ابراهیم جاودان

 ابراهیم جاودان

ابراهیم جاودان

Ebrahim Javdan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
2 بررسی تاثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
3 بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
4 تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره وری در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
5 مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
6 مقایسه الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک، روشهای هموارسازی و رگرسیون فازی در پیش بین ارزش افزوده بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
7 پیش بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه ی روش های تک متغیره و چندمتغیره) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توانمندی اقتصادی - فنی استان های تولیدکننده گندم دیم ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
2 اقتصاد منابع آب و راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
3 اقتصاد منابع آب و راهکارهای مدیریت منابع زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
4 اهمیت بهینه سازی استفاده از فاضلاب خانگی در مصارف کشاورزی به منظور کاهش آلودگی منابع آبی و خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
5 بررسی بهرهوری آب در تولید گندم در شهرستان خاتم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
6 بررسی علل آلودگی آب منطقه سیستان، چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
7 بررسی مصرف کودهای شیمیایی و پیش بینی روند آینده آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
8 بررسی نقش گردشگری دراقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستانهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
9 بررسی پویایی های نرخ ارز واقعی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 تأثیر میزان مصرف انرژی بر بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
11 تاثیر تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تاثیر سیاست قیمتگذاری بر مدیریت تقاضای آب در محصولات زراعی استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی زردآلو در ایران (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 رونق صنایع دستی، راهکاری جهت توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
15 عوامل موثر بر کشاورزی پایدار در شالیکاران شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 میادین میوه وتره بار ،آسیب شناسی،اقتصاد و نقش آن در بازار یابی محصولات ( مطالعه موردی زابل ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 نگاهی بر چگونگی ارزیابی آثار جانبی منفی موجود در بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
18 پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از رگرسیون فازی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 پیشبینی رشد بخش کشاورزی ایران با روشهای پارامتریک و ناپارامتریک اقتصادسنجی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران