Doctor Mahdi Chini

Doctor Mahdi Chini

Doctor Mahdi Chini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت اساس و زیراساس (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
2 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت روسازی آسفالتی (Download Paper) 02nd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
3 ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی (Download Paper) 4th National Conference of Concrete
4 بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر دوام روسازی بتن غلتکی (Download Paper) 8th National Concrete Conference of Iran
5 بررسی اثر ضریب انتقال رطوبت در بتن بر پایایی سازه های بتنی در معرض یون کلراید (Download Paper) 6th National Conference of Concrete
6 بررسی جذب آب کوتاه مدت به عنوان یکی از عوامل تعیین رده پایایی بتن (Download Paper) 6th National Conference of Concrete
7 تاثیر خواص شیمیایی و فیزیکی سرباره کوره آهنگدازی در سیمان پرتلند آمیخته سرباره ای (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
8 جایگزینی لایه اساس تثبیت شده با سیمان با لایه مخلوط خرده تراش آسفالتی و سیمان در روسازی های صلب از منظر فاکتورهای طرح مخلوط (مطالعه موردی باند فرودگاهی) (Download Paper) 2nd National Conference on Concrete Procedures
9 مروری بر روش های مختلف طرح اختلاط روسازی های بتن غلتکی (Download Paper) 6th National Conference of Concrete
10 مروری بر مبانی طراحی و ویژگیهای روسازی بتن غلتکی (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
11 معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures