علی حیدری

 علی حیدری مدرس حوزه و دانشگاه

علی حیدری

Ali Heydari

مدرس حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضخامت و تعداد دهانه ی میانقاب با مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 2
2 اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارت های فروشندگان بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
3 اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 5
4 انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 2، شماره: 7
5 Developing a 3D stochastic discrete fracture network model for hydraulic analyses (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 52، شماره: 2
6 Heavy Metal Accumulation in Soybeans Cultivated in Iran, 2015-2016 (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 3، شماره: 1
7 بازتاب تفکرات دفاعی و هجومی ایران و امریکا در سرودهای ملی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 15
8 بدل بلاغی بستری برای آفرینش طنز در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
9 بدل بلاغی و انواع آن در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 85
10 بررسی اثر باریکه الکترونی بر کیفیت شیمیایی و خواص حسی گوشت شترمرغ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 3
11 بررسی اثر جریان های نوسانی بر آیرودینامیکجفت ایرفویل پشت سر هم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی اثر سطح بر آیرودینامیک بالواره نزدیک دیواره در جریان نوسانی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی بتن حاوی پوزولان کاشی ضایعاتی به همراه میکروسیلیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
14 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب در فرآیند اکستروژن با کانال های هم مقطع زاویه دار آلیاژ منیزیم AZ31 با ساختار نانویافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 3
15 بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 53
16 بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
17 بررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن های با مقاومت بالا حاوی نانوسیلیس میکروسیلیس متاکائولن و پودر شیشه (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی رفتار موج ضربه ای در جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی پیچشی در جریان گذر صوت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی روش های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت های مختلف ماده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 4
20 بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
21 بررسی عددی انتقال حرارت درلوله های فایرهیتر واحد بنزین سازی پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 3، شماره: 3
22 بررسی مقایسهای نحوی اسکراب دست قبل از عمل جراحی با روش اسکراب صحیح دربیمارستانهای آموزشی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
23 بررسی نظرات پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی شهر همدان درخصوص ارضای نیازهای اساسی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
24 بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی های پنج سفرنامه روحانی(گیل گمش، ارداویراف نامه، افسانه ار افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
25 برنامه ریزی یک پارچه توسعه نیروگاه های برق آبی حوضه کرخه با بهره گیری از سامانه تصمیم یار مکانی وتصمیم سازی چندمعیاره مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 3
26 بهینه سازی فاکتورهای موثر در کارایی قارچ bassiana Beauveria در کنترل شب پره مومخوار بزرگ (.L mellonella Galleria ) با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
27 بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین های Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
28 بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین های Clavibacter michiganensis subsp. Insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
29 تاثیر سودآوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل: آزمون تجربی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 11
30 تاثیر کمیته حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 19
31 تاثیر مدت زمان کشیدن دندان بر زاویه باکولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیبل (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 43، شماره: 2
32 تحلیل اسطوره دوشیزه- مادر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
33 تحلیل اشعار سهراب سپهری ازمنظر هستی شناسی هایدگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 84
34 تحلیل بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی از توربین های گازی در ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 7، شماره: 1
35 تحلیل تجربی سرمایش تبخیری مستقیم در یک کانال استوانه ای دوار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 7، شماره: 3
36 تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
37 تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب نانوسیالات مختلف درون فضای حلقوی هم مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 4، شماره: 3
38 تحلیل عرفانی داستان ضحاک (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 26
39 تحلیل کهن الگوی پیرخردمند در کلیله ودمنه (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
40 تحلیل و ارائه یک سیکل عملیات حرارتی بهینه پس از جوش جهت کاهش حداکثری تنش های پسماند جوشکاری پرتو الکترونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 2
41 تخمین پاسخ سازه های بتنی با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 9
42 تقریب مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 35
43 توسعه کلکتور هوای خورشیدی برای کاربرد در خشک سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 4، شماره: 1
44 تولید آنتروپی در یک شبکه فوق توزیع گاز شهری نمونه با لوله های فولادی و پلیاتیلن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 4، شماره: 4
45 تولید بتن پر مقاومت بر مبنای بتن پودری واکنش پذیر اصلاح شده (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 2
46 دقت سنجی طرحهای اتلافی Ro مرتبه سه و CUSP در تحلیل جریان گذر صوت حول ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک شبکه سازمان یافته فنری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 3، شماره: 3
47 دگرگونی سعدی در غزل (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
48 رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
49 ستی، شکلی از مرگ های آیینی متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 35
50 سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
51 سهم امامان درپی ریزی علوم قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 2، شماره: 5
52 سیاستگذاری رسانه ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 100
53 سیر استکمالی مصرع های تکراری حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 26
54 فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس مدل هوفستد: دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 2
55 کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
56 لغزش های محمدبن عبدالله بخاری در ترجمه کلیله و دمنه (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 22، شماره: 46
57 مدلسازی جریان آرام نانوسیالات مختلف حول پره مستطیلی تخت با هدف بهینه سازی هندسی در یک چاه حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 2
58 مدیریت منابع آب و بازچرخانی پساب، راهکار تامین آب شرب مناطق خشک: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 4
59 مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 4
60 مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 3
61 مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 1
62 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هواگرمکن های خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 1
63 مروری بر کارهای عددی انجام شده در زمینه اب شیرین کن خورشیدی به منظور بررسی پارامترهای موثر بر روی ضرایب انتقال جرم و حرارت جابجایی و میزان بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 7، شماره: 2
64 مقایسه تطبیقی سفرنامه های تخیلی ارداویراف نامه و ار افلاطون علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
65 ناخودآگاه روحی و خلا وجودی از دیدگاه قرآن و روانشناسی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 21
66 نقد و بررسی منطق الطیر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 1، شماره: 1
67 نقش عوامل درون سازمانی در پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری مورد مطالعه: شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 24
68 نکته ای تازه در فرزندکشی گشتاسب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 43
69 و ((بدل بلاغی)) محملی برای ایهام سازی حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 73
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سرباره گرانوله شده کوره قوس الکتریکی فولاد مبارکه به عنوان جایگزین معدنی در سیمان پرتلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
2 آفا در دریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 آنالیز تقریبی ساز هها در برابر زلزله با استفاده از تئوری موجکها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 آنالیز دینامیکی سازه‌های فضاکار با تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 آنالیز عددی مبدل حرارتی پوسته لوله ای با بافل های مختلف در حضور نانو سیالات گوناگون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
6 آنالیز مودال سدهای بتنی قوسی به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
7 ابتکار و تقلید جامی در حکایت پیر خارکش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
8 اثر اصلاح رکورد زلزله بر ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
9 اثر تغییر اقلیم بر پایداری سد های بتنی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
10 اثر سرباره گرانوله شده کوره قوس الکتریکی بر دوام بتن در برابر حمله سولفاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
11 اثرات گسترده اقدامات فرهنگی انجام شده در راستای اصلاح الگوی مصرف آب بر روی کودکان و نتایج حاصل از آن بر کل جامعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
12 ارائه چارچوبی برای ارزیابی همراستایی فرهنگ و ساختار با استراتژی در دانشگاهها(مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
13 ارائه یک روش بهبود یافته برای کنترل فیلتر اکتیو موازی در شبکه قدرت نامتعادل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق
14 ارایه روشی برای پیش بینی دسترسی پذیری منابع زمانبندی در گرید بهبود یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
15 ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
16 ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی در ساختمان با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 ارزیابی اثر استفاده از پورد سرامیک و آجر ضایعاتی بهمراه نانو سیلیس برای تولید بتن با مقاومت بالا ، گامی در جهت مدیریت پسماند و کاهش اثرات زیست محیطی تولید سیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
18 ارزیابی اثر استفاده از ضایعات چینی بهداشتی بعنوان جایگزین بخشی ازسیمان در بتن، گامی در جهت مدیریت پسماند و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
19 ارزیابی اقتصادی سیستم سدهای سریال کلاس با هدف انتقال آب و تولید انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
20 ارزیابی پتانسیل منطق فازی در پیش بینی خصوصیات مکانیکی بتن خود متراکم حاوی آلژینات و میکروسیلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 ارزیابی ترک خوردگی در سدهای بتنی توسط شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
22 ارزیابی خاصیت انقباض و انبساط بتن غلتکی با مقاومت بالا (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
23 ارزیابی رفتار سد بتنی قوسی کارون 4 در تحریکات شدید زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
24 ارزیابی کیفیت بتن غلتکی با مقاومت بالا به کمک امواج مافوق صوت جهت پایداری شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
25 ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود متراکم حاوی میکروسیلیس در محیط سولفات و آب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود متراکم حاوی میکروسیلیس و نانوسیلیس درمحیط سولفات و آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
27 ارزیابی مقاومت فشاری بتن خودمتراکم حاوی نانوسیلیس درمحیط سولفات واب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 استفاده از آلژینات ماده طبیعی در بتن خود متراکم جهت بهبود خصوصیات بتن کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 استفاده از پلیمر های سوپر جاذب در عمل آوری داخلی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
30 استفاده از روش PSO در برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها در شبکه تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
31 استفاده از سرباره ضایعاتی کوره آهنگدازی به عنوان جایگزین سیمان راهی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
32 استفاده از سرباره کوره بلند و کنورتور و ترکیبات آنها به عنوان پوزولان در بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
33 استفاده از سرباره گرانوله شده کوره قوس الکتریکی فولاد مبارکه به عنوان ماده جایگزین بخشی از سیمان با رویکرد دوام در برابر یون کلراید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
34 استفاده از سرباره ی مس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن پودری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
35 استفاده از سرباره ی مس به همراه نانوسیلیس در بتن پودری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
36 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی مقاومت بتن پوزولانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 استفاده از ضایعات کاشی و سرامیک به عنوان جایگزین سیمان ملات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
38 استفاده از کاشی به عنوان پوزولان در بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
39 استفاده از میکروسیلیس در بتن خودمتراکم با مقاومت بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
40 استفاده از نانو سیلیس ورزین در بتن خودمتراکم با مقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
41 استفاده ازبتن پوزولانی دربهسازی سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
42 استفاده ازپوکه معدنی قروه دربتن پودری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
43 استفاده ازضایعات پودری به همراه نانو سیلیس، و تاثیر آن بر روی مقاومت فشاری بتن خود متراکم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
44 استفاده مواد ضایعاتی در سیمان و بتن راهی به سوی توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
45 اصطکاک وروانکاری درفرایندهای شکل دهی فلزات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
46 اصلاح خصوصیات سیمان با استفاده از آلژینات طبیعی جهت افزایش حالت خمیری بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
47 الگو یابی نیروگاههای برق با رویکرد پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
48 الگوی مناسب برای تدوین نقشه استراتژی به روش ارزیابی متوازنمطالعه موردی (بانک های تجاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
49 امکان سنجی استفاده از ضایعات سرباره کنورتور در بتن خودمتراکم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
50 امکان سنجی ایجاد سیستم بانکداری محرمانه اسلامی ISBS بر پایه وقف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
51 امنیت تصفیه خانه های آب بر اساس اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: تصفیه خانه بابا شیخعلی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
52 امنیت شبکه توزیع آب شرب بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
53 انتخاب پیمانکاران به کمک روش AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان
54 اندازه گیری ترکیات شیمیایی و املاح معدنی هسته و میوه دو گونه زرشک وحشی خراسان شمالی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 اولویت بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد در سیستم های هوشمندی استراتژیک در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
56 اولویت بندی فنی و اقتصادی در احداث خط راهآهن بین شهری با استفاده ازالگوریتم درخت تصمیم چند معیاره مطالعه موردی خط راه آهن آمل پردیس (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
57 اولویتبندی اهداف و روشهای آموزش و توسعه مهارت فروشندگی در صنعت بیمه مورد مطالعه: شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه ایران در شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
58 Binding studies ofacetylacetonatopalladium(II)valine complex with CT-DNA (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
59 Design and Synthesis of Natural Polymer Derived From Wheat Starch (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
60 Laminar flow modeling of different nano fluids around a flat plate fin for geometry optimization of a heat sink (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
61 Modeling of laminar and developed flow of Nanofluids in flat heat sink for fins thickness and Nanofluids volume fraction optimization (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
62 Numerical study on the beating tail of a Micro-organism and the effects of geometric and wave parameters on its motion (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
63 Time Optimal Magnetic Attitude Control Using a Variational Approach (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
64 Vortex generators and heat transfer efficiency (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
65 بتن سازگار تا محیط زیست کارآمد، ساخته شد تا ضایعات صىعت چینی های بهداشتیسرامیکی در ترکیب با نانوسیلیس بخشی از سیمان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
66 بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و خمشی بتن پودری دارای پوکه معدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
67 بررسی آسیب سازهای با استفاده از آنالیز مودال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 بررسی آیرودینامیکی تاثیر شکل گوشه سازههای بلند مرتبه با مقطع مربعی تحت اثر نیروی باد با استفاده از شبیهسازی دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 بررسی اثر استفاده از سنگدانه های شیشه ای بعنوان ریزدانه بر روی خصوصیات مکانیکی بتن با مقاومت بالا (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
70 بررسی اثر استفاده از نانوسیلیس، میکروسیلیس و متاکائولن بر روی خصوصیات مکانیکی بتن با مقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
71 بررسی اثر امواج فراصوت بر مقاومت فشاری بتن حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
72 بررسی اثر امواج فراصوت بر مقاومت فشاری بتن حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
73 بررسی اثر پارامترهای موثر نیروی فرایند و بهینه سازی آن در کشش عمیق ورق کامپوزیتی به کمک روش اجزا محدود، پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
74 بررسی اثر پسماندهای ساختمانی بر خواص مکانیکی و دوام بتن قلیا فعال سرباره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
75 بررسی اثر تقلیل رکورد زلزله بر پاسخ سازه در حوزه ی فرکانس با استفاده از تبدیل موجکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
76 بررسی اثر تقلیل رکوردهای زلزله بر روی مدت زمان جنبش نیرومند زمین با استفاده از تبدیل موجکی هار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
77 بررسی اثر جریان های نوسانی بر آئرودینامیک جفت ایرفویل پشت سر هم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
78 بررسی اثر سرباره کوره بلند و کنورتور ذوب آهن اصفهان بر مقاومت فشاری بتن خود متراکم با مقاومت بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 بررسی اثر مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر کنترل و کاهش هزینه احداث ساختمان ها ( براساس حجم کار ) در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
80 بررسی اثر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر کاهش زمان ساخت پروژه ها ( بر اساس حجم کار ) در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
81 بررسی اثر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر کنترل و کاهش هزینه احداث ساختمان ها ( براساس حجم کار) در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
82 بررسی اثر هندسه ی تاج بر توزیع تنش در ایمپلنت دندان به روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک
83 بررسی اثرات گرد و غبار بیابان های منطقه سیستان بر طول عمر پره توربین باد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
84 بررسی اثرات نانوسیلیس بر بتن با مقاومت بالا و دانه بندی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
85 بررسی اثرجریان باد بر روی ساختمان به صورت آیرودینامیکی به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
86 بررسی استفاده از پوکه ی تبریز به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
87 بررسی استفاده از ضایعات آجر های سفالی در بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
88 بررسی استفاده از ضایعات آهکی به جای ماسه در بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
89 بررسی استفاده از ضایعات آهکی در تولید بتن_بررسی بحران های زیست محیطی تولیدبتن و راهکار بهبود آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
90 بررسی استفاده ازضایعات آهکی به همراه میکروسیلیس به عنوان جایگزین سیمان دربتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
91 بررسی استفاده ازضایعات آهکی به همراه نانوسیلیس به عنوان جایگزین سیمان دربتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
92 بررسی اعتبار تجاری وعملکرد شرکت ها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
93 بررسی امکان پذیری استفاده از ضایعات سرامیک و آجر در ساخت بتن های پرمقاومت به منظور کاهش پیامدهای زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
94 بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتم های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
95 بررسی بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری با گاز محافظ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
96 بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر توزیع تنش در تاج ایمپلنت های دندان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
97 بررسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سه زلزله تربت حیدریه، ذررات، زیوه به روش مستقیم و روش تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
98 بررسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین زلزله سرپل ذهاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
99 بررسی پارامترهای فرایند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
100 بررسی پایداری سیستم تبدیل انرژی بادی در حضور DFIG با بکارگیری مبدل ماتریسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
101 بررسی پتانسیل روستاها و پیست های اسکی در جهت توریستی شدن ( مطالعه موردی: روستا و پیست اسکی پاپائی زنجان ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
102 بررسی پدافندغیرعامل در جمع آوری آبهای سطحی دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
103 بررسی تاثیر استفاده از الیاف در تغییر شکل پذیری شاتکریت سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
104 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
105 بررسی تاثیر استفاده ازمیکروسیلیس به همراه سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان دربتن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
106 بررسی تاثیر پزولان و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
107 بررسی تاثیر تالک به همراه نانوسیلیس و میکروسیلیس بر بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
108 بررسی تاثیر تالک دربتن پودری واکنش پذیربه همراه میکروسیلیس و پودرسنگ (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
109 بررسی تاثیر تالک و نانوسیلیس در بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
110 بررسی تاثیر دانه بندی های مختلف بر مقاومت فشاری بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
111 بررسی تاثیر دانه بندیهای مختلف بر مقاومت فشاری بتن پودری واکنشپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
112 بررسی تاثیر مقدار میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری بتن پودری حاوی پوکه معدنی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
113 بررسی تاثیر نسبت ماسه به سیمان در بتن پودری واکنش پذیر به همراهمیکروسیلیس و نانوسیلیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
114 بررسی تاثیر نوع روانکار بر نیروی فرایند و کاهش ضخامت در کشش عمیق ورق کامپوزیتی به کمک روش اجزا محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا
115 بررسی تاثیراصلاح دانه بندی بر بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
116 بررسی تاثیرتالک به عنوان پوزولان برمشخصات مکانیکی بتن پودری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
117 بررسی تاثیرجنس قطعه بر روی تنش پسماند و اعوجاج حاصل از فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ صفحات غیر همجنس با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
118 بررسی تأثیر زبری سطح و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن که 316 ال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
119 بررسی تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش استفاده از نیروگاههای تولیدهمزمان برق و حرارتCHP مولدهای مقیاس کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
120 بررسی تأثیر لجن آهکی بر ویژگی های ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
121 بررسی تأثیر نانو سیلیس برمقاومت فشاری بتن پودری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
122 بررسی تجربی ترکهای عرضی جوش سر به سر خطوط انتقال گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
123 بررسی تجربی مقاومت فشاری بتن پلیمری تهیه شده از رزین وینیل استر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
124 بررسی تجربی و المان محدود تنش های پسماند لوله های جوشکاری شده به روش زیر پودری : مرور مقالات (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
125 بررسی تصفیه خانه شهرک صنعتی بروجن از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
126 بررسی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهرکرد از دیدگاه پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
127 بررسی تغییر شکل جانبی درسازههای مقاومسازی شده بتنی نزدیک گسل با مطالعه کاربرد بادبندهای فلزی هم محور ضربدری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
128 بررسی تغییر مکان شعاعی و قوسی سدهای بتنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
129 بررسی جانمایی سازه های هیدرولیکی با توجه به نوسانات بستر رودخانه تحت پدیده فرسایش و رسوب با استفاده از مدل ریاضی HEC- RAS مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
130 بررسی جذب آب بتن های حاوی پوزولان کاشی به همراه نانو سیلیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
131 بررسی جذب آب بتن های حاوی نانوسیلیس، میکروسیلیس ومتاکائولن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
132 بررسی خصوصیات مکانیکی و جذب آب بتن حاوی پودر شیشه ضایعاتی کارخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
133 بررسی خواص پوزولانی پوکه ی بیجار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
134 بررسی خواص پوزولانی کاشی های ضایعاتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
135 بررسی خواص پوکه معدنی تبر یز بر بتن پودری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری
136 بررسی خواص مکانیکی بتن اصلاح شده پلیمری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
137 بررسی خواص مکانیکی بتن ضایعاتی حاوی اکسید منیزیم واکنش پذیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
138 بررسی خواص مکانیکی بلند مدت بتن های با مقاومت بالا شامل افزودنی های حاوی سیلیس اعم از نانو سیلیس،میکروسیلیس،متاکائولن و پودر شیشه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی اتیلن/لاستیک بازیافتی/نانوگرافن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
140 بررسی رابطه میان سکوت سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت امور مشترکین منطقه یک یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
141 بررسی راهکار های لازم جهت کاهش جذب هیدروکربنهای سنگین وحلقویBTEX در فرایند شیرین سازی گاز ترش شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادSGPC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاز ایران
142 بررسی رفتار حرارتی سدهای بتنی قوسی، مطالعه موردی:سد کارون 4 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
143 بررسی رفتار سازه ها در زلزله کرمانشاه با لحاظ طیف فوریه و طیف توان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
144 بررسی رفتار مقاومت در برابر ترک ناشی از تنش زیست محیطی آمیزه های پلی اتیلن با دانسیته بالا/پلی 1-هگزن با وزن مولکولی بسیار بالا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
145 بررسی رفتار هیدرودینامیکی جریان آرام نانوسیال اب- اکسید نقره در میکروکانال دندانه دار (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
146 بررسی رفتارلرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دارتک و متقاطع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
147 بررسی روش تولید ترخینه (نوعی غذای تخمیری سنتی) و تعیین مقدار ریزمغذیهای آهن و کلسیم در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
148 بررسی روشهای نوین بهینه سازی در فرآیند جوشکاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
149 بررسی سیاست خارجی ایران در عراق پس از سقوط صدام با رویکرد نئورئالیستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
150 بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش(عراق) با استفاده از نظریه رئالیسمنئوکلاسیک (دریافت مقاله) نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
151 بررسی شاخصه های ملات گچ آهک و آنالیز با شبکه عصبی پرسپترون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
152 بررسی شدت آریاس زلزلههای مختلف با استفاده از تبدیل موجکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
153 بررسی شدت مشخصه زلزلههای مختلف با استفاده از تبدیل موجکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
154 بررسی طیف پاسخ شتاب خطی و غیرخطی با استفاده از تیوری موجک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
155 بررسی عملکرد طرحهای بالا دست رو (Roe) مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
156 بررسی عوامل تشکیل دهنده حس تعلق در محلات شهری نمونه موردی:محلات سبزه میدان زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
157 بررسی کاربرد تبدیل موجکی و طیف فوریه در محتوای فرکانسی موج زلزله سرپل ذهاب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
158 بررسی کاربردهای نانو در عمران و سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
159 بررسی کاربردهای نانو در عمران و سازه های بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
160 بررسی کنترل توان ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در یک سیستم بادی با عملکرد مبدل ماتریسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
161 بررسی مشخصات ملات گچ - سیمان فراوری شده بانانوسیلبس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
162 بررسی مقاومت فشاری بتن پودری حاوی پوزولان کاشی و سرامیک به همراه میکروسیلیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
163 بررسی مقاومت های فشاری و خمشی بتن غلتکی با مقاومت بالا جهت پایداری شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
164 بررسی مکان تصفیه خانه شهرک صنعتی بروجن از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
165 بررسی میدان خیز نمونه های بتن الیافی با آنالیز میدان لغزش به روش سرعت سنجی تصویر ذره PIV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
166 بررسی میزان سختی جانبی درسازههای مقاومسازی شده بتنی نزدیک گسل با مطالعه کاربرد بادبندهای فلزی هم محور ضربدری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
167 بررسی نانو لوله های کربنی و تاثیر آنها بر مقاومت فشاری و خمشی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
168 بررسی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرکرد از جنبه ی پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
169 بررسی نشت گاز از کارگاه استخراج UCG با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
170 بررسی نقش خدمات بانکداری اینترنتی در موفقیت بانک ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
171 بررسی نقش کیفیت خدمات ، تصویر شرکت و رضایت مشتری بر ارزش ادراک شده(مطالعه موردی:شرکت هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
172 بررسی نمودار پاسخ شتاب-تغییر مکان با استفاده از تیوری موجک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
173 بررسی نیروی محوری ستونها درسازههای مقاومسازی شده بتنی نزدیک گسل با مطالعه کاربرد بادبندهای فلزی هم محور ضربدری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
174 بررسی وضعیت آسایش اقلیم برای بازدید از ژئوسایت ها(مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
175 بررسی وقوع خرابی در سازه با استفاده از خصوصیات دینامیکی سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
176 بهبود خواص سیمان با استفاده ازمواد افزودنی رزین اکریلیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
177 بهبود خواص فیزیکی بتن خود متراکم در کانال های انتقال آب با مواد سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
178 بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود متراکم با استفاده از رزین های اکریلیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
179 بهبود خواص مکانیکی بتن خود متراکم با استفاده از پلیمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
180 بهبود خواص ملات گچ با افزودن سیمان سفید و ابرروان کننده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
181 بهبود هماهنگی PSS و FACTS با استفاده از الگوریتم ARCGA2-PSO (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
182 بهره برداری پایدار از منابع آب و فاضلاب شهری تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
183 بهره­برداری بهینه از سیستم مخازن در زمان سیلاب: رویکرد شبیه­سازی - بهینه­سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
184 بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
185 بهینه سازی توپولوژی ایمپلنت دندان با بارگذاری استاتیکی و دینامیکی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
186 بهینه سازی حجم کنترل سیل سیستم مخازن رودخانه ای دز و کارون (دریافت مقاله) سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی
187 بهینه سازی شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
188 بهینه سازی فرایند جوشکاری لب به لب دو ورق به منظور کاهش تنش های پسماند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
189 بهینه سازی فرایند جوشکاری نقطه ای با استفاده از روش تابع جریمه داخلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
190 پدافند غیرعامل در شریان های حیاتی در مقابل زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
191 پهنه بندی اقلیم گردشگری شهر سنندج برای نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
192 پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی مواد افزودنی و امواج فراصوت به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
193 پیش بینی مقاومت فشاری بتن مغناطیسی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
194 پیش بینی مقاومت فشاری بتن مغناطیسی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
195 پیش بینی مقاومت فشاری ملات گچی حاوی موارافزودنی توسط مدل فازی عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
196 پیشبینی کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
197 تاثیر دمای کندانسورها و کاربرد مبردهای مختلف بر روی عملکرد سیکل تبرید آبشاری جذبی-تراکمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
198 تاثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین توانایی مدیریتی وکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
199 تاثیر زاویه حمله دندانه مثلثی در انتقال حرارت آرام نانوسیال آب اکسید نقره در میکروکانال مستطیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
200 تاثیر سرامیک ضایعاتی و میکروسیلیس در بتن پودری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
201 تاثیر سرباره کنورتور و سرباره کوره بلند بر گیرش اولیه سیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
202 تاثیر سرباره کوره بلند بر مقاومت فشاری و خمشی سیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
203 تاثیر سنگ آهک بر گیرش اولیه سیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
204 تاثیر سنگ آهک بر مقاومت فشاری و خمشی سیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
205 تاثیر ضایعات کارخانه سنگ بر خواص مکانیکی ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
206 تاثیر ضایعات کاشی و سرامیک بر مقاومت فشاری ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
207 تاثیر کاربرد مبردهای مختلف بر روی عملکرد سیکل تبرید آبشاری جذبی-تراکمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
208 تاثیر مدرنیته برکالبد و هویت روستاهای کشورهای اسلامی نمونه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
209 تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
210 تبیین شاخص های توسعه شهری پایدار در شهرهای کویری نمونه موردی : شهر زابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
211 تجزیه شتابنگاشت زلزله با استفاده از روش موجکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
212 تجزیة زمان-فرکانس شتاب نگاشت زلزله با تبدیل موجکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
213 تحلیل استاتیکی و دینامیکی ایمپلنت دندان به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
214 تحلیل بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی از توربین های گازی در ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
215 تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
216 تحلیل تاثیر پارامترهای مختلف سنگزنی بر توزیع تنشهای پسماند با هوش مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
217 تحلیل تجربی عملکرد پنل فتوولتائیک با استفاده از آرایش های مختلف ترموالکتریک ها و هیت سینک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
218 تحلیل تجربی عملکرد پنل فتوولتائیک با استفاده از ترموالکتریک و هیت سینک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
219 تحلیل تقریبی دینامیکی با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
220 تحلیل جریان گازهای داغ خروجی در مسیر ارتباطی GT به HRSG با هدف کاهش افت فشار و افزایش راندمان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
221 تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
222 تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر با استفاده از طرحهای اتلافی Ro مرتبه سه و CUSP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
223 تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
224 تحلیل شاخص توسعه انسانی در نقاط روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
225 تحلیل شتاب‌نگاشت زلزله با تبدیل پیوسته موجکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
226 تحلیل عددی اثرات مکان دمش و مکش مجزا بر روی ایرفویل ناکا 0012 در زوایای متفاوت جت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
227 تحلیل عددی انتقال حرارت و جریان سیال در دسته فین مخروطی سوزنی متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
228 تحلیل عددی فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید ایکپ با ساختار نانویافته توسط روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
229 تحلیلی بر مسائل و مشکلات گسترش متروپل های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
230 تخمین بار فروپاشی قابها در برابر بارهای متغیر با استفاده هوش مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
231 تخمین پدیده کاویتاسیون در سرریز نوع شوت به کمک هوش مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
232 تخمین تنشهای پسماند در ساچمه زنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
233 تخمین داده های شتاب طراحی موثر A95، شدت آریاس و شدت مشخصه زلزله های تربت حیدریه، ذررات، زیوه با استفاده از تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
234 تخمین سایش فلنج چرخهای قطار به کمک شبکه عصبی انتشار برگشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
235 تشخیص آسیب در سازه با استفاده از مشخصات ارتعاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
236 تشخیص خرابی در سکوی دریایی با استفاده از انرژی کرنشی مودال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
237 تضاد اقتصاد رانتی با اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
238 تطور معنایی ترکیب آب دندان در متون ادب فارسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
239 تعیین GDD در لاین‏های لوبیا قرمز و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
240 تعیین پارامترهای تعادلی دتونیشن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
241 تعیین ترکیب تعادلی محصولات احتراق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
242 تعیین دقیق اعوجاج و تنش پسماند اتصالات V شکل در فرایند جوشکاری تیگ در کوتاه ترین زمان حل ممکن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
243 تکنیک بهینه سازی توپولوژی در ایمپلنت دندان به کمک نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
244 تولید آنتروپی در یک شبکه فوق توزیع گاز شهری نمونه با لوله های فولادی و پلی اتیلن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
245 تولید بتن پودری واکنش پذیر با مقاومت بالا به همراه پر مرغ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
246 جایگزینی ضایعات کاشی وسرامیک در بتن پودری به عنوان پوزولان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری
247 جهانی شدن فرهنگ و تهدید امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
248 جهت یابی مسیر رودخانه های فصلی در حوزه رودخانه کارون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
249 حلیل دیوارهای حائل طره ای در حالت شب هدینامیکی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
250 راهکاری برای کاهش زمان حل شبیه سازی فرایند جوشکاری لوله ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
251 رتبه بندی معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
252 رمزنگاری تصویر دیجیتال با رویکرد نگاشت آشوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
253 سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روشی ساده و بررسی کاربرد دارویی نانو ذرات متخلخل اکسید اهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
254 سنتزنانوذرات اکسید آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
255 شبیه سازی فرآیند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی آلیاژ هوایی آلومینیوم 2024 با ساختار نانویافته توسط روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
256 شبیه سازی فرایند کشش عمیق ظرف استوانه ای به کمک روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
257 شبیه سازی ماکروسکوپی و میکروسکوپی جوشکاری زیر پودری لوله های درز جوش مستقیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
258 شبیه سازی و مقایسه تلفات بی باری و بارداری در ترانسفورماتورهای هسته آمورف با ترانسفورماتورهای معمولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
259 شبیهسازی فرآیند جوشکاری با اعمال شرایط تغییر فاز به منظور بررسی تنشهای پسماند توسط روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
260 شبیه‌سازی فرآیند جوشکاری به منظور بررسی تنش‌های پسماند توسط روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
261 شناخت اثر باد بر کالبد روستاهای بومی دشت سیستان و بکارگیری آن در مسکن روستایی امروز، مؤثر در ارتقاء کیفیت شرایط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
262 شناسایی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای شکل گیری نظام هوشمندی استراتژیک در بانکداری خرد (مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
263 شناسایی الزامات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل s7 مکینزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
264 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه خط انتقال آب دشت سیستان به روش AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
265 ضرورت ها و زمینه های حقوقی شوراهای حل اختلاف اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
266 طراحی بهینه شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک تک هدفه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
267 طراحی چندهدفه شبکه های انتقال آب توسط الگوریتم ژنتیک و شاخص فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
268 طراحی و اندازهیابی بهینه سیستم ترکیبی فتوولتائیک / باد / باتری برای کاربردهای مستقل از شبکه با استفاده از نرم افزارHOMER (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
269 طراحی و بهسازی لرزه ای سازه های بتن مسلح با استفاده ازمهاربند پانل برشی تیرپیوند قائم براساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
270 طرح بهینه ساختمانهای بلند با استفاده از تحلیل تقریبی در برابر زلزله با استفاده از روش وراثتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
271 طرحهای انتقال آب بین حوضه ای و ضرورت توسعه مخازن ذخیره ای درحوضه های دز و کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
272 عملکرد مبدل سه سطحی در بهبود کنترلر سمت شبکه و توان خروجی در سیستم های انرژی بادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
273 عملکرد، طراحی و کنترل مبدل DC-DC پل H دوگانه و دو جهته ایزوله (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
274 عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در خرید از کانال های تلگرامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
275 فلسفه و اخلاق در فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
276 فناوری پارچه بتنی و قابلیت آن از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
277 کاربرد سیستم های لیزری و شبکه عصبی برای پردازش تغییر شکل سدهای بتنی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
278 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
279 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
280 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری ملات گچی حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
281 کاربرد ضایعات آهکی کارخانه های قند به عنوان مصالح سنگی درتولید بتن (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
282 کاربرد منطق فازی در پیش بینی تغییرات ترک خوردگی سدهای بتنی مطالعه موردی: سد بتنی زاینده رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
283 کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقاومت بتن پودری حاوی تالک و میکرو سیلیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
284 کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلیمری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
285 کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلیمری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
286 کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقاومت فشاری ملات گچی حاوی مواد افزودنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
287 کاربرد نانو سیلیس در بهبود مقاومت فشاری بتن پلیمری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
288 کاربرد نانو سیلیس در بهبود مقاومت فشاری بتن پلیمری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
289 کاهش خوردگی بتن در تصفیه خانه صنعتی با استفاده از میکروسیلیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
290 کاهش خوردگی درتصفیه خانه فاضلاب بااستفاده ازبتن پلیمری حاوی رزین اکریلیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
291 گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
292 مبدل خازن به دیجیتال بر پایه مدولاتور سیگما دلتا با چندی سازی تقریب متوالی با ساختار جدید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری
293 محاسبه تنشهای پسماند در قابها تحت بارهای تکراری با قضیه ملان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
294 محاسبه مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی شعاعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
295 محاسبه مقادیر ویژه ورقها با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
296 مدل بهره برداری بهینه از سیستم مخازن در زمان سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
297 مدل ترک خوردگی و آرایش گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی تحت بار زلزله (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
298 مدل سازی اجزاء محدود فرایند جوشکاری لوله های اسپیرال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
299 مدیریت بهره برداری از مخزن سد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
300 مدیریت دانش و تأثیر آن بر کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
301 مدیریت سرعت در راه های دوخطه ، با استفاده از مدل لوجیت چند جمله ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
302 مدیریت هزینه قطعات پیش ساخته بتنی به کمک ماده ایزوسیانات (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
303 مدیریت هزینه قطعات پیش ساخته بتنی به کمک ماده ایزوسیانات (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
304 مزایای زیست محیطی و اقتصادی استفاده از ضایعات سرامیکی در بتن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
305 مطالعات سیستمی در حوضه های آبریز کشور : یک ضرورت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
306 مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن پلیمری حاوی رزین پلی استر ارتوفتالیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
307 مطالعه پایداری جزایر مغناطیسی در سیستم دینامیکی غیر خطی : محدودکننده مغناطیسی (EML) در توکامک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
308 معرفی سه روش آسان برای اندازه گیری ضریب ارتجاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
309 معرفی و مطالعه بیمارگری قارچ بیماری زای حشرات Beauveria bassiana بر روی لارو موم خوار زنبور عسل Galleria melanolla در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
310 مقایسه اثر میکرو سیلیس و نانوسیلیس و متاکائولین در بتن پودری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
311 مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی (دریافت مقاله) نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده
312 مقایسه روش های ممدانی و سوگنو در پیش بینی خصوصیات مکانیکی بتن خود متراکم حاوی آلژینات و میکروسیلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
313 مقایسه سیستم ICF و TCF با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
314 مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح های تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
315 مکان یابی بهینه ی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
316 مکانیزم های ایجادچتر اکتاو سوم درفرایند نورد سرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
317 نقش اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
318 نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک درحفاظت واحیای اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
319 نقش ساختمان سبز از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
320 نقش ساختمان سبز از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
321 نقش ساختمان سبز از منظرپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
322 نقش صنعت گردشگری در توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
323 نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
324 نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
325 هوشمندسازی تجهیزات نورپردازی شهری با استفاده از هوش مصنوعی مطالعه موردی: مسیر خیابان امام تبریز، حدفاصل چهاراه منصور تا چهارراه آبرسان (دریافت مقاله) کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018
326 یک مدل چند هدفه مکانیابی هاب برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
327 یک مدل چندهدفه مکانیابی تسهیلات برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات