پرویز آزاد فلاح

 پرویز آزاد فلاح استاد نوروسایکولوژی

پرویز آزاد فلاح

Parviz Azad Fallah

استاد نوروسایکولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
2 تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
3 تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
4 رابطه جهت گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 10
5 روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
6 ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان شناختی زنان (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
7 مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علایم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
8 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
9 مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
10 مقایسه علاقه اجتماعی، خودشیفتگی و رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و افغانستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
11 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50