محمدرضا زین الدینی

 محمدرضا زین الدینی

محمدرضا زین الدینی

Mohammad Reza Zeynoddini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر دولت الکترونیک ، پارادام نوین حکومت بر مردم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
2 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
3 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
4 بررسی تأثیر مدیریت تعارض بر رویکردهای نوین سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
5 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر سازمانهای مجازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
6 بررسی تأثیر مدیریت دانش در افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی تأثیر مدیریت دانش در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
8 بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی و بالندگی انسان در سازمانها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
9 بررسی تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر ایجاد مدل تعالی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
10 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر پیشبینی یادگیری سازمانی مورد مطالعه:کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر بهداشت روانی بر تعهد سازمانی مدیران سازمان های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
12 بررسی تاثیر سیستم های فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
13 بررسی تاثیر مدیریت دانش رمز ماندگاری سازمانها در عصر جدید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
14 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت استراتژیک براستقرار مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
15 بررسی تاثیر نقش ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر بر استقرار TQM (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
16 بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
17 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری منابع انسانی بانک های دولتی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
18 بررسی تاثیرسیستم های فن آوری اطلاعات بر الگوهای مدیریتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
19 بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) درسازمان های دولتی مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
20 مدیریت کیفیت فراگیر کلید استراتژی تعالی سازمان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 چارچوبی برای معماری سازمانی شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک