کمال امیدوار

 کمال امیدوار

کمال امیدوار

Kamal Omidvar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
2 برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
3 بررسی تاثیر لکه های خورشیدی بر دمای ایستگاه های کرمان و شیراز طی نیم قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
5 پیشنهاد روشی جهت برآورد درجه ساعت های سرمایش ایران و شبیه سازی آن در آینده (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
6 تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
7 تحلیل فضایی پارامترهای شیمیایی موثر در کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل های زمین آماری (مطالعه موردی: دشت بیضاء- زرقان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 4
8 تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دروه های گذشته و آینده (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
9 جاذبه های اکوتوریستی درطبیعت برهنه استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 9
10 واکاوی ترمودینامیکی بارش های شدید ناشی از پدیده سردچال نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: رخداد بارش 11 آذر 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های حدی دما و بارش در شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
2 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده باغ شادی استان یزد با استفاده از TCI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
3 ارزیابی اقلیم گردشگری استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد (مطالعه موردی : شهرستان های بافق ، رباط پشت بام ، طبس ، مروست و یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
5 ارزیابی اقلیم گردشگری ایران مرکزی(مطالعه موردی:ایستگاههای منتخب استانهای یزد،کرمان واصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
6 ارزیابی اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص TCI و نمودار اولگی (مطالعه موردی: شهرستان میبد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان میناب بر اساس شاخصTCI (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
8 ارزیابی اقلیم گردشگری شهرمیبد با استفاده از شاخص TCIونمودار اولگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
9 ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر میزان مرگ و میرناشی از سکته قلبی در شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 ارزیابی تأثیر عىاصر اقلیمی بر میزان مرگ و میرناشی از سکته قلبی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 ارزیابی خشکسالی در شرق و جنوب شرق کشور با استفاده از نرم افزارDIPوپهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از روشKriging (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
12 ارزیابی و پیش بینی تغییرات مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی با استفاده از شاخص GIS و GQI (دشت تفت نصرآباد واقع در شهرستان تفت استان یزد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
13 ارزیابی وتحلیل آب وهوای گردشگری اصفهان با استفاده ازشاخص TCIو شاخص اولگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 اقلیم شناسی ابر در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
15 برآورد پیوند میان PM10 و دید افقی به تفکیک کدهای همدیدی، با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
16 برآورد پیوند میان PM10 و عمق نوری هواویزها، در جایگاه فراسنج هایی برجسته در پژوهش های در پیوند با ذرات شناور نیواری؛ با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
17 برآوردوتحلیل شاخص گردشگری درشهرستان بم درمقایسه باسایرایستگاه های استان کرمان با استفاده ازمدل TCI واوانز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
18 بررسی آسایش حرارتی و مدیریت انرژی شهرستان داران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
19 بررسی آلودگی هوا بر میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی درشهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
20 بررسی احتمال وقوع ترسالی و خشک سالی در استان هرمزگان با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
21 بررسی اقلیم آسایش گردشگری شهرهای کرمان و سیرجان با استفاده از شاخصTCI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
22 بررسی اقلیم گردشگری شهر اصفهان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
23 بررسی امکان افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها با تاکید بربارش سامانه های باران زا در کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
24 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی برگردشگری روستایی در استان خوزستان با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
25 بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 بررسی تطابق آمار بارندگی ماهواره TRMM با ایستگاه های اقلیمی زمینی مطالعه موردی : ایستگاه های همدید استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
27 بررسی تغییر اقلیم در دوره 2030-2011 میلادی در جنوب استان کرمان با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل GCM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
28 بررسی تغییرات آب و هوایی و گردشگری جنوب فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
29 بررسی تقویم گردشگری مناسب براساس شاخصهای بیوکلیمایی به منظور توسعه گردشگری شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
30 بررسی توزیع زمانی– مکانی بارش در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
31 بررسی خشکسالی در استان خوزستان با استفاده از شاخص‌های PN.Ru.SPI و SLAP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
32 بررسی دوره بازگشت بارش های سنگین در استان کرمان (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
33 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آئو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آیو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نائو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نایو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی روند شاخص گرمایی استیدمن به کمک آزمون های ناپارامتری درسواحل جنوبی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
38 بررسی سینوپتیکی یخبندان شدید 27 و 28 دسامبر 2012 در استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
39 بررسی شرایط آسایش حرارتی در شهر زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
40 بررسی عناصر اقلیمی بر ارزیابی آسایش انسان و گردشگری شهرستان اقلید با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
41 بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر اصفهان با استفاده از شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
42 بررسی نقش نوسانات بارش برخشکسالی دراستان فارس با استفاده از شاخص IPS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
43 بررسی و ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان دالاهو با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
44 بررسی و تحلیل پدید گرد و غبار و وزش بادهای گرد و غبارزا در خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
45 بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفولوژیک و تکتونیک فعال (مطالعه موردی: حوضه آبریز حسین آباد قبله - فارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
46 بررسی و تحلیل شواهد ژیومورفولوژیک و تکتونیک فعال (مطالعه موردی: حوضه آبریز حسین آباد قبله – فارس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
47 بررسی وتحلیل همدیدی سیلاب 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1382 به منظور تقویت سفره های آبی زیر زمینی و قنات های استان یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
48 بررسی وضعیت بارش در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارور سازی ابرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
49 بررسی همدیدی ایستگاه های آذربایجان شرقی (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، مراغه، ورزقان، بناب و ملکان از تاریخ 17 تا 19آبان (1392) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
50 برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم درشهرستان پلدختر استان لرستان با بهره گیری از شاخص بیکر، دمای موثر، ترجونگ و TCI (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
51 پایش خشکسالی استان های (قزوین، زنجان، همدان) با استفاده از نمایه های خشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 پایش خشکسالی با رویکرد واداشت تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب دشت مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
53 پایش، ارزیابی و پیش بینی خشکسالی مشهد با استفاده از نمایه های Deciles- SD- P N P (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
54 پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان کرمان با استفاده از شاخص آب و هوای توریسم TCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
55 تاثیر برخی پارامتر ای اقلیمی بر میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
56 تاثیر خشکسالی بر میزان آبدهی قنات های دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
57 تحلیل آسایش زیست- اقلیمی شهرستان دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
58 تحلیل آماری نیم قرن دما و بارش ایستگاه هواشناسی خرم آباد (1951-2000) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
59 تحلیل اثرات عناصر اقلیمی و آلودگی هوا بر بیماری آسم کودکان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
60 تحلیل الگوهای ریزش بارش های سنگین در شهرکرد در سال 1385 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
61 تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص چند متغیره انسو در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
62 تحلیل رابطه میزان تولید و عملکرد گندم دیم و پدیده خشکسالی با پدیده ENSO در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
63 تحلیل سینوپتیک دینامیک بارش سنگین و سیلابی آخر فروردین ماه 1382 در استان یزد جهت مدیریت منابع آبی (تقویت آبخوان ها) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
64 تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 17 نوامبر 2009 (مطالعه موردی: سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
65 تحلیل سینوپتیکی بارش هاس سنگین 23 آبان 1385 استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
66 تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین پائیزه ی تهران (6-10 آبان 1390) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
67 تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی بارش شدید و سیلابی در جنوب غرب ایران (28 آبان تا 2 آذر 1390) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
68 تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد سیل بهمن 1389 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
69 تحلیل شبکه شهری استان هرمزگان و متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در کانونهای شهری برای سال 1395 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
70 تحلیل مخاطرات اقلیمی موثر بر تصادفات جاده ای در محورفریدن - تیران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 تحلیل همدیدی اثر سردچال در وقوع شدیدترین بارش مشهد طی دوره آماری 49 ساله (1340 -1389) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
72 تحلیلی ازمخاطرات طبیعی دراستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
73 سنجش و ارزیابی چند نمایه خشکسالی در استان یزد (مطالعه موردی شهرستان های یزد، طبسو ابر کوه) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 شناخت پتانسیل های اکوتوریسمی شهرستان فریدن در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
75 شناسایی فصول طبیعی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
76 کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل زمانی و فضایی پدیده گردوغبار در سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
77 گفتگوی تمدنها و همگرایی قومیتهای مذهبی در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
78 مطالعه تاثیر نوسان قطبی بر دمای فصل گرم سال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
79 مطالعه تأثیر نوسان های شمالگان بر تغییرات دمایی در آغاز و پایان یخبندان مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
80 مطالعه رابطه عناصر اقلیمی با عملکرد کلزا در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
81 مطالعه سینوپتیکی بادهای شدید و طوفانهای گرد و غبار ماه های آوریل . می 2003 در یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
82 مطالعه شرایط اقلیمی به منظور توسعه توریسم با استفاده از روش TCI مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
83 مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفانهای گردوغبار منطقهمورد مطالعه : دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
84 معرفی جاذبه های طبیعی گردشگری در دشت یزد - اردکان با تاکید برقنات های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
85 مقایسه رگبارهای بارندگی برآورد شده توسط ماهواره TRMM بارگبارهای بارندگی ثبت شده در ایستگاه های همدیدمطالعه موردی : ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
86 مقایسه روند متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی در دو اقلیم خشک و مرطوب مطالعه موردی ایستگاههای زاهدان و بندر انزلی طی دوره آماری 1955تا2005 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
87 مقایسه شاخص های اقلیمی گردشگری در کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
88 واکاوی آماری همدید بارش های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
89 واکاوی اثرات شاخص های پیوند از دور بر پارامترهای اقلیمی دما و بارش شهر جاسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
90 واکاوی اثرات شاخص های پیوند از دور بر پارامترهای اقلیمی دما وبارش شهرستان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
91 واکاوی خوشه ای آرایش همدید روزهای آلوده به ذرات معلق شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
92 واکاوی همدید - دینامیکی بارش سنگین و فراگیر 7تا 9 دسامبر 2009 در قلمرو ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها