در تعیین پاسخ ضربه سرعت پایین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
154 تحلیل فرورفتگی یک پوسته ساندویچی کامپوزیتی کروی در معرض یک نفوذ کننده استوانه ای صلب (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
155 تحلیل کمانش پوسته های کروی کم عمق FGM با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
156 تحلیل کمانش پوسته های کروی کم عمق FGM با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
157 تحلیل کمانش ورق های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر الاستیک وینکلر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
158 تحلیل گوه ای تونل انحراف آب سد تبارک آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
159 تحلیل میزان رشد و پیشرفت تفکر کارآفرینانه در راستای توسعه عوامل موثر در ایجاد کارآفرینی با استفاده از الگوریتم داده کاوی بر روی دانشجویان استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
160 تحلیل ناپایداری میل گاردان کامپوزیتی خودرو بر اساس تئوری مرتبه بالا با در نظر گرفتن تغییر شکل اولیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
161 تحلیل نتایج EFQM به وسیله DEA به منظور ارایه مدلی برای بهبود کارایی واحدهای شرکت ساپکو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 
162 تحلیل نشست ناشی از حفاری تونل خط یک متروی تبریز به کمک روشهای تحلیلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
163 تخمین میزان سایش سنگ با استفاده از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
164 تدوین توسعه گردشگری ورزشی در ایران بر اساس تحلیلSWOT (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
165 تدوین راهبردهای توسعه طبیعت گردی در ایران بر اساس تحلیل مدلswot (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
166 تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ماجراجویی در ایران براساس تحلیلswot (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
167 تصحیح هندسی عکسهای هوایی با استفاده از توابع رشنال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
168 تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
169 تعیین سیستم نگهداری تونل شماره 16 راه آهن میانه - اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
170 تعیین مقدار فشار سینه کار با استفاده از روش عددی در بخشی از قطعه شرقی_غربی تونل خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
171 تعیین نقش ابعاد شخصیت و استرس شغلی در قدرت ریسک پذیری کارکنان بانک تجارت استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
172 تغییرات رژیم غذایی خرچنگ شناگرآبیPortunus segnis طی فصول سرد و گرم 0931 درآبهای سواحل بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
173 تقو یت تراورس چوبی با روکش کامپو زیتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
174 توزیع عناصر درطول پروفیل قائم چاه شماره 8 میدان زمین گرمایی سبلان(دره موئیل، مشکین شهر) طی فرآیند دگرسانی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
175 تهیه برنامه رایانه ای برای پیش بینی نرخ پیشروی ماشن های تونل زنی تماممقطعبا استفاده از روش RMI (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
176 جایگاه تربیت بدنی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
177 جایگاه ونقش گردشگری درایجادوحدت، همگرایی وهمبستگی بین اقوام ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
178 جایگاه هواشناسی درمراقبت ،کنترل وکاهش خسارات در بحران ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
179 جایگاه هوشمند سازی مدارس در سند تحول بنیادین در چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
180 جرایم سایبری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
181 چالش های پیش روی بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
182 چالش های پیش روی سازمان ها در قبال استفاده از فناوری5G (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
183 خصوصیت سنجی بار ورودی با پیریت و رس بالا بر کنسانتره نهایی کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه و راهکارهای افزایش نتایج متالورژیکی مس در کنسانتره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
184 خوشه بندی اسناد با استفاده از ترکیب روشهای دسته ماهی مصنوعی وKmeans دوبخشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
185 دیدگاه جهادی نسبت به مدیریت و سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
186 رابطه ارزش های فرهنگی با ارزش های مصرفی خریداران برندهای ایرانی نمونه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
187 رابطه سبک های فرزند پروری با پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
188 رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
189 راه های مقابله با آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
190 روشی برای تحمل خرابی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
191 روشی نوین در محاسبات قابلیت اطمینان سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با حضور مزارع بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
192 رویکردمطلوب جهت بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهر تهران نمونه موردی محله نعمت آبادمنطقه 19شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
193 زمین شناسی و کانی زایی درکانسار سرب- مس- روی عباس آباد قزوین، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
194 ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی قافلانکوه‚جنوب بوئین زهرا‚قزوین (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
195 ژنز کانسارهای پلی متال منطقه آوه - الموت (شمال شرق قزوین) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
196 ساخت اشکارساز ابررسانای مادون قرمز با لایه نازک ابررسانای YBCO ساخته شده به روش MOD (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
197 ساختار الکترونی MgB2 تحت اعمال فشار (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
198 ساختار الکترونی MgB2 تحت کشش صفحه ای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
199 سرمایه اجتماعی، نهاد ها و توسعه مبتنی بر اعتماد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
200 شناسایی سخت پوستان موجود در رژیم غذایی خرچنگ شناگرآبی Portunus segnis درسواحل بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
201 طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
202 طراحی مدل معادلات ساختاری رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مندی شغلی: مطالعه ی موردی کارگزاری های بورس شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
203 طراحی و پیاده سازی مدار پروفی باس برای شبکه های حسگر در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: ایران خودرو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
204 طراحی و مدلسازی پهن باند آنتن دوقطبی متقاطع پنلی ، درباندFM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
205 عدم اختلاط ماگمایی در گدازه داسیتی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
206 کاربرد ادوات خاک ورزی در عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
207 کاربرد GIS در مدیریت اقتصادی صنایع با تاکید بر مکانیابی بهینه فضاهای صنعتی ( مطالعه موردی شرکت سایپا ) (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
208 کاربرد ردیاب های درنگی در بررسی خصوصیات هیدروزولوژیکی مناطق کارستیک - مطالعه موردی در منطقه کارستی گرین (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
209 کاربرد روش پاسخ سطحی RSM در پیش فرآوری اسید سولفوریک رقیق از ساقه آفتابگردان برای تولید قند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
210 کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
211 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی و مکانیابی بهینه فضاهای صنعتی ( مطالعه موردی شرکت سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
212 گردشگری فضایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB 2019)
213 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکننده ایندول استیک اسید از اراضی جنگلی و کشاورزی شهرستان ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
214 محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
215 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی به کمک سلول سه محوری هوک تغییریافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
216 مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
217 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر ایران با بهره گیری از معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
218 مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
219 مروری بر مشکلات حفاری چاه های نفتی در سازندهای شیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
220 مروری بر مطالعات گذشته در خصوص اثر یخبندان-ذوب بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
221 مروری بر مطالعات گذشته در زمینه اثر سیکل های تر شدن – خشک شدن روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
222 مروری بر مطالعات گذشته در موضوع اثر درجه حرارت روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم سنگ ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
223 مروری بر نانو کامپوزیت های پلیمری و کاربرد آن ها در تجهیزات فشار قوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
224 مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
225 مطالعه مهره داران و بی مهرگان موجود در رژیم غذایی خرچنگ شناگرآبی Portunus segnis درآبهای سواحل بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
226 مطالعه میزان بار میکروبی شیرخام در دو مرکز جمع آوری شیر شهرستان زاهدان در سال 91 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
227 مطالعه میزان سوماتیک سل در دو مرکز جمع آوری شیر شهرستان زاهدان در سال 91 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
228 موانع اعتماد مدیران سازمان های دولتی به فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
229 موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در سازمان های محلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
230 نقش آموزش محیط زیست در مدارس دوره ابتدایی جهت درونی شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
231 نقش برنامه ریزی و مدیریت در پیشبرد اهداف در سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
232 نقش صادرات، واردات، پس انداز و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد علیت (1396-1338) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
233 نقش فرهنگ تربیتی خانواده در چگونگی تشکیل شخصیت اجتماعی کودکاندر مدرسه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
234 نقش مدیریت اسلامی جهت تحقق حیات طیبه در افق چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
235 نقش مدیریت اسلامی در فرهنگ سازی میان مردم جهت پیشگیری از آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
236 نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (نمونه موردی منطقه 19 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
237 نقش والدین در کاهش انحرافات جنسی کودکان و نوجوانان ( فرزندان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی