علی جبار رشیدی

 علی جبار رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

علی جبار رشیدی

Ali Jabarrashidi

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 3
2 طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاوی هسنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی پایش(رصد) فناوری با رویکرد هوشمندی رقابتی در صنعت خودرو(مورد تحقیق : شرکت سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
2 ارائه روشی نوین و کاربردی برای موقعیتیابی یک سامانه با در نظر گرفتن امنیت اطلاعاتناوبری با استفاده از الگوریتم Range-Bearing SLAM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
3 ارایه یک روش مطمین برای بهبود خطای ناوبری گروهی از شناورهای سطحی بدون سرنشین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
4 الگویی برای شناسایی هدف بر اساس تصاویر سنجش از دور ابرطیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
5 بازشناسی خودکار اهذاف هوایی با استفاده از تصاویر رادار روزنه مجازی معکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
6 بررسی انواع الگوریتم های مدل سازی ترتیبی برای تجسم حملات سایبری (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 پایش فرآیندهای با متغیرهای تصادفی ترکیبی به کمک دسته بندی تک کلاسه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 پیش بینی حملات سایبری چند گام مبتنی بر مدل مارکوف مخفی با مرتبه متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
9 پیش بینی حملات سایبری چند مرحله ای مبتنی بر استخراج الگوهای رفتاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
10 تجسم حملات سایبری چندمرحله ای بر مبنای ترکیب قابلیت و فرصت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
11 تخمین حالت سیستم های سایبری فیزیکی به صورت استاتیک و دینامیک در برابر حمله سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
12 تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدل سازی رفتاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 جبران سازی اثر حرکت انتقالی در تصاویر رادار روزنه مصنوعی وارون (ISAR) با استفاده از همترازی پروفایل برد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 چارچوبی برای مدل سازی آگاهی وضعیتی سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
15 روش جدید ادغام تصمیم مبتنی بر رفتار سنجنده های چندگانه وکاربرد آن در آشکار سازی و شناسایی توزیع شده اهداف (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
17 کنترل آرایش سیستم های چند رباتی با در نظر گرفتن الگوریتم اجتناب از برخورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
18 مدل سازی پیچیده در رادارهای تصویری روزنه مصنوعی معکوس (ISAR) براساس نواحی پراکنده ساز امواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 مدل سازی گرافیکی احتمالاتی برای دنباله حملات مبهم سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
20 مدلی برای آگاهی وضعیتی سایبری، مبتنی بر موتور هوشمند ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 مدیریت مراکز رشد خصوصی از نگاه سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) جهت نیل به اهداف حوزهی فناوری کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
22 مطالعه و بررسی امنیت و کنترل وسایل نقلیه بدون سرنشین (پهباد) در مقابل حملات سایبری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
23 ناوبری یک شناورسطحی خودگردان با استفاده از الگوریتم موقعیت یابی و ترسیم همزمان نقشه به روش فیلتر کالمن گسترش یافته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی