Doctor Mahdi Mahmoudi

Doctor Mahdi  Mahmoudi

Doctor Mahdi Mahmoudi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Mahmoudi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefRheumatology Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مدلی برای زمان بندی پویای وسایل نقلیه جهت بهبود عملکرد سیستم نقلیه تلفنی (مطالعه مو ردی) (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 28, Issue: 4
2 آپتامرها و کاربردهای بیولوژیکی-درمانی آن ها (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 12, Issue: 1
3 Determination of ETS1 gene single nucleotide polymorphism in Iranian patients with ankylosing spondylitis (Download Paper) Rheumatology Research Volume: 2, Issue: 4
4 Determination of the association of ETS1 and WDFY4 gene polymorphisms with systemic lupus erythematosus in an Iranian population (Download Paper) Rheumatology Research Volume: 1, Issue: 1
5 Genetic and epigenetic etiology of autoimmune diseases: lessons from twin studies (Download Paper) Rheumatology Research Volume: 3, Issue: 2
6 بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 7, Issue: 28
7 تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 6, Issue: 1
8 تحلیلی بررابطه فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 4, Issue: 4
9 شبیه سازی اثر مشخصه های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره ی کروی تراکم ناپذیر (Download Paper) Mechanical Engineering Sharif Volume: 33, Issue: 2
10 شبیه سازی عددی اثر ابعاد تیرخن بر مشخصه های جریانی حرکت چرخش عرضی کشتی در سیال لزج (Download Paper) Marine Technology Journal Volume: 5, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی شاخصه های کیفیت در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
2 آموزش الکترونیک از دیدگاه مکتب تربیتی اسلام (Download Paper) 2nd International Conference on Advanced Research in the Humanities
3 آموزش ترکیبی ، رویکردی در جهت تکامل آموزش های الکترونیکی (Download Paper) 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities, Challenges and Solutions
4 آموزش مجازی فرصتی برای ارتقا تربیت دینی جامعه (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
5 آیا آموزش ترکیبی می تواند اثربخشی آموزشی را افزایش دهد (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
6 آیا یادگیری الکترونیکی می تواند ناتوانی در یادگیری را کاهش دهد (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology, Counseling and Education
7 آیا یادگیری ترکیبی می تواند مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان را ارتقا دهد (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
8 اثرات آنتی اکسیدانی برگ درخت گردو بر سطح یرمی آنزیم های ALP, AST, ALT در موش های صحرایی نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
9 اثرات عصاره موسیر ایرانی(Allium hirtifolium Boiss.) بر بیان ژن آنزیم‌های گلیکوژن فسفریلاز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در کبد موش‌های دیابتی به روش RT-PCR (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
10 اثربخشی آموزش مجازی بر ارزیابی کیفیت عملکرد معلمان ناحیه 3اصفهان (Download Paper) Sixth National Conference on Advanced Studies and Research in the field of Educational Sciences, Psychology and Consulting of Iran
11 اختراعات و آثار بنوشاکر (Download Paper) 4th International Conference on Engineering and Humanities
12 ارزشیابی پارامترهای عملیاتی در مدلسازی غشاء فیبر توخالی جهت جذب دی اکسید کربن (Download Paper) 5th international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
13 ارزیابی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (Download Paper) National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities
14 ارزیابی روش های هوشمند در بهینه سازی شبکه انتقال گاز طبیعی (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
15 ارزیابی مدل درختی M5 و شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانه دمای هوا بر اساس داده های دمای سطح زمین سنجنده MODIS (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
16 استانداردهای آموزشی، ابزاری برای دستیابی به توسعه کمی و کیفی درآموزش عالی (Download Paper) Conference on Management and Planning Faculty of Science, Education and standardization of Iran
17 افزایش ضریب عملکرد پمپ حرارتی با استفاده از نانو ذرات (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
18 الزامات به کارگیری نظام آموزشی ترکیبی از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور (Download Paper) Elite International Conference on Management
19 امکانسنجی به کارگیری آموزش الکترونیکی برای معلمان (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
20 اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکردFAHP (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
21 اهمیت آموزش مجازی در آموزش معلمان کودکان استثنایی (مطالعه موردی: معلمان مدارس استثنایی شهرستان البرز) (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
22 The correlation of BATH indices scores and purinergic receptors expression in macrophages from patients with ankylosing spondylitis (Download Paper) 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran
23 بازتعریف کتابخانه بر مبنای تحلیل فرصت های حاصل از عصر دیجیتال (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
24 بررسی آسیب های روانی در رانندگان پرخطر شهر قزوین (Download Paper) 2nd National Congress of Psychology and Psycho social Damage
25 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مزدوجین شهرستان قوچان در خصوص بیماری ایدز (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
26 بررسی اثر شرایط متفاوت آب و هوایی ایران در شبیه سازی عددی برج خنک کن مرطوب با جریان مخالف (Download Paper) 3rd National Conference on New Technologies in Chemical and Petrochemical and nano in iran
27 بررسی اثر موقعیت و شکل دریچه تزریق بر اعوجاج قطعه پلاستیکی تزریقی (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
28 بررسی اثرات نا مطلوب بکارگیری تجهیزات الکترونیکی برای دانش آموزان (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
29 بررسی ارتباط میان ابعاد مختلف دینداری با سطح سلامت روانی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال تحصیلی 93-92 (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
30 بررسی پلی مورفیسم ژن پذیرنده ویتامین (VDR) D در بیماران ایرانی مبتلا به آرتریت روماتوئید (RA) (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
31 بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر افزایش مهارتهای درسی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ایوان (Download Paper) 5th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
32 بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر خلاقیت یادگیرندگان (Download Paper) 3rd International Conference on Humanities and Social Studies
33 بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر خلاقیت یادگیرندگان (Download Paper) 2nd International Congress and Third Conference on Community Empowerment in the Field of Humanities and Educational Studies
34 بررسی تاثیر دما و مواد بر ساختار عایق فوم ریز ساختاری کابلهای هم محور (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
35 بررسی تاثیر سطوح مختلف خشکی ومحلول پاشی سیدروفور بر میزان کلونیزاسیون میکوریزی گیاه ذرت (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
36 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر گرایش به یادگیری الکترونیکی در بین دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحیه 2 کرمانشاه (Download Paper) National Conference on Science and Technology, Psychology, Education and Psychology Comprehensive Iran
37 بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان (Download Paper) 1st International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society
38 بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان خوی (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
39 بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر توسعه دانش و بهبود مهارت های کارکنان سازمان ها (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
40 بررسی تاثیرعوامل کیفی حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران (Download Paper) 11th Iranian Academic Accounting conference
41 بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پایداری و خواص حسی شیر کاکائو (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
42 بررسی تجربی اثر فشارتزریق و دمای‌قالب بر چگالی‌نسبی قطعات تزریقی فوم‌میکروسلولی (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
43 بررسی تجربی روش انتخاب آب بند مکانیکی پمپ گریز از مرکز بر مبنای فشار محفظه آب بندی آن (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
44 بررسی تطبیقی راهبردهای حل مسیله ریاضی در ایران و لبنان با تاکید برپایه ششم ابتدایی (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
45 بررسی جذب زیستی مس II توسط جلبک قهوه ای دریک ستون بستر ثابت (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
46 بررسی جریان ضربانی ناپایای خون به عنوان سیال میکروپولار دررگ الاستیک (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
47 بررسی رابطه بین انجام فرایش دینی بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه بخش انزل ارومیه در سال تحصیلی 92-93 (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
48 بررسی رابطه بین تنوع سازی فعالیت های اقتصادی و توسعه اقتصادی روستاها بر اساس تاکسونومی عددی (مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت) (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
49 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با میزان پرخاشگری معلمان مریوان (Download Paper) National Conference on New Approaches to Educational and Research in Education
50 بررسی سیر تحول یادگیری الکترونیکی در آموزش نظام عالی (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
51 بررسی شاخص های مدارس هوشمند و نقش آموزش مجازی در آن (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Education Sciences and Behavioral Studies of Iran
52 بررسی عوامل اثرگذار در طراحی معماری داخلی مهدکودک بارویکرد افزایش خلاقیت و یادگیری (Download Paper) 2nd National conference on civil engineering, architecture, urban planning and energy management
53 بررسی عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی با تاکید بر نقش قابلیت های فناوری اطلاعات (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
54 بررسی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری ترکیبی در نظام آموزش عالی (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
55 بررسی عوامل موثر بر اختلال خواندن در کودکان و شیوه درمان آن (Download Paper) International Conference on New Advances in Research in Social Sciences, Education, and Psychology
56 بررسی کارایی اقتصادی آموزش الکترونیکی (Download Paper) 4th National Conference on New Studies and Researches in the field of Education and Psychology of Iran
57 بررسی مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
58 بررسی مزایا ، معایب و چالش های یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 2nd congress of change and innovation in the humanities
59 بررسی مزایا و چالش های کلاس ها و آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه های ایران با تمرکز بر دانشگاه پیام نور (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
60 بررسی معایب تدریس ازطریق آموزش مجازی درمقایسه با آموزش حضوری درآموزش عالی (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management
61 بررسی معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش و پرورش شهرستان بهار (Download Paper) 3rd national conference on new research in the field of Education and Psychology Iran
62 بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی دانشجویان پیام نور از کلاس های سنتی والکترونیکی ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب ) (Download Paper) 1st National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security
63 بررسی میزان استفاده آموزگاران ابتدایی از روش های تدریس مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی (Download Paper) International Conference on New Advances in Research in Social Sciences, Education, and Psychology
64 بررسی میزان موفقیت شهر جدید گلبهار در جذب جمعیت مادرشهر مشهد (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
65 بررسی نقش به کارگیری آموزش به روش ترکیبی در فرآیند تدریس و یادگیری در نظام آموزش عالی (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
66 بررسی نقش جو صمیمی و عاطفی خانواده بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی و کنترل آن (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
67 بررسی نقش کتاب های الکترونیکی بر یادگیری دانش آموزان (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
68 بررسی نقش مداخله انگیزش یادگیری ترکیبی در فرایند آموزش (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
69 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری و آموزش الکترونیکی در مدارس (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
70 بررسی و تحلیل عملکرد اهداف شهرهای جدید کشور در جذب جمعیت کلان شهرها (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
71 بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیکی (Download Paper) 1st National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security
72 بررسی همه جانبه یادگیری الکترونیکی از لحاظ مزایا و چالش های پیش روی آن (Download Paper) International Conference on New Advances in Research in Social Sciences, Education, and Psychology
73 برنامه درسی یادگیرنده محور، مبتنی بر یادگیری الکترونیکی (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
74 بهبود فرایند آموزش و یادگیری با بهره گیری از رویکرد یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 2nd International Congress of the Humanities, Cultural Studies
75 بهبود کیفیت آموزشی،از طریق توسعه یادگیری ترکیبی در آموزش عالی (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
76 پیش بایست های بکارگیری کلاس درس معکوس در نظام آموزش عالی (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
77 پیش بینی بروز موارد تب مالت شهرستان قوچان در سال 1395 و 1396 با استفاده از تحلیل های سری زمانی (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
78 تاثیر آموزش در فضای مجازی بر تعاملات یاددهنده و یادگیرنده (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
79 تاثیر بکارگیری آموزش ترکیبی بر فرایند تدریس و یادگیری (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
80 تاثیر خوش بینی سازمانی بر بهره وری (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
81 تاثیر روش یاددهی- یادگیری ترکیبی الکترونیکی و سنتی بر یادگیری، انگیزش و علاقه تحصیلی دانشجویان (Download Paper) The 2nd scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran
82 تاثیر عوامل پنجگانه شخصیت دانش آموزان بر میزان مشارکت در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
83 تاثیر متقابل دانشگاه ها و مراکز علمی-فناوری بر یکدیگر (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
84 تاثیر محیط یادگیری ترکیبی و آموزش به شیوه وب کویست بر یادگیری در آموزش عالی (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
85 تاثیر یادگیری الکترونیکی برمهارتهای یادگیری در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان آبادان (Download Paper) 3rd national conference on new research in the field of Education and Psychology Iran
86 تاثیر یادگیری تلفیقی بر خلاقیت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 3rd national conference on new research in the humanities and social studies
87 تاثیر یادگیری مهارتهای رایانه ای بر بهبود یادگیری یادگیرنده (Download Paper) The 5th International Conference on Psychology, Education and Lifestyle
88 تاثیرارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه منطقه انزل در سال تحصیلی 94-93 (Download Paper) International Congress of Psychology and culture of life
89 تاثیرسازگاری اجتماعی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی بر اعتیاد به اینترنت (Download Paper) National Conference on New Approaches to Educational and Research in Education
90 تأثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
91 تأثیر شبیه سازی رایانه ای بر انگیزش بیرونی دانش آموزان در درس کامپیوتر (Download Paper) National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
92 تبیین نابرابری های فضایی در چشم انداز جهانی شدن (Download Paper) 3rd International Conference of Geographic Sciences
93 تجزیه و تحلیل یک پمپ حرارتی تراکمی جذبی از دیدگاه قانون دوم (Download Paper) 3rd Recent innovations Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering
94 تجزیه وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان کرمانشاه (Download Paper) 3rd annual conference of Iranian Agricultural Research
95 تحلیل الزامات بهبود کیفیت آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان، پردیس سمنان) (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
96 تحلیل حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی (مطالعه موردی استان کردستان) (Download Paper) 1st National Conference on Accounting, Economics and Management
97 تحلیل رابطه بین مؤلفههای بازاریابی الکترونیکی و مدیریت دانش در فضای دولت الکترونیک (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
98 تحلیل رابطه مؤلفه های بازاریابی الکترونیکی و مدیریت دانش در فضای دولت الکترونیک (Download Paper) International Conference on Modern Management in 1404
99 تشخیص CVCT با استفاده از اولتراسونوگرافی (Download Paper)
100 تعامل و انواع آن در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
101 تعیین مقادیر تجربی جذب تعادلی و سرعت جذب مس از محلول های آبی در سیستم ناپیوسته (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
102 تعیین میزان و نحوه توزیع اندازه سلول قطعات ترموپلاستیکی قالبگیری تزریقی دارای ساختار فوم‌میکروسلولی در شرایط مختلف فرآیند به دو صورت تجربی و شبیه‌سازی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
103 تغییر در سود باقیمانده، هزینه سرمایه، هزینه بهره پس از مالیات و نرخ هزینه سرمایه؛ عواملموثر بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام (Download Paper) National Conference on Advances in billing
104 تفکر انتقادی، ضرورتی انکارناپذیر در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
105 تفکرانتقادی،ضرورتی انکارناپذیردریادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
106 تنوع مهارت های یاگیرنده در یادگیری ترکیبی در بین دانش آموزان (Download Paper) Second National Conference on Applied Research in the Humanities and Psychology
107 تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
108 جایگاه آموزش مجازی در تعلیم و تربیت اسلامی (Download Paper) 2nd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
109 جایگاه مسکن در شکل گیری جوامع پایدار (Download Paper) National Conference on Civil and architecture with an emphasis on sustainable development
110 جذب زیستی اورانیوم از محلول های آبی در حضور یون های نیکل و مس در سیستم پیوسته (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
111 چالش های هیدروپلیتیک ایران و افغانستان و تاثیر آن بر پایداری منابع آب منطقه سیستان (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
112 چالشهای یادگیرندگان ومحیط های یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 2nd congress of change and innovation in the humanities
113 چگونگی آموزش به کودکان بیش فعال وکم توجه (Download Paper) 3rd national conference on new research in the field of Education and Psychology Iran
114 چگونگی تأثیر طراحی محیطی با محوریت رفع جرم در ایجاد محله های پایدار با بررسی نمونه موردی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
115 حفاظت ازمعماری بومی به عنوان ابزاری درجهت توسعه معماری پایداربابررسی معماری بازارهای حاشیه کویر؛نمونه موردی بازارسیرجان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
116 حل تحلیلی جریان دولایه ای سیال ریزقطبی در رگ انعطاف پذیر دارای گشادشدگی (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
117 درآمدی انتقادی بر نقش یادگیری الکترونیکی در یادگیری (Download Paper) Second Scientific Research Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology
118 دستیابی به یک سامانه هوشمند مدیریت آموزشی به روش یادگیری ترکیبی رویکردها ، ویژگیها ها و دیدگاه های مدلسازی (Download Paper) 1st International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society
119 رابطه بین تاثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده ها (مطالعه موردی شهر رفسنجان در سال 96) (Download Paper) National Conference on New Approaches to Educational and Research in Education
120 رابطه بیه ویژگی های شخصیتی معلمان با سطح استىباط دانش آموزان (Download Paper) Third International Conference on New Achievements in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology
121 رابطه یادگیری ترکیبی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
122 راه کارهای قرآن و نهج البلاغه در مدیریت اسلامی (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
123 روش شناسی ساخت سیستم های هوش تجاری (Download Paper) 1st Nationl conference on Organizational / Bussiness Intelligence
124 روش های دستیابی به منطقه های پایدار از رهگذر طراحی محیطی با محوریت رفع جرم (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
125 رویکرد سیستمی در ارزیابی استراتژی ها با کمک EIS (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
126 سیر گیاه دارویی موثر در کاهش قند و چربی در افراد با قند و یا چربی خون بالا (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
127 شبیه سازی در آموزش (Download Paper) 2nd SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
128 شبیه سازی عددی اثر سرعت پیشروی کشتی در سیال لزج بر زاویه چرخش عرضی (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Engineering and Mechatronics of Iran
129 شبیه سازی عددی حرکت سه بعدی کشتی در سیال لزج با چهار درجه آزادی (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
130 شبیه سازی عددی و پارامتریک مجموعه اوریفیس عملگر در شیرهای دورانی با سیال گاز (Download Paper) First National Conference on Basic Research in Mechanical Engineering
131 شبیهسازی عددی حرکت کشتی با درجه آزادی چرخش عرضی در سیال لزج (Download Paper) 3rd National Conference on Applied hydrodynamics Iran
132 شناسایی رویداد در یک ورزش تعاملی دونفره (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
133 شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
134 شناسایی معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری ترکیبی درآموزش عالی (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Education Sciences and Behavioral Studies of Iran
135 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر آموزش الکترونک در آموزش عالی (نمونه مورد مطالعه: پیام نور مرکز همدان) (Download Paper) 4th National Conference on New Studies and Researches in the field of Education and Psychology of Iran
136 شهربازی مجازی ونقش آن درارتقا ی خلاقیت کودکان ونوجوانان (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
137 طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد با استفاده از الگوی مدیریت تحول؛ مطالعه موردی: شرکت صنعتی نیرومحرکه (Download Paper) 01st Conference of Human Resource Empowerment
138 طرح استراتژیک مبتنی بر فاوا در آموزش و پرورش ایران ( الگوی گیری از سند ملی فناوری آموزش و پرورش لبنان ) (Download Paper) 4th World Conference on Management, Economics, accounting and humanities
139 عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی(Allium hirtifolium Boiss.) فعالیت و بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز را در کبد موشهای دیابتی افزایش می دهد (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
140 فرایند یاددهی یادگیری در عصر فناوری (Download Paper) 2nd International Congress and Third Conference on Community Empowerment in the Field of Humanities and Educational Studies
141 فرایند یاددهی یادگیری در عصر فناوری (Download Paper) 3rd International Conference on Humanities and Social Studies
142 فضای مجازی فرصت یا تهدید برای هویت دینی جوانان ایرانی (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
143 فضای مجازی؛ تهدید یا فرصت برای دینداری جوانان (Download Paper) The 5th International Conference on Psychology, Education and Lifestyle
144 فلسفه وواقعیت مجازی یادگیری الکترونیک وجایگاه آن درتعلیم وتربیت در خانواده (Download Paper) 4th World Conference and the First National Conference on Advanced Iranian Studies and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
145 قابلیت های شبکه های اجتماعی موبایلی برای بهره گیری در آموزش عالی – فرصت ها و تهدید ها (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
146 کاربرد کلاس های درس معکوس در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
147 کاربرد کلاس های درس معکوس دریادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
148 گزارش بالینی یک مورد آترزی قولون در یک راس گوساله هلشتاین (Download Paper)
149 گزارش بالینی یک مورد Hydranencephaly در یک راس گوساله هلشتاین (Download Paper)
150 مدل آگروکلیماتیکی تعیین مناسب ترین فاصله ردیف های کشت جهت ایجاد مراتع مشجر دراراضی فرسوده مناطق خشک (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
151 مدل سازی پخش آلودگی در خلیج بوشهر با مدل عددی کوهیرنس (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
152 مدلسازی ضریب زبری مانینگ در بازهای از رودخانه کارده (Download Paper)
153 مدیریت مادرانه در شرکت کیسون به کمک کمیته های توسعه انسانی پایدار (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
154 مروری بر مطالعات شبیه سازی آموزشی در بهبود یادگیری و انگیزش (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
155 مطالعه آزمایشگاهی اثر تعداد رینگهای پیستون بر پارامترهای عملکردی موتور دیزلی (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Engineering and Mechatronics of Iran
156 مطالعه آزمایشگاهی اثر فشار اولیه خط لوله انتقال نفت بر اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی با تغییر قطر اوریفیس عملگر (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology's mechanical and electrical engineering
157 مطالعه مروری قابلیت های آموزش ترکیبی (تلفیقی) در آموزش و پرورش عمومی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
158 مطالعه وابستگی اللهای ژنهای (HLA-class II ( HLA-DRB/DQA1/DQB1 و سرطان پستان در زنان ایرانی (Download Paper) 8th International Breast Cancer Congress
159 مطالعه ی جهت گیری فلسفی آموزش دهنده های سوادآموزی بزرگسالان شهرستان بیجار (Download Paper) National Conference on Iran and the World in Psychology, Educational Sciences and Social Studies
160 مطالعه ی مروری تبیین نقش مولفه های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
161 مفاهیم و کارکرد های آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش از راه دور (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
162 مقاله حل تحلیلی حرکت و انتقال جرم و حرارت قطرهها در ناحیه باران برج خنککن تبخیری (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Engineering and Mechatronics of Iran
163 مقایسه آموزش الکترونیکی و سنتی از نظر بهبود پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف ابتدایی (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
164 مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه پیام نور ارومیه در سالتحصیلی 94-93 (Download Paper) International Congress of Psychology and culture of life
165 مقایسه تأثیر برخی روشهای تعیین سرعت متوسط آب در دقت برآورد دبی (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
166 مقایسه روش های هوشمند در بهینه سازی شبکه انتقال گازطبیعی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
167 مقایسه فرسودگی تحصیلی دانشجویان آموزش از راه دورپیام نور، آموزش الکترونیکی وآموزش حضوری (Download Paper) 4th World Conference and the First National Conference on Advanced Iranian Studies and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
168 نقد و تحلیل مولفه های معرفتی مکتب بازسازی گرایی و دلالت های آن درآموزش و پرورش (با تا کید برآموزش الکترونیکی) (Download Paper) Fifth National Conference on Advanced Research in the Field of Iranian Educational Sciences and Psychology (with Participatory Culture Approach)
169 نقش آموزش الکترونیکی بر ایجاد حس کارآفرینی در دانش آموزان (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
170 نقش آموزش الکترونیکی بر کاهش استرس دانش آموزان و شکل گیری ویژگی های شخصیتی آنان (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان کرمان) (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
171 نقش آموزش الکترونیکی در توسعه منابع انسانی و تحقق توسعه پایدار (Download Paper) 1st National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security
172 نقش آموزش الکترونیکی در راستای افزایش یادگیری (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
173 نقش آموزش وپرورش و معلم درکنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان (Download Paper) 3rd International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and Social Violence
174 نقش اخلاق در توسعه آموزش مجازی (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Education Sciences and Behavioral Studies of Iran
175 نقش انگیزه و اشتیاق بر ماندگاری یادگیرنده در یادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
176 نقش انگیزه واشتیاق برماندگاری یادگیرنده دریادگیری الکترونیکی (Download Paper) 12th International Conference on Psychology and Social Sciences
177 نقش باورهای شناختی در بهره گیری از آموزش الکترونیکی با تامید بر آموزش عالی: مروری (Download Paper) National Conference on Educational Science Technology and Knowledge , Social Studies and Psychology of Iran
178 نقش تعلیم و تربیت ارزشهای دینی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای فرهنگ جهادی (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
179 نقش خاندان بنوشاکر در پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی (Download Paper) Conference on New Research and Knowledge Management in Humanities
180 نقش رویکرد آموزش ترکیبی در ایجاد سرمایه اجتماعی برای نظام آموزش عالی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
181 نقش رهبری اخلاقی مدیران در وجدان کاری و فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی (Download Paper) National Conference on New Economics, Management and Accounting in Iran
182 نقش سامانه های یادگیری تعاملی در افزایش رضایت یادگیرندگان نسبت به یادگیری الکترونیکی(مطالعه موردی:آموزش دوره های ضمن خدمت) (Download Paper) Seventh Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran
183 نقش شبکه های مجازی در ایجاد محیط غنی شده یادگیری (Download Paper) Fifth National Conference on Advanced Research in the Field of Iranian Educational Sciences and Psychology (with Participatory Culture Approach)
184 نقش شورای اسلامی شهردرارتقای مدیریت شهرنمونه موردی شهر مشهد (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
185 نقش عناصر طراحی آموزشی درکیفیت بخشی به یادگیری ترکیبی (Download Paper) The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning
186 نقش کلاس های هوشمند در تقویت فرآیند فراگیران (Download Paper) 2nd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
187 نقش متقابل معماری و اقلیم بر اساس بازخوانی معماری بومی و پایدار در اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی بافت قدیم سیرجان) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
188 نقش موکها mooc بر کیفیت بخشی بر آموزش الکترونیکی (Download Paper) Second Scientific Research Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology
189 نقش یادگیری ترکیبی در بروز خلاقیت یادگیرندگان (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
190 نقش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش عالی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
191 نقش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش وفرایند یاددهی یادگیری ترکیبی با ارایه ضرورت ها،چالش ها و راهکارها ی آن (Download Paper) 2nd congress of change and innovation in the humanities
192 نقش یادگیری ترکیبی در توسعه دانش و ارتقای مهارتهای دانشجویان (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
193 نیازهای مردم و شکل گیری الگوهای معماری بومی حاشیه کویر ایران براساس نظریه زبان الگوی الکساندر - گذری تحلیلی بر بازار سیرجان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
194 واسنجی رابطه Keulegan برای برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه کارده (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
195 ویژگی های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
196 ویژگی های یادگیرنده در سبک یادگیری ترکیبی (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
197 یادگیری الکترونیکی ؛ راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی درنظام آموزش عالی (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Education Sciences and Behavioral Studies of Iran
198 یادگیری ترکیبی و تاثیر آن بر کیفیت یادگیری در نظام آموزش عالی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences
199 یادگیری ترکیبی و نقش آن در توسعه ی یادگیری (Download Paper) Second Scientific Research Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology
200 یادگیری تلفیقی، ازدیدگاه مکاتب فلسفی (Download Paper) 11th International Conference on Psychology and Social Sciences