رضا شجاع رضوی

 رضا شجاع رضوی دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

رضا شجاع رضوی

Reza Shojarazavi

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متغیرهای فرایند روکش کاری لیزری روی ریزساختار لایه های تک پاس اینکونل 718 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
2 ارزیابی اثر ممانعت کنندگی دی پتاسیم هیدروژن فسفات در خوردگی فولاد ASTM A517 در آب شیرین بندرعباس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
3 ارزیابی تاثیر بازدارنده های خوردگی در محلولهای لکه گیر و شوینده سیستم های الکتریکی و الکترونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
4 ارزیابی تاثیر پارامترهای اصلی لیزر بر روکش کاری لیزری پودر کاربید تنگستن-نیکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
5 ارزیابی چسبندگی پوشش کنترل حرارتی سیاه پلی اورتانی واثرعوامل مختلف برآن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
6 ارزیابی خواص پوشش هیبریدی آلی-معدنی GPTMS-TEOS بر روی آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 ارزیابی خواص ریزساختاری روکش کاری لیزری اینکونل 625 روی اینکونل 738 با استفاده از لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
8 ارزیابی خواص مکانیکی پوششهای نانوترکیبی هیبریدی سل- ژل GPTMS-TEOS بر زیرلایهAl-5083 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
9 ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ Al356 با استفاده از آلیاژسازی سطحی با نیکل به کمک لیزر (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
10 ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول اسید کلریدریک پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
11 ارزیابی رفتار خوردگی پوشش نانو کامپوزیت پلی آمید ایمید پایه حلال / رس (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
12 ارزیابی رفتار سایش نوسانی آلیاژ Ti-6Al-4V پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
13 ارزیابی ریزساختار آلیاژ Ti-6Al-4V پس از نیتراسیون سطحی لیزری توسط آزمون فتوالکترونی پرتو ایکس (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
14 ارزیابی مقاومت به سایش لایه روکش کاری شده لیزری اینکونل 625 روی اینکونل 738 با استفاده از لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
15 استفاده از لیزر در سخت کاری سطحی فولادهای متوسط کربن 1/1186 و 1/6882 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عملیات حرارتی
16 اصلاحسازی سطحی لیزری پوششهای سد حرارتی نانوساختار YSZ پاشش پلاسمایی شده (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
17 اعمال پوشش کبالت روی پودر کاربید تنگستن به روش الکترولس و بررسی پارامترهای زمان و بار حمام حین فرایند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
18 اعمال و مشخصه یابی ریز ساختاری پوشش های سد حرارتی نانو ساختار زیر کنیای پایدار شده با ایتریا روی سوپر آلیاژ اینکونل 738 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
19 الیاژسازی سطح الومینیم با پوشش NiCrSiB به کمک لیزر و ارزیابی رفتار خوردگی آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 ایجاد پوششهای نانو کریستالی سل ژل بکمک لیزر و بررسی رفتار اپتیکی آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 ایجاد پوششهای نانوکریستالی Ni-P و Ni-W-P به کمک لیزر و بررسی رفتار خوردگی آنها (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 ایجاد پوششهای نانوکریستالی سل ژل بکمک لیزر و بررسی رفتار اپتیکی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
24 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SCANDIA, YTTRIA STABILIZED ZIRCONIA (SYSZ) NANOPOWDERS BY NEW APPROACH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
25 بررسی اثر آلیاژسازی سطحی لیزری برروی ترکیب و ساختار سطح آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 بررسی تاثیر پارامت رهای فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
27 بررسی تاثیر فاکتور انباشت انرژی در هنگام عملیات سطحی لیزری توسط لیزر Nd-YAG پالسی بر رفتار خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی تاثیر محافظت از آلیاژ Ti-6Al-4V بر ریزساختار در حین رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
29 بررسی تاثیر نسبت رنگدانه به رزین برخواص نوری رنگهای کنترل حرارتی بهکار رفته درماهواره (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
30 بررسی تاثیر نیتراسیون لیزری توسط لیزر Nd;YAG پالسی بر خواص سطحی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
31 بررسی تاثیرپارامترهای لیزرNd:YAG پالسی برفراینداصلاح سازی سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
32 بررسی ترکیبات آلیاژی پایه کبالت وخواص آن ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
33 بررسی مقاومت به خوردگی داغ لایه اینکونل 625 اعمال شده روی زیرلایه اینکونل 738 به روش روکش کاری لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
34 بررسی مکانیزم تشکیل ترک در هنگام عملیات سطحی لیزری آلیاژ Ti-6Al-4V توسط لیزر Nd-YAG پالسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
35 بررسی مورفولوژی سطح و رفتار حفاظتی پوشش نانو کامپوزیت پلی آمید ایمید پایه حلال / رس (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
36 بهبود رفتار فرسایشی فولاد زنگ نسن مارتنزیتی AISI 420 توسط روکش کاری لیزری کامپوزیت NiCr-TiC (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
37 بهبود مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی نانوساختار YSZ پاشش پلاسمایی شده توسط عملیات سطحی لیزری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
38 بهینهسازی مقاومت سایشی پوششهای کنترل حرارتی سیاه پلیاورتانی برای سطوح آلومینیومی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
39 پوشش دهی نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ گرافن بر روی آلیاژ Ti-6Al-4V به روش غوطه وری به منظور کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
40 تاثیر پارامترهای روکش کاری لیزری بر مشخصه یابی و خصوصیات سطحی لایه های رسوب داده شده با استفاده از فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
41 تاثیر پارامترهای فرایند نیتراسیون سطحی لیزری بر ساختار و سختی سطح آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
42 تاثیر ضخامت پوشش الکترولس نیکل- فسفر برآلیاژ سازی سطح آلومینیوم 356 توسط لیزر (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
43 تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Co بر ریز ساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکش کاری لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
44 تاثیر میزان ماده آلی GPTMS بر رفتار سایشی و فرسایشی پوششهای هیبریدی نانوکامپوزیتی GPTMS-TEOS اعمال شده بر آلومینیم 5083 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
45 تاثیر نیتراسیون سطحی لیزری بر رفتار خوردگی آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
46 تاثیر نیتراسیون لیزری توسط لیزر Nd:YAG نانو ثانیه بر مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
47 تأثیر رطوبت نسبی، دما و آلودگی‌های محیطی بر خورندگی‌ منطقه خلیج‌فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
48 تعیین خورندگی اتمسفری بندرعباس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
49 تولید و ارزیابی نانو رنگدانه دانه سفید MCM-41 به منظور کاربرد در رنگ کنترل حرارتی ماهواره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
50 خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول اسید نیتریک پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
51 خوردگی بردهای مدار چاپی بر اثر بقایای روانساز لحیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
52 روکش کاری لیزری آلیاژ Ti-6AI-4V با استفاده از لیزر فیبری پیوسته و ارزیابی پارامترهای فرآیندی آن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
53 روکش کاری لیزری اینکونل 718 بررسی مشخصات هندسی ریزساختار آن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
54 روکش کاری لیزری پودر WC-FeAl و بررسی پارامترهای موثربر آن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
55 روکش کاری لیزری کامپوزیت نیکل کروم TiC روی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
56 ساخت افزایشی آلیاژ Ti-6Al-4V به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری و مشخصه یابی ریزساختاری آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
57 ساخت افزایشی سوپر آلیاژ اینکونل 718 به روش رسوب نشانی مستقیم فلزی با لیزر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
58 سخت کاری استحاله ای لیزری فولاد 1.4021 و ارزیابی رفتار خوردگی حفره دار شدن آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
59 سخت کاری سطحی لیزری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420 و بررسی پارامترهای فرایند (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
60 سختکاری سطحی لیزری چدن خاکستری و بررسی میکروساختاری آن (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
61 سنتز پودر کاربید تنگستن از اکسید تنگستن به روش احیا وکربوراسیون مستقیم و ارزیابی پارامترهای فرایند بر خلوص و مورفولوژی ذرات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
62 شبیه سازی حرارتی فرایند سخت کاری سطحی لیزر ی فولاد 1045 AISI به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
63 فعالسازی سطح پودر کاربیدتنگستن جهت انجام فرایند الکترولس نیکل فسفر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
64 کاربرد لیزر نیودیمیوم-یاگ پالسی در فرآیند تراش کاری به کمک لیزر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
65 مدل تجربی آماری برای روکش کاری لیزری پودر WC-Co با روکش نیکل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
66 مدل سازی آماری و پیش بینی مشخصات هندسی لایه تک پاس در فرایند روکش کاری لیزری پودر اینکونل 718 روی زیرلایه اینکونل 718 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
67 مشخصه یابی لایه های اینکونل 625 اعمال شده روی زیرلایه اینکونل 738 به دو روش روکش کاری لیزری و جوش کاری TIG (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
68 مطالعه تغییرات ساختار و رفتار خوردگی فولاد زنگنزن دو فازی فریتی- مارتنزیتی پس ازعملیات ذوب سطحی لیزری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
69 مطالعه و بررسی فرایند نوین سختکاری سطحی لیزری فولادها جهت کاربرد در صنایع دریایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی