اصغر آقایی

 اصغر آقایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان

اصغر آقایی

Asghar Aghaei

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی کلامی بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
2 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
3 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر عزت نفس و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
4 اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر خوردن هیجانی در زنان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
6 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
7 اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی عاطفی رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
8 الگوی ساختاری رابطه تناسب فرد شغل،با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
9 الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی درپیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
10 The comparison two kinds of consensual divorce and nonconsensual divorce, in a variety of marriage (forced, intellectual, emotional, and rational‑emotional) among couples of applicant divorce who referred to the Justice Department of Isfahan Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
11 The Effect of Stress Inoculation Training (SIT) on Social Dysfunction Symptoms in Diabetic Patients (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 3، شماره: 1
12 پیش بینی باورهای ماکیاولیستی دانش آموزان ابتدایی بر اساس سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
13 تاثیر آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 12
14 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 3، شماره: 9
15 تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
16 تاثیر بازی درمانی گروهی برهراس خاص کودکان 5تا11 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
17 تاثیر یک دوره فعالیت هوازی منتخب برمیزان اختلالات خلقی دانش آموزان 15تا18 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
18 تاثیرآموزش شیوه های رفتاری گروهی برسازگاری اجتماعی کودکان ونوجوانان مصروع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
19 تاثیرآموزش گروهی شناختی ـ رفتاری براسترس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
20 تأثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
21 تأثیر درمان شناختی گروهی بر نشانه های بیخوابی در زنان مبتلا به بیخوابی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
22 رابطه خوش بینی و بدبینی باسلامت رون درافراد بزرگسال شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
23 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثربرحوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 15
24 طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
25 مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
26 مقایسه سه شیوه دارودرمانی، شناختدرمانی و رفتاردرمانی درکاهش افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
27 مقایسه کیفیت زندگی (و ابعاد آن) در زنان مطلقه و غیرمطلقه و رابطه آن با ویژگیهای جمعیت شناختی در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 41
28 مقایسه هم وابستگی و رضایت زناشویی زنان متأهل عادی و در شرف طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
29 هنجاریابی پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مکاینری بر روی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the strategic thinking for managers of Automobile companies in Tehran and predicting it based on Gardner s Multiple Intelligences (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
2 اثر روان درمانی وجودی مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت روابط بین فردی زوجین (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 اثرات سطوح مختلف الیاف و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیر روی فراسنجه های خونی و رفتار خوردن و نشخوار کردن گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
4 اثرات سطوح مختلف الیاف و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیر روی فراسنجه های شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
5 اثربخشی آموزش ایمن سازی دربرابر استرس برروابط مثبت زنان مبتلا به فشارخون اساسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
6 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر بر پاسخ قراردادی، ارتباط زناشویی، و جهت گیری مذهبی زنان متاهل شهر اصفهان با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی هوش معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر بر رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی ، حل تعارض وروابط جنسی زنان متاهل شهر اصفهان با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی هوش معنوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر اضطرابدانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 Comparison Organizational Commitment and Spiritual Intelligence, of Teachers of Elementary Schools and Junior High School (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت
10 بررسی کارایی مدل وانگ در سازمان های حوزه صنایع پیشرفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
11 بررسی نقش بیمه حمل بار در عملکرد رانندگان سنگین ناجا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
12 پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه های هوش هیجانی(خوش بینی/ تنظیمهیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجانات) در زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
14 تاثیر آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی برسلامت روان همسران جانبازان اعصاب و روان شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
15 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعهدو رضایت کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
17 تاثیر روش درمانی مبتنی برپذیرش و تعهددرمانی ACT برمیزان افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
18 تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرا های شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
19 تأثیر ده هفته فعالیت جسمانی بر رفتار ضد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 رابط اختلالات عملکرد جنسی به میران رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
21 رابطه اختلالات جنسی بامیزان رضایت اززندگی درزنان ومردان متاهل شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
22 روابط ساده و چندگانه تنوع طلبی، ماجراجویی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد بهمواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
23 مقایسه اضطراب درد در افراد مبتلا به کمر درد مزمن و افراد سالم شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
24 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
25 مقایسه بهزیستی روانشناختی، نگرش های مذهبی در دختران دبیرستانی مبتلا به بی موبایل هراسی و دختران دبیرستانی عادی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
26 مقایسه بهزیستی معنوی دبیران مرد وزن دوره دوم متوسطه شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
27 مقایسه بهزیستی معنوی زوجین طلاب و دانشجوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
28 مقایسه رضایت زناشویی زوجین طلاب و دانشجوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
29 مقایسه رضایت زناشویی و هوش معنوی در زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی و زوجین دارای تحصیلات حوزوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
30 مقایسه رفتارهای شهروندی سازمانی درمیان مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
31 مقایسه روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی و ناگویی خلقی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
32 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی، دوقطبی و عادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
33 مقایسه عزت نفس و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان 12 تا 18ساله عادی و بزهکار کانون اصلاح و تربیت اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
34 مقایسه کیفیت زندگی افرادمبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی درشهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
35 مقایسه کیفیت زندگی درافراد معتاد و غیرمعتاد شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
36 مقایسه هوش معنوی و رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
37 مقایسه ی حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
38 مواجهه با یک چالش: خودافشاگری مشاور و تاثیرات متفاوت آن برفرایند و پیامدهای مشاوره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
39 نقش مولفه های جواخلاقی سازمان بررفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی - سازمانی ؛برخی پارادوکس ها وپیش بینی ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران