Doctor Saeed Kamyabi

Doctor Saeed  Kamyabi

Doctor Saeed Kamyabi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Kamyabi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP موردمطالعه: دهستان های شهرستان رشتخوار (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 1
2 تحلیل تعادل فضایی و رتبه بندی خدمات اقتصادی واجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام و ضریب ویژگی OSD( مطالعه موردی: استان سمنان) (Download Paper) expert-scientific journal spatial locational researches Volume: 2, Issue: 2
3 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار (مطالعه موردی شهر تربت حیدریه ) (Download Paper) Journal of Mechanical Engineering and Vibration Volume: 6, Issue: 2
4 مدیریت جغرافیایی جمعیت های آسیب دیده از سیل و زلزله (مطالعه موردی: شهرستان سرخه) (Download Paper) Application Geographic Information system(GIS) and Remote Sensing (R.S)in Planning Volume: 8, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسایش در ساختمان به کمک معماری اقلیمی در شهر یزد (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
2 آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان سمنان) (Download Paper) The first national conference on new approaches in spatial planning
3 ارزیابی آسایش حرارتی و روشهای همساز با اقلیم ،براساس شاخص ماهانی نمونه موردی: شهر بجنورد (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
4 ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخص های پدافند غیرعامل با استفاده از روش AHP و TOPSIS (مطالعه موردی : شهر سمنان) (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
5 ارزیابی تاثیر اقلیم برمعماری در مناطق مختلف شهری در استان سمنان (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
6 ارزیابی تصادفات جاده ای درشرایط نامساعدجوی درجاده های اصلی استان سمنان (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
7 ارزیابی شاخص اقلیم آسایش در راستای توسعه گردشگری نمونه موردی شهرستان مهدیشهر (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
8 استفاده از شاخص های اقلیمی و نمودار گلباد جهت کاهش مصرف انرژی و توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر قزوین) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
9 اصول تدوین طراحی الگوی مناسب مسکن با رویکرد معماری سبز (Download Paper) Fourth National Conference on Architecture and Sustainable Cities
10 اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه گردشگری قشم (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
11 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در شهرهای ساحلی مطالعه موردی: بندرگز (Download Paper) 2nd National Conference on Tourism, National Capital and Future Perspective
12 انرژی سبز در معماری (مطالعه موردی سینماها) (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
13 اهمیت ساخت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در صنعت گردشگری (منطقه مورد مطالعه: سرخه) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
14 ایستگاه های آتش نشانی و راهکار های اطفا حریق (Download Paper) Third International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
15 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهری با در نظر گرفتن شرایط ژئومرفولوژی بر منطقه 1 شهرداری تهران (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
16 بررسی ارائه راهکارهای کمی و کیفی توسعه گردشگری(مطالعه موردی:دهستان فولاد محله شهرستان مهدیشهر) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
17 بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در معماری (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
18 بررسی اقلیم شهر دامغان به منظور توسعه صنعت توریسم و گردشگری با استفاده از روش TCI (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
19 بررسی الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار در ایران و جهان (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
20 بررسی تاثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری (نمونه موردی: شهر گرماب) (Download Paper) The Iranian National Conference on Environment and Energy
21 بررسی تصادفات جاده ای در محورهای کوهپایه ای و کوهستانی در شبکه حمل و نقل زمینی (Download Paper) First National Congress of Industrial Cluster of Auto Parts
22 بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزی معماری پایدار مطالعه موردی (طراحی مجتمع مسکونی در شهر یزد) (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
23 بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزی معماری و منظر شهر پایدار (مطالعه موردی: پایانه مسافربری شهر سمنان) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
24 بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزی معماری و منظر شهر پایدار مطالعه موردی طراحی(ورزشگاه شهید باهنر شهر گرمسار) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
25 بررسی جایگاه پدافند غیر عامل جهت برنامه ریزی نواحی شهری (مطالعه موردی نواحی شهرستان سمنان) (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
26 بررسی رضایت مندی شهروندان شهر سمنان نسبت به سیما و منظر شهری با توجه به شاخص های سلامت روان (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Science of Iran
27 بررسی روشهای رایج تولید کمپوست از پسماندهای عادی (Download Paper) National Conference on Management Approach Environmental Metropolis
28 بررسی ساختارها و کارکردهای زیست پذیری شهری(SoE ) مطالعه موردی شهر شاهرود (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
29 بررسی ساختارها ی زیست پذیری شهری با رویکرد آمایشی مطالعه موردی شهر شاهرود (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
30 بررسی ساماندهی جغرافیاییحریم شهر منطقه رودبار- قصران بارویکرد زیست محیطی (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
31 بررسی شاخص آسایش حرارتی ساختمان در منطقه ایستگاه هواشناسی شمیران با استفاده از روش دمارتن،آمبرژه،کوپن،اولگی،اوانز و ماهانی (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
32 بررسی شاخص های آسایش حرارتی در راستای طراحی معماری همساز با اقلیم در شهر بابلسر (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
33 بررسی شاخص های آسایش حرارتی در شهر بندرعباس (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
34 بررسی شاخص های آسایش حرارتی در شهر سمنان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
35 بررسی شاخص های آسایش حرارتی ساختمان در شهر اهواز (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
36 بررسی شاخص های آسایش حرارتی ساختمان در شهر مشهد (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
37 بررسی شاخص های آسایش حرارتی و معماری همساز با اقلیم شهرستان شاهرود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
38 بررسی شاخص های آسایش حرارتی وتاثیرات آن درطراحی مسکن پایدار(مطالعه موردی شهرستان اهواز) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
39 بررسی شرایط زیست اقلیمی شهرشاهرودجهت سازگاری معماری و طراحی اقلیمی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
40 بررسی شرایط زیست اقلیمی و کانون‌های زیست‌محیطی با رویکرد توسعه پایدار منطقه غرب میانه ایران (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
41 بررسی علل تصادفات جرحی و فوتی درمحور تربت حیدریه - مشهد دربازه زمانی 1373تا 1387 با تاکید برعوامل اقلیمی (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
42 بررسی عوامل مؤثر بر الکترونیکی شدن کلانشهر تهران، چالشها و فرصتها با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
43 بررسی عوامل موثر بر افزایش گردشگری و جذب توریست در شهر فومن (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
44 بررسی مبانی مشترک معماری ایرانی با معماری پایدار و معماری همساز با اقلیم (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
45 بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم شهرقزوین براساس راهکارهای شاخص آسایش حرارتی ماهانی و اوانز (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
46 بررسی معماری همساز با اقلیم منطقه شمیرانات استان تهران با استفاده از شاخص های ماهانی و اوانز (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
47 بررسی مقدماتی وضعیت موجود در زمینه سوانح ترافیکی شبکه حمل و نقل زمینی ناشی از هوا شناسی جاده ای در کشور (کمبودها و راهکارها) (Download Paper) First National Congress of Industrial Cluster of Auto Parts
48 بررسی میزان نیاز به استفاده از سیستم های گرمایشی وسرمایشی در صورت بکارگیری اصول معماری همساز با اقلیم مطالعه موردی : منطقه 6 تهران (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
49 بررسی نقش شاخص های آسایش حرارتی در معماری شهر ساری (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
50 بررسی نقش شاخص های حرارتی ساختمان در معماری سنتی شهر دامغان (Download Paper) The first regional conference on architecture and urbanism
51 بررسی نقش شاخصهای آسایش حرارتی درتوسعه معماری پایدارشهرتبریز (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
52 بررسی نقش مخاطرات طبیعی (زلزله) بر توسعه فیزیکی و گسترش ساخت و ساز در حریم کلانشهر تبریز (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
53 بررسی و تحلیل اثرات مطلوب و نامطلوب گردشگری ( مطالعه موردی استان البرز ) (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
54 برنامه ریزی شهرهای زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
55 بکارگیری مصالح و سازه های نوین در ساختمان و تاثیر آن بر پایداری محیط زیست (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
56 بهره گیری از معماری سنتی ایران در طراحی مجتمع مسکونی اقلیمی پایدار در محله اهرستان شهر یزد (Download Paper) 1st National Conference on Geography and Environmental Planning Architecture
57 پایش ضوابط و مقررات شهرسازی در ایجاد سکونتگاه های غیررسمی و تأثیر آن در ابعاد سیاسی، امنیتی منطقه جنوب غرب تهران (با تأکید بر اسلامشهر) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
58 پیشگیری از جرم با تاکید بر مکان یابی کانکس های انتظامی با بیشترین پوشش در فا ویژه شرق استان تهران (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
59 تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار؛جهت حفظ شرایط آسایش اقلیمی در معماری شهر فرح آباد ساری (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
60 تاثیر اقلیم در طراحی خانه های دوم روستایی مازندران نمونه موردی روستای لنگر ساری (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
61 تاثیر ایستگاه آتش نشانی در پدافند غیر عامل (Download Paper) International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
62 تاثیر بازشوها در معماری پایدار ساختمان های شهر تهران (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
63 تبیین مبانی بام سبزبا استفاده ازشاخص های آسایش حرارتی در شهر کرمان (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
64 تجزیه و تحلیل مولفه های کالبدی و محیطی و اجتماعی تاثیر گذار بر جزیره گرمایی شهر (نمونه موردی: شهر سمنان) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
65 تحلیل توان محیطی برای توسعه شهری(منطقه مورد مطالعه شهر میامی) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
66 تحلیل کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری شهر سمنان (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
67 تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم در شهر سنندج بر مبنای شاخص های زیست اقلیمی (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
68 تحلیلی بر مولفه های حقوق شهروندی و مدیریت فرهنگی شهر در عصر حاضر (Download Paper) 3rd International Congress of Contemporary Urban Architecture and Middle East
69 تعیین گستره منطقه آسایش زیست اقلیمی با استفاده از شاخص اوانز و اولگی (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری پارک جنگلی عباس آباد شهرستان بهشهر) (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
70 تعیین گسترهی آسایش دمایی در برنامه ریزی اقلیم گردشگری نمونه موردی شهرستان مشهد (Download Paper) National Conference on new ideas in tourism, geography and local development
71 تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر منابع آب مطالعه موردی شهر سمنان (Download Paper) Conference on Climate Change and the path to a sustainable future
72 تمهیدات طراحانه مجتمع های گردشگری در مدیریت بحران با تاکید برپایگاه های اسکان موقت (مطالعه موردی: شهر مشهد) (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
73 جایگاه صنعت بیمه درایران بعد از خصوصی سازی با تاکید بررتبه بندی بیمه های خصوصی کشور (Download Paper) National Conference on Privatization in Iran
74 حمل ونقل زمینی و اقلیم (Download Paper) First National Congress of Industrial Cluster of Auto Parts
75 رتبه بندی پایداری زیست محیطی شهرهای استان مازندران بااستفاده ازمدل VIKOR (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
76 رتبه بندی میزان برخورداری و تحلیل فضایی شهرستانهای استان سمنان با توجه به نیازسنجی و معیارهای سازمان همیاری شهرداریها (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
77 ساختار شکنی در الگوی سنتی رقابت پذیری از دیدگاه شهرهای شبکه (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
78 ساماندهی بافت قدیم منطقه 9 شهرداری تهران (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
79 سیمای فضاهای فرهنگی از گذشته تا امروز (مطالعه موردی:سینماها) (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
80 شناسایی اصول طراحی معماری بر مبنای شیوه های طراحیاقلیمی، مطالعه موردی: منطقه 6تهران (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
81 شهر الکترونیک بسترساز توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
82 ضرورت توجه به نقش مطالعات اقلیم شناسی جاده ای در مدیریت استراتژیک آمایش سرزمین (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
83 ضرورت توسعه مسکن در بافت فرسوده شهری (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
84 طراحی کمپ گردشگری با رویکرد معماری پایدار شهر قدس تهران (Download Paper) The 5th International Conference on Sustainable Architecture and Urbanism in the Middle East and South Asia
85 طراحی مسکن بر اساس شاخص های آسایش حرارتی مطالعه موردی شهر سمنان (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
86 طراحی مسکن بر اساس شاخص های آسایش حرارتی مطالعه موردی شهر سمنان (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
87 فضاهای عملکردی در ایستگاه آتش نشانی (Download Paper) international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
88 فناوری های نوین ساختمانی در ساختمانهای فرهنگی (مطالعه موردی : سینماها) (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
89 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار (مطالعه موردی منطقه مهرآباد در استان تهران) (Download Paper) 2nd International Conference of Geographic Sciences
90 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار مطالعه موردی شهر دامغان (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
91 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار(مطالعه موردی شهر آبعلی) (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
92 کاربرد شاخص های آسایش در طراحی ساختمان های پایدار مطالعه موردی شهر بابلسر (Download Paper) 1st Conference on Applied Research in Geographical Sciences
93 گردشگری و تغییرات آب و هوایی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
94 معماری بومی همساز با اقلیم رامسر (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
95 معماری بومی همساز با اقلیم رامسر (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
96 معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی شهر یزد) (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
97 مکان گزینی بهینه ایستگاه های انرژی خورشیدی درمبلمان شهری سمنان بااستفاده ازGis وفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
98 نقش برنامه ریزی محیطی در توسعه زمین(منطقه مورد مطالعه شهر میامی) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
99 نقش عناصر آب و هوایی در معماری فضای سنتی (شهر سمنان) (Download Paper) 01st Regional Conference of Iranian Housing
100 نقش عوامل اقلیمی،هیدرولوژیکی وژئومرفولوژیکی با پروژه های ساختمانی در حریم رودخانه های فرحزاد و درکه (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
101 نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهرستان شاهرود (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
102 نقش مدیریت شهری درتوسعه گردشگری شهری نمونه موردی منطقه 22شهرتهران (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
103 نقش یخبندان و تعدادروزهای برفی در تصادفات جاده ای (محورموردمطالعه: جاده های اصلی برون شهری استان سمنان) (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
104 نگرشی بر ارزیابی آسایش انسانی در شهر گرگان با توجه به شاخص های آسایش حرارتی دوره آماری2010-1952 (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management