سید جلال الدین بصام

 سید جلال الدین بصام دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

سید جلال الدین بصام

Seyed jalalodin Basam

دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.