وحید احمدی

 وحید احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وحید احمدی

Vahid Ahmadi

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.