دکتر علی اکبر ایزدی فرد

دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد دانشگاه مازندران

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

Dr. Ali Akbar Izadifard

استاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اعتبار روایات تحف العقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
2 بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 4
3 بررسی فقهی احکام ثانویه عدم جواز شبیه سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
4 بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
5 بررسی فقهی حقوقی سوء استفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
6 بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 40، شماره: 2
7 بررسی فقهی قوادی اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 3
8 بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 93
9 پدافند غیر عامل در فضای مجازی و تبیین نقش حکومت ها و نهادهای دینی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 5، شماره: 15
10 تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 46
11 تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
12 جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
13 درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
14 درنگی فقهی در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
15 سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
16 شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
17 عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
18 ماهیت ایجاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
19 ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 2
20 نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
21 واکاوی فقهی حجیت رای ولی فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حقوق محور درسیره و سبک زندگی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
2 بررسی فقهی -حقوقی بلوغ عقلی در معاملات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 بررسی فقهی تطفیف در معاملات و آثار آن بر اقتصاد. (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
4 بررسی فقهی و حقوقی تعیین و تغییر جنسیت جنین و طفل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
6 بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
7 بررسی وقف در قرآن و روایات (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
8 پیوند بین عرفان عملی و اخلاق با تطبیق بر اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
9 تحلیل فقهی تفسیری نهی ازمعامله هنگام انعقاد نماز جمعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
10 جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
11 جایگاه قواعد فقه در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
12 جستاری در ارتباط بین فقه و عرفان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
13 کفائت درنکاح ازدیدگاه اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
14 نقش وقف در امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی