مسعود آذربایجانی

 مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسعود آذربایجانی

Masoud Azarbayjani

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
3 بررسی تطبیقی مفاهیم نظریه انتخاب و آراء صدرالمتالهین ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی رابطه بین دین باوری ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
5 پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دوره ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 31
6 تاثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان شناسی دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
7 تحلیل محتوای کتب منبع رشته های مشاوره و روان شناسی بالینی دانشگاه های ایران از لحاظ میزان توجه به نیازهای دینی/ معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
8 تدوین پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی-اسلامی در رضایتمندی زناشویی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
9 تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
10 تهیه و ساخت مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلورزیس (ام اس) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
11 رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
12 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
13 سبک زندگی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و دالایی لاما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
14 ظرفیت شناسی روان شناسی برای سبک زندگی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
15 مبانی نظری نقش مدیریتی مرد در خانواده با رویکردی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 12
16 نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 انسان شناسی از دیدگاه ویکتور فرانکل و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس شجاعت براساس منابع اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت